Hutsegiteak justifikatzeko eredua

HUTSEGITEEN JUSTIFIKAZIOA