The 154th Seminar on The Formation of Stars & Planets

第154回「星・惑星形成」ゼミ

Date & Time: 2021/April/2 (Fri) 15:00-16:30, Venue: Zoom TV Conference System. This is an informal seminar on the formation of stars and planets. We welcome anyone interested in the subject.

Speaker: Yueh-Ning Lee

Title: An attempt to form a protoplanetary disk

他、会議報告、速報など、飛び入りも歓迎します。今回もしくは次回以降、話題提供できる方は世話人までメールしていただけましたら幸いです。

Participants: 61, Affiliations: 19

Participants list:

NTNU: A Yueh-Ning LEE

ASIAA: PD Yuji MATSUMOTO

CU Boulder: PD Kei TANAKA.

Hosei: P Tomoaki MATSUMOTO, PD Yusuke IMAEDA

Ibaraki: P Munetake MOMOSE, PD Kazuhiro KANAGAWA, PD Seongjoong KIM

Kagoshima: A Yusuke TSUKAMOTO

Kobe: D1 Natsuho MAEDA

Kurume: A Masanobu KUNITOMO

Kyoto: A Yuri FUJII

Kyushu: AP Masahiro MACHIDA, D3 Sunta KOGA, D1 Yoshihiro KAWASAKI, D1 Naoto HARADA, D1 Liu YUHUA, D1 Asako SATO, M1 Takashi HAYAKAWA, B4 Shingo NOZAKI

Nagoya: P Shu-ichiro INUTSUKA, AP Tsuyoshi INOUE, A Hiroshi KOBAYASHI, PD Kenji KUROSAKI, PD Jiro SHIMODA, PD Gabriel RIGON, PD Kisetsu TSUGE, D3 Kensuke KAKIUCHI, D3 Yoshiaki MISUGI, D2 Daisei ABE, D2 Ryunosuke MAEDA, D1 Leonardo VASCONCELLOS, M2 Kenta KITAJIMA, M2 Tatsuya OKAMOTO, M1 Yuta SAKURAI, M1 Tomotaka NISHIKAWA

NAOJ: A Kazunari IWASAKI, A Akimasa KATAOKA, A Sanemichi TAKAHASHI, PD Tetsuo TAKI

Osaka: A Shinsuke TAKASAO, M1 Masaki UNNO

RIKEN: A Satoshi OHASHI, PD Shota NOTSU, PD Yui KAWASHIMA, PD Riouhei NAKATANI, PD Ryosuke TOMINAGA

Tohoku: AP Kengo TOMIDA, PD Yuki TANAKA, PD Masato KOBAYASHI

Tokyo Tech: D3 Ayaka OKUYA, D3 Haruka SAKURABA

Univ. Hyogo: D1 Mai YAMASHITA, M1 Kazuki AKASHI

UTokyo: P Takeru SUZUKI, PD Shingo HIRANO, PD Gianni CATALDI, D3 Shijie WANG, D3 Masayuki YAMAGUCHI, B4 Yuto KOMICHI

Kindai: EP Yoshikatsu KIGUCHI

次回:5/21 (金) 17:00-

連絡世話人:黒崎 健二(名古屋大学) kurosaki.k[at]nagoya-u.jp