G Suite Sundsvall

Under hösten 2016 genomfördes piloter med G Suite i Sundsvalls kommunala skolor där utvärderingen var mycket positiv från lärare och elever. Barn- och utbildningsnämnden beslutade i december att gå vidare med G Suite. Våren 2017 utvidgades användningen med tre klasser på olika skolor. Dokumentation, utbildningsmaterial och regler/riktlinjer kommer att tas fram.

Hösten 2017 och våren 2018 beräknas ett större införande ske av G Suite till skolorna i samband med den nya systemmiljön (resultatet av upphandlingen av skolan på webben).

På de här sidorna presenteras instruktioner och tips som ska kunna användas i utbildningar runt G Suite och för elever och pedagoger som vill veta hur saker och ting fungerar. Vi tar gärna emot tips på sådant som saknas/behöver kompletteras eller förbättras. Kontakta gsuite@skola.sundsvall.se om du har tankar runt webbplatsen!