Grundskolebiblioteken i Göteborg

Grundskoleförvaltningen arbetar på olika sätt för att stödja och utveckla skolbiblioteken på våra skolor. Via den här webbsidan samlar vi information om och för skolbiblioteken. Grundskoleförvaltningen har även en bokcentral som kompletterar skolbiblioteken med klassuppsättningar, samt böcker på mångspråk och nationella minoritetsspråk, som nyttjas av skolor och fritidshem.

Skolbibliotekscentralen omlokaliseras och omorganiseras

Grundskoleförvaltningens skolbibliotekscentral står inför en planerad omlokalisering. I samband med det görs även en översyn av verksamheten. 

Detta innebär att bokdepån är tillfälligt stängd. Verksamheten är utflyttad från lokalerna i Frölunda Kulturhus. Under vårterminen 2024 flyttar vi in i och iordningställer bokdepån i nya lokaler nära Gamlestads torg. Utlåningsverksamheten öppnar igen först inför höstterminen 2024. 

Vi återkommer med besked om öppningsdatum. 

Förvaltningens övriga uppdrag och tjänster för skolbiblioteken fortlöper som vanligt. Vid frågor kontakta sbc@grundskola.goteborg.se. 

Portal för fortbildning med kalendarium

Skolbibliotekscentralen håller i fortbildning och nätverk för skolbibliotekspersonal på grundskolorna i Göteborgs Stad. Nu kan du hitta all information samlat i en ny portal. Där hittar du även alla terminens fortbildningstillfällen samlat i ett kalendarium. Kika gärna in på vår fortbildningssida