HUFIEC KRAKÓW

ARIZONA • CALIFORNIA • COLORADO • WASHINGTON

PRZYJAŹŃ

W naszych zastępach zuchy i harcerze poznają swoich rówieśników. Po przez wspólne gry i zabawy rozwijają przyjaźnie. Niektóre z nich pozostają na całe życie.

PRZYGODA

Harcerstwo to przygoda. Na naszych wyjazdach harcerze i zuchy poznają przyrodę i uczą się obozowego życia. Las, góry, rzeki i jeziora - tam harcerz czuje się najlepiej!

PRACA NAD SOBĄ

Zdobywając stopnie i sprawności harcerze pracują nad sobą, rozwijają swoje zdolności i pokonuję słabości. W braterskim duchu stają się lepsi.

TRADYCJE

Harcerskie i polskie tradycje są ważnymi częściami naszego życia. Uczestnicząc w wydarzeniach polonijnych oraz harcerskich oddajemy cześć naszej kulturze i historii.

Notatki polowe (jesień 2019)

Ostatnio miałem okazje (a właściwie zmuszony byłem po części do tego z powodu przechodzenia próby na stopień instruktorski) przejrzeć parę książek o metodyce harcerskiej. Warto podzielić się takimi wiadomościami, tak więc oto kilka myśli, które zwróciły moją uwagę.


Harcerstwo działa od wewnątrz
Każdy człowiek, duży czy mały, ma swoją osobowość, przeszłość i możliwości rozwoju. Zadaniem naszym jest przyjście z pomocą jednostką w ich pracy nad rozwojem osobistym i społecznym.Chcemy przez wychowanie harcerskie przyspożyć Polsce ludzi wolnych, w najpiękniejszym i najgłębszym tego słowa znaczeniu: rozumiejących wolność i umiejących na niej oprzeć swoje życie i swoją służbę.
Współoddziaływanie - skauting daje tyle samo dającemu i odbierającemu.
– “O metodzie harcerskie” autorstwa Ewy Grodzkiej
* * *
Przyrodoznawstwo daje najleprze środki do rozbudowania wyobraźni i umysłów chłopców, daje możność oceny piękna w naturze, a w konsekwencji i w sztuce. Co wiedzie do wyższego poziomu radości życia.Studiowanie przyrody, poznawanie Boga Stwórcę w Jego cudownych dziełach, wykonywanie Jego woli w służbie dla innych, to podstawa religii. Szczęście jest to sprawa sumienia, odwewnętrznego czynienia dobra, wraz z odczuwaniem zewnętrznego piękna w przyrodzie.
– Robert Baden Powell

Czuwaj! Z. Darski

  • Kurs Przybocznych/Zastepowych, 1-3 Listopada 2019
  • Kurs PWD i Druzynowych 2020 i Zlot Choragwii Męskiej 2020, drugi i trzeci tydzień lipca 2020 r. w Białowierzy

Więcej Informacji >>

REJESTRACJA

Przypominamy o corocznej rejestracji jednostek i instruktorów oraz o składkach uczestników i członków ZHP. Harcmistrze, podharcmistrze i instruktorki zuchowe wysyłają swoją rejestracje i składki do komendy chorągwi. Dokładne informacje na stronie Chorągwi USA.

CZUWAJ!

ZHP ma na celu wychowanie metodami harcerskimi dzielnych, prawych i zdolnych do poświęceń ludzi w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego.