Seminari de coordinació XTCD


Els Seminaris: potenciar el treball en xarxa sobre les TAC.

Les sessions tenen:

a) un eix central, proposat per l’Àrea TAC amb materials elaborats pels Serveis Territorials i/o pels Serveis Centrals.

b) una part d’intercanvi d’experiències i propostes dels centres que poden incloure també casuístiques d’aula i possibles solucions aplicades des dels diferents centres.

Cada proposta va acompanyada de:

- Documentació de suport al voltant de l’eix comú de la sessió.

- Documentació per difondre els temes treballats a la resta del claustre (síntesi, recull de fonts d’informació d’interès, fulls de difusió imprimibles...)

- Una proposta de treball en centre que inclou anàlisi, reflexió i debat.