Motivatie

Motivatie

Het aangaan van een uitdagende situatie enthousiasmeert, inspireert en motiveert. Ons denkvermogen moet doelmatig worden ingezet voor het realiseren van een uitstekende prestatie. Het wekt in ons vreugde en plezier op. We vinden dat fijn, we krijgen ‘zininleven'. Die situatie kenmerkt zich als: Leuk, Uitdagend en Spannend.

Vraag je af welke situatie voor jou de kenmerken: Leuk, Uitdagend en Spannend inhouden. Onderzoek of je door die situatie(s) geënthousiasmeerd en gemotiveerd wordt. Onderzoek of je die situatie beleeft.


Leuk: plezierig, genieten, aardig, fijn, genot, begeerlijk, seks, doen, afzien, tarten, 'fun'

Uitdagend: moed, dapper, durven, doorzetten, strijdlust, eerzucht, ijver, trots, voelen

Spannend: denken, redeneren, leergierig, onderzoeken, kan ik dat wel?, het zal lukken!


LUS factor.

Ik vind het heel leuk, uitdagend of spannend, cijfer: 3 (max. score 9)

Ik vind het matig leuk, uitdagend of spannend, cijfer: 2 (max. score 6)

Ik vind het niet leuk, uitdagend of spannend, cijfer: 1 (max. score 3)

Afhankelijk van jouw activiteit kun je scoren tussen het cijfer 9 en 3.

Bij een maximale score van cijfer 9 is verbetering haast niet mogelijk.

Bij een score van cijfer 6 is verbetering nodig.

Bij een score van cijfer 3 is de waardering onacceptabel en verbetering noodzakelijk.

Koken Sport Relatie School Werk Hobby

Leuk 3 3 2 1

Uitdagend 2 1 1 1

Spannend 2 1 1 1

Totaal 7 5 4 3


Eten koken is voor jou bijna perfect, misschien maken bijzondere recepten het uitdagender en spannender. Jouw fietssport kun je misschien aanmerkelijk verbeteren door in heuvelachtig landschap je voor te bereiden op een wedstrijd, als je dat al wilt.

Zoek ander werk en hobby!

Met dit eenvoudig meetgereedschap, de LUS factor, kan de waardering voor het doen van dingen gemeten worden, met andere woorden hoe je je voelt tijdens je doen.

Leuk, Uitdagend en Spanend kun je vertalen als uitdrukkingen voor woorden die bekend zijn in de Oosterse en Westerse filosofie. Woorden die de universele natuurlijke behoefte van de mens beschrijven.

Veel plezier op weg naar een mooi leven.