O nas


ZHP jest organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży mieszkającej poza Polską. Związek kontynuuje ideały przedwojennego ZHP i działa od ponad 60 lat, organizują harcerstwo polskie w Australii, Argentynie, Francji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Okręg Stany Zjednoczone działa w USA jako Polish Scouting Organization - ZHP, Inc. i jest częścią Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza Polską z siedzibą Naczelnictwa w Londynie.  Okręg Stany Zjednoczone składa się z:
  • Chorągwi Harcerek (PSO, ZHP, Inc., Girls' Division), 
  • Chorągwi Harcerzy (Boys' Division), 
  • Kręgów Starszego Harcerstwa (Senior Scouts) i 
  • Kół Przyjaciół Harcerstwa (Auxiliary Members Association). 

Każdą z tych grup obowiązuje Regulamin Główny ZHP, Regulamin Okręgu, oraz własne wewnętrzne przepisy..
   
Cele


Przygotowanie pełnowartościowego człowieka-obywatela do świadomej, czynnej i ofiarnej służby dla narodu polskiego i Polski, opartej na jej umiłowaniu.

Wprowadzenie zasad ideologii harcerskiej do życia publicznego,
Wzajemną pomoc w pracy harcerskiej polskiej młodzieży mieszkającej na wszystkich kontynentach, Współdziałanie z międzynarodowym ruchem skautowym.

Utrzymanie więzi z narodem polskim, z którego młodzież pochodzi i pielęgnowanie dorobku kulturalnego Polski.


Ideologia


Wychowanie młodzieży harcerskiej opiera się na zasadzie etyki chrześcijańskiej.Podstawą ideologii harcerskiej jest Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie.


KontaktZwiązek Harcerstwa Polskiego
Okręg Stany Zjednoczone

177 Broadway Ave
Clark, NJ 07066

email: okregusa@zhp.org