The 159th Seminar on The Formation of Stars & Planets

第159回「星・惑星形成」ゼミ

Date & Time: 2021/October/15 (Fri) 17:00-18:30, Venue: Zoom TV Conference System. This is an informal seminar on the formation of stars and planets. We welcome anyone interested in the subject.

Title: MAPS特集 I

Speaker:

- 野津翔太(理化学研究所)

[I] Oberg: 観測天体、観測設定、ハイライト

- 大和義英(東京大)

[III] Law: いろんな輝線での輝度分布とダストのリング構造の比較(記載的)

- 相川祐理(東京大)

<円盤の化学>

[VI] Guzman:小さい有機物 HCN, C2H, and H2CO

[IX] Ilee: 大きい有機物HC3N, CH3CN, c-C3H2

[X] Cataldi:重水素濃縮(DCN, N2D+)

[XI] Bergner:光化学 CN & HCN

他、会議報告、速報など、飛び入りも歓迎します。今回もしくは次回以降、話題提供できる方は世話人までメールしていただけましたら幸いです。

Participants: 78 , Affiliations: 23

Participants list:

Tohoku: PD Shoji MORI

Ibaraki: P Munetake MOMOSE, P Toru TSURIBE

Tsukuba: PD Hajime FUKUSHIMA

RIKEN: A Satoshi OHASHI, PD Shota, NOTSU, PD Yui KAWASHIMA, PD Ryohei NAKATANI, PD RYosuke TOMINAGA

NAOJ: P Hideko NOMURA, A Takashi TSUKAGOSHI,A Sanemichi TAKAHASHI, PD Kotomi TANIGUCHI, PD Yuji MATSUMOTO PD Tetsuo TAKI, PD Takahiro UEDA, PD Sota ARAKAWA, M2 Kiyoaki DOI

SOKENDAI: M1 Tomohiro YOSHIDA

TDU: A Aya HIGUCHI

Hosei: P Tomoaki MATSUMOTO,

Kogakuin: AP Takayuki MUTO

UTokyo: A Yuri AIKAWA, D3 Yuki OKODA, D3 Masayuki YAMAGUCHI, D3 Jinshi SAI, M2 Kaho MORII, M2 Yoshihide YAMATO, M1 Rohsuke MIZUTANI, B4 Yuto Komichi

UTokyo-Komaba: P Takeru SUZUKI

Tokyo Tech: AP Satoshi OKUZUMI, D2 Kazuaki HOMMA, D1 Ayumu KUWAHARA, M2 Kanon NAKAZAWA, M2 Yuya FUKUHARA, M1 Katushi KONDO, B4 Shintaro TAIRA

ELSI: A Hiroyuki KUROKAWA

Nagoya: P Shu-ichiro INUTSUKA, AP Tsuyoshi INOUE, A Hiroshi KOBAYAHI, PD Valeska VALDIVIA, PD Kenji KUROSAKI, PD Jiro SHIMODA, PD Gabriel Rigon, D3 Kensuke KAKIUCHI, D3 Yoshiaki MISUGI, D2 Daisei ABE. D2 Ryunosuke MAEDA, D2 Leonardo Vasconcellos, M2 Tatsuya OKAMURA, M2 Kanta KITAHIMA, M1 Yuta SAKURAI

Kyoto: A Yuri FUJII

Shiga med: MOTOYAMA

Osaka Pref: PD Tokuda KAZUKI

Osaka: A Takayoshi SANO, A Shinsuke TAKASAO, M1 Masaki UNNO

Univ. Hyogo: D1 Mai YAMASHITA

Kurume: A Masanobu KUNITOMO

Kyusyu: AP Masahiro MACHIDA, D3 Shunta KOGA, D1 Asako SATO, D1 Naoro HARADA, D1 Yoshihiro KAWASAKI, D1 Liu YUHUA, B4 Shingo NOZAKI, B3 Itsuki MURAKOSO, B3 Mitsuki OMURA

Kagoshima: AP Yusuke TSUKAMOTO, D1 Daisuke TAKAISHI, B4 Megumi SASAKI

Amsterdam: Ryo TAZAKI

Other: Keita HISAJIMA, Hayao YAMASAKI, Mitsuki IWAHORI

次回:11/12(金) 17:00-

連絡世話人:黒崎 健二(名古屋大学) kurosaki.k[at]nagoya-u.jp