The 165th Seminar on The Formation of Stars & Planets

第165回「星・惑星形成」ゼミ

Date & Time: 2022/June/23 (Thu) 17:30-18:30, Venue: Zoom TV Conference System. This is an informal seminar on the formation of stars and planets. We welcome anyone interested in the subject.

Title: はやぶさ2ミッションの総括:リュウグウ近傍観測と機関サンプルが語るリュウグウの歴史

Speaker: 渡邊誠一郎名古屋大学


他、会議報告、速報など、飛び入りも歓迎します。今回もしくは次回以降、話題提供できる方は世話人までメールしていただけましたら幸いです。

Participants:84, Affiliations:24

Participants list:

Tohoku: AP Kengo TOMIDA, PD Yuki TANAKA, PD Shoji MORI

Ibaraki: P Munetake MOMOSE, P Toru TURIBE, D1 Ryuta ORIHARA

NAOJ: A Kazunori IWASAKI, A Kenji FURUYA, PD Yuji MATSUMOTO, PD Tetsuo TAKI, PD Masato KOBAYASHI

RIKEN: A Satoshi OHASHI, PD Shota NOTSU, PD Ryosuke TOMINAGA, PD Yuki OKODA

Hosei: P Tomoaki MATSUMOTO

TDU: A Aya HIGUCHI

Kogakuin: AP Takayuki MUTO

UTokyo:P Yuri AIKAWA, PD Shingo HIRANO, D3 Hiroto MITANI, D1 Kaho MORII, D1 Yoshihide YAMATO, M1 Yuto KOMICHI

TokyoTech: D3 Kazuki HOMMA, D1 Kanon NAKAZAWA, M2 Akihiro KANEKO, M1 Kohsuke TAKAOKA, Ryota ICHIMURA, Daiki YAMAMOTO,

Chiba: P Tomoyuki HANAWA

JAMSTEC: PD Sota ARAKAWA

Nagoya (Earth&Planetary Sciences) : P Sei-ichiro WATANABE

Nagoya (Ta-lab): P Shu-ichiro INUTSUKA, A Hiroshi KOBAYASHI, PD Kenji KUROSAKI, PD Jiro SHIMODA, PD Gabriel RIGON, PD Valeska VALDIVIA, PD Yoshiaki MISUGI, D Kensuke KAKIUCHI, D3 Daisei ABE, D3 Ryunosuke MAEDA, D2 Leonardo VASCONCELLOS, D1 Kanta KITAJIMA, M2 Fumito YASUDA, M2 Yuta SAKURAI, M2 Ryushi MIYAYAMA, M2 Tomoaki NISHIKAWA, M1 Yona LAPEYRE,

Nagoya (U-lab): P Hidehiro KANEDA, AP Taro MATSUO, M1 Eiko Kozaki

Shiga-med: AP MOTOYAMA

Kyoto: A Yuri FUJII

Kindai: E Masayoshi KIGUCHI

OSAKA: P Kentaro TERADA, A Takayoshi SANO, A Shinsuke TAKASAO, M2 Masaki UNNO

OSAKA Met. U: P Toshikazu ONISHI

Tokushima: AP Ray S. FURUYA

Kyusyu: AP Masahiro MACHIDA, A Kazuki TOKUDA, D2 Natoto HARADA, D2 Asako SATO, M1 Shingo NOZAKI, M1 Yuki AKAIKE, B4 Mitsuki OMURA

Kurume: A Masanobu KUNITOMO

Kagoshima: A Yusuke TSUKAMOTO, D2 Daisuke TAKAISHI, M2 Yudai KOBAYASHI, B4 Yuki YAMANAKA, B4 Keisuka NAKASHIMA, B3 Hayato UCHIMURA

ASIAA: PD Jinshi SAI, PD Masayuki YAMAGUCHI

Unknown: Haruka FUKIHARA, Keita HISAJIMA, Megumi SASAKI, Yuichi SAKAMOTO, Yosuke SHIBATA, Tsubasa MORIKAWA


次回:7/21(木) 17:30-

連絡世話人:黒崎 健二(名古屋大学) kurosaki.kenji.k0[at]a.mail.nagoya-u.ac.jp