משמעות השבר והשוואת השברים הפשוטים


ילדים יקרים!
למדנו על משמעות השבר הפשוט כחלק משלם וכחלק מכמות.  
למדנו גם את כללי ההשוואה של שברים פשוטים. 
1) עיינו במצגת וחזרו על חמשת כללי ההשוואה.
2) תרגלו את הנושא היטב בעזרת היישומון.
3) ענו על השאלות במשימה באתר האופק ולחצו על "שלח" בסוף העבודה.
 בהצלחה!

Comments