Zoeken naar het geheel

Zoeken naar het geheel


De mensheid op deze wereld is bekend met het bestaan ervan en zelfs bekend met het bestaan van het heelal. Zij heeft geleerd of gepoogd samen te leven in gezinnen, groepen en staatsvormen op zoek naar vrede en geluk. De resultaten zijn over het algemeen bedroevend. Kijk maar eens naar de vorige eeuw en de huidige situatie op deze wereld.

Om in vrede en geluk 'ons leven' samen te leven in de wereld is het noodzakelijk dat de mens inziet dat dat samenleven niet onder macht kan ontstaan. Omdat de geschiedenis, de ervaring, geleerd heeft dat macht tot een schijn samenleving leidt. Een samenleving waarin sprake is van samen leven berust op respect voor en vertrouwen in elkaar.

Confucius. Wat je zelf niet wilt, leg dat niet aan anderen op.

Deze mening uit de oudheid is misschien een gedachte voor de mens om zich te realiseren dat ze alleen samen vrede kan verwerkelijken. Democratie? Zoeken (samen) naar het geheel, zou dat misschien zoeken naar harmonie kunnen zijn? Harmonie te bereiken door de karakters van de geest, de drieheid, te bevredigen?


Kijken naar de geestkracht van de mens, heeft die zich in de geschiedenis op verschillende niveaus gepresenteerd. Ik heb een poging ondernomen om de geestkracht in de tijd grafisch te presenteren.

Rond -1700 waren het eeuwen van relatieve rust en vrede. De mens leefde van dat wat de natuur verstrekte en een rechtvaardige en oprechte leefwijze was noodzakelijk om, in de natuur, te kunnen overleven.

De geschiedenis kenmerkt vier gebieden.

China, Gele Rivier, Chang dynastie, Ti (machtige godheid), [Tao]

India, Indus vallei, Ariërs, Manya (goddelijke ‘geest’)

Kanaän, Jordaan, Volk van Israël, El (godheid)

Griekenland, Peloponnesus, Minoïsche beschaving, polytheïsme


In de eeuwen die volgden veranderde de leefsituatie, verval veranderde rust en vrede in onrust, oorlogen en ellende met als diepte punt ongeveer -1200. Het worden de donkere eeuwen van voor onze jaartelling genoemd.

In Kanaän tekende zich de eerste verschijnselen naar een monotheïsme (Jahweh) af.


Rond -600 , de spiltijd genoemd, was een er sprake van ‘Verlichting in Oost en West’ als resultaat van een zoektocht naar herstel van rust en vrede. Beheersing, controle en matiging waren de sleutelwoorden om sociale harmonie en welzijn te bevorderen. De dingen zien zoals ze echt zijn. Je kunt spiritueel of praktisch niet functioneren als je je kop in het zand steekt en weigert de waarheid onder ogen te zien, hoe pijnlijk en angstaanjagend die ook is.

China, praktisch nut, onderwerpen aan de schoonheid van rituelen en onderling het grootste respect (wu-wei)

India, upanishads, zoektocht naar het innerlijke zelf, innerlijke verlichting, introversie

Kanaän, het volk van Israël sluit zich aan bij het boek van het verbond, de sefer tora, de Wet van Jahweh

Griekenland, uitmuntendheid door patriottisme en toewijding aan het algemeen belang, extraversie


Rond 1500 wordt de mens de werelddelen bekend. De aardbol wordt ontdekt.

De geschiedenis laat misschien zien dat een een hernieuwde geestkracht ons de komende eeuwen kan aansporen om te trachten vrede te realiseren.

Nikolaj Kondratjev (1892-1938).

De Kondratieffgolven lange (conjunctuur)golven vormen een conjunctuurbeweging in de moderne wereldeconomie, die op de zeer lange termijn opereert: deze golven hebben een periode van vijftig tot zestig jaar, waarin de economische ontwikkeling eerst versnelt, daarna vertraagt. Kondratieffgolven werden begin twintigste eeuw ontdekt door de Russische econoom Nikolaj Kondratjev en ongeveer gelijktijdig door diverse andere economen. Ze werden naar Kondratjev vernoemd door de Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter, die Kondratjevs werk uitbouwde tot een theorie van innovatiecycli.

De geldigheid van Kondratjevs ontdekking is tot op heden controversieel. Onder de wetenschappers die het bestaan van Kondratjevgolven erkennen, bestaat geen consensus over wat ze veroorzaakt.

Bovenstaande grafiek is een persoonlijke invulling met Kondrajev als stimulator, gemaakt rond 1995. We raken rond 2020 aan einde van de ICT stormloop, de uitbreiding ontwikkelt zich gestaag. De komende 50-70 jaar, vanaf nu jan 2019, zal energie- behoefte, opwekking en transport als mede de klimaatgevolgen de gemoederen over de gehele wereld gaan beheersen.