Hizkuntza-Normalizazioa

Gure xede nagusia ikasleen ahozko erabilera handitzea litzateke, ikasle elebidunak izan behar diren heinean. Honetarako hezkuntzakomunitatearen aspektu eta eragile ezberdinengan eragiten da: gurasoak, langile ez irakasleak, irakasleak….euskararen presentzia fisikoa handituz, ahalik eta gehien agerrarazi etaIkas komunitate guztiaren arteko harremanak euskaraz ere izatez, elebidunak gutxienez.