Elkarbizitza

Ezinbestekoa da espazio fisiko eta denbora ematea gure arteko ELKARBIZITZAREN inguruko hausnarketari: zer da elkarbizitza?,zer iritzi dugu ikastexeko elkarbizitzari buruz?, ondo al gaude?, ondo egoteak denentzat antzeko zerbait esan nahi ote du?, hobeto egoteko zer behar dugu?...

Galdera hauei eta sor daitezkeen beste batzuei erantzuteko gure ELKARBIZITZA PLANA osatzen ari gara, helburu nagusia elkarbizitza positiboa lortzea izango da.

Estamendu guztien partaidetza ezinbestekoa da (gurasoak, irakasleak, ikasleak, administrazio eta zerbitzuetako lagileak...). Horretarako, ELKARBIZITZAKO BEHATOKIA osatuko da, non estamendu guztien partaideak suertatuko diren.