Formulär

I Google Formulär kan man använda sig av en mängd olika frågealternativ för att samla in information på ett organiserat sätt. Allt från flervalsfrågor via rullgardinsmenyer till en linjär skala. Det går även att lägga till bilder och YouTube-videor.

Formulären kan också anpassas och göras personliga. Svaren på dina undersökningar samlas snyggt och automatiskt i ett formulär där du hittar realtidsinfo som svar och diagram. Du kan även ta dina data ytterligare ett steg vidare genom att visa allt i Kalkylark, vilket gör en dataanalys enklare.

Vissa lärare använder även Google Formulär som en Quiz för att testa kunskaper/förståelse hos sina elever efter ett arbetsområde.

Det går även att lägga till redigeringsbehöriga och låta klasskamrater, kollegor och andra skapa enkäten tillsammans.

Grunderna i formulär

Här ser du hur du gör en kort utvärdering med Google formulär.

Om du tittar på filmen Grunderna i kalkyl på sidan om kalkyl så ser du hur du kan bearbeta ditt enkätresultat i kalkylprogrammet.

Gör ett quiz direkt i formulär

Choice Eliminator 2

Om du till exempel vill skicka ut en bokning där bara en person ska kunna boka en viss tid och det alternativet ska försvinna när det är taget finns ett tillägg installerat som heter Choice Eliminator 2. I filmen till vänster visar vi hur det fungerar.

FormLimiter

FormLimiter är ett tillägg som du kan använda om du vill begränsa svarsmöjligheterna i ditt formulär.

Du kanske bara har 20 platser på din föreläsning. Då kan du ställa in så att det inte går att anmäla sig för den 21:a personen.

Du kanske vill att formuläret inte ska gå att besvara efter en viss tidpunkt (ett tidsbegränsat test t ex). Det ställer du också in i FormLimiter.