The 156th Seminar on The Formation of Stars & Planets

第156回「星・惑星形成」ゼミ

Date & Time: 2021/June/18 (Fri) 17:00-18:30, Venue: Zoom TV Conference System. This is an informal seminar on the formation of stars and planets. We welcome anyone interested in the subject.

Speaker: 大橋聡史(理化学研究所)

Title: Ring formation via grain growth in early stage of the disk formation around protostars

他、会議報告、速報など、飛び入りも歓迎します。今回もしくは次回以降、話題提供できる方は世話人までメールしていただけましたら幸いです。

Participants: 61, Affiliations:20

Participants list:

Hosei: P Tomoaki MATSUMOTO, PD Yusuke IMAEDA

Ibaraki: M1 Sinsuke TUCHIYA, B4 Tsubasa UENO

Kindai: E Masayoshi KIGUCHI

Kogakuin: AP Takayuki MUTO

Kurume: A Masanobu KUNITOMO

Kyoto: A Yuri FUJII

Kyushu: AP Masahiro MACHIDA, D3 Shunta KOGA, D1 Naoto HARADA, D1 Asako SATO, M1 Takashi HAYAKAWA, B3 Yurika NAKAMURA

Nagoya (TA): P Shu-ichiro INUTSUKA, A Hiroshi KOBAYASHI, PD Kenji KUROSAKI, PD Jiro SHIMODA, PD Valeska VALDIVIA, D3 Yoshiaki MISUGI, D2 Ryunosuke MAEDA, D2 Daisei ABE, D1 Leonardo VASCONCELLOS, M2 Tatsuya OKAMURA, M2 Kanta KITAJIMA, M2 Ryo HIGUCHI, M1 Yuta SAKURAI

Nagoya (Uir): AP Taro MATSUO

NAOJ: A Kazunori IWASAKI, A Kotomi TANIGUCHI, A Takashi TSUKAGOSHI, PD Yuji MATSUMOTO, PD Sota ARAKAWA

SOKENDAI: M1 Tomihiro YOSHIDA

Osaka:P Kentaro TERADA, A Shinsuke TAKASAO, PD Shota MIYAZAKI, D3 Yuki SATOH, D2 Iona KONDO, M1 Masaki UNNO, B4 HAMADA

RIKEN: A Satoshi OHASHI, PD Shota NOTSU, PD Ryosuke TOMINAGA

Tokyo Denki U: A Aya HIGUCHI

Tohoku: PD Yuki TANAKA

U. Tokyo (Hongo): P Yuri AIKAWA, M2 Kaho MORII, M1 Yohsuke MIZUTANI, B4 Yuto KOMICHI

U. Tokyo (Komaba): P Takeru SUZUKI

Tokyo Tech: P Taishi NAKAMOTO, PD Tomohiro ONO, D3 Haruka SAKURABA, B4 Ryo TAO, B4 Koki IWAHORI, B4 Yuta ASAKURA

Tsukuba: PD Hajime FUKUSHIMA

Univ. Hyogo: D1 Mai YAMASHITA, M1 Kazuki AKASHI

Other: Soichi KADONO

次回:7/16(金) 17:00-18:30

連絡世話人:黒崎 健二(名古屋大学) kurosaki.k[at]nagoya-u.jp