The 155th Seminar on The Formation of Stars & Planets

第155回「星・惑星形成」ゼミ

Date & Time: 2021/May/21 (Fri) 17:00-18:30, Venue: Zoom TV Conference System. This is an informal seminar on the formation of stars and planets. We welcome anyone interested in the subject.

Speaker: 伊藤祐一(University College London)

Title: Hydrodynamic escape of mineral atmosphere from hot rocky exoplanet

他、会議報告、速報など、飛び入りも歓迎します。今回もしくは次回以降、話題提供できる方は世話人までメールしていただけましたら幸いです。

Participants:52 , Affiliations:21

Participants list:

UCL: PD Yuichi Ito

Tohoku: PD Yuki TANAKA, PD Masato KOBAYASHI, PD Shoji MORI

Ibaraki: P Munetake MOMOSE, P Toru TSURIBE, PD Kazuhiro KANAGAWA, M1 Shinsuke TSUCHIYA

Tsukuba: PD Hajime FUKUSHIMA

RIKEN: PD Shota NOTSU, PD Ryosuke TOMINAGA

NAOJ: A Kazunari IWASAKI, A Takashi TSUKAGOSHI, PD Yuji MATSUMOTO, PD Takahiro UEDA, PD Sota ARAKAWA

Tokyo Denki Univ.: A Aya HIGUCHI

Tokyo Hongo: M1 Yohsuke MIZUTANI, B4 Yuto KOMICHI

Tokyo Komaba: P Takeru SUZUKI

Tokyo Tech: D3 Haruka SAKURABA, PD Tomohiro ONO, B4 Ryota YAMAMURO

Hosei: P Tomoaki MATSUMOTO, PD Yusuke IMAEDA

Nagoya(TA Lab.): P Shu-ichiro INUTSUKA, A Hiroshi KOBAYASHI, PD Kenji KUROSAKI, PD Jiro SHIMODA, D3 Yoshiaki MISUGI, D2 Daisei ABE, D2 Ryunosuke MAEDA, D1 Leonardo VASCONCELLOS, M2 Tatsuya OKAMURA, M2 Kanta KITAJIMA, M1 Yuta SAKURAI

Nagoya(Uir Lab.): AP Taro MATSUO

Kyoto: A Yuri FUJII

Kobe: PD Shoji UETA

Osaka: A Shinsuke TAKASAO, A Takayoshi SANO, M1 Masaki UNNO

Kindai: EP Yoshikatsu KIGUCHI

Univ. Hyogo: D1 Mai YAMASHITA, M2 Megumi YAGI

Kyushu: D3 Shunta KOGA, D1 Naoto HARADA, D1 Asako SATO, M1 Takashi HAYAKAWA, B4 Shingo NOZAKI, B3 Yurika NAKAMURA

Kurume: A Masanobu KUNITOMO

次回:6/18 (Fri.) 17:00

連絡世話人:黒崎 健二(名古屋大学) kurosaki.k[at]nagoya-u.jp