Gevolgen Dementie

Mogelijke gevolgen Dementie

Dementie is de verzamelnaam voor verschillende hersenziektes waarbij de verstandelijke vermogens (bijvoorbeeld geheugen, taal) achteruitgaan. Dementie wordt vaak geassocieerd met ouderdom, maar het is geen onvermijdelijk gevolg van ouderdom. De meeste 65-plussers functioneren verstandelijk gezien goed. Alleen zijn bepaalde cognitieve capaciteiten minder goed dan in de 'jonge jaren', wat een heel natuurlijk proces is.

Er zijn veel vormen van dementie en er zijn ook aandoeningen waarbij bepaalde symptomen van dementie voorkomen. De bekendste vorm van dementie en meest voorkomende (70%) is de ziekte van Alzheimer. Vasculaire dementie ontstaat door een beperkte doorbloeding (herseninfarct, hersenbloeding).

Symptomen

Dementie veroorzaakt een combinatie van bepaalde symptomen (ziekteverschijnselen) zoals:

· Ernstige problemen met het geheugen;

· Zich niet meer goed kunnen uitdrukken met woorden of ze niet meer goed kunnen begrijpen (afasie);

· Problemen met het uitvoeren van handelingen (apraxie);

· Problemen met het herkennen van objecten (agnosie);

· Niet meer goed logisch kunnen denken, gevolgtrekkingen maken of plannen;

· Problemen met de aandacht, concentratie, snelheid van denken;

· Problemen met visueel-ruimtelijke vaardigheden.

Het opnemen van nieuwe informatie lukt niet meer.

Er ontstaan problemen met lezen, praten, schrijven en rekenen.

Zelfstandig handelen en het nemen van initiatieven worden moeilijker.

Ook persoonlijkheids- en gedragsveranderingen kunnen optreden, zoals de versterking van karaktereigenschappen. Vaak raakt iemand gedesoriënteerd in tijd en/of plaats en gaan sociale vaardigheden verloren. Veel hersenpatiënten krijgen klachten van depressieve aard. In de laatste fase van het ziekteproces is de patiënt zeer hulpbehoevend en herkent hij zijn familie en omgeving niet of nauwelijks meer.

De Dag Door Met Dementie, Anneke van der Plaats, adviseert:

Mensen die dementeren bejegenen.

Corrigeren werkt averechts

Boos worden is ‘uit den boze’

Empathie doet wonderen

Geen verdediging

OMA thuislaten,

Oordelen, Mening, Advies