Små barn undersöker

Detta är en sida för en avslutad fortbildning. Sidan uppdateras inte mera, och vi kan därför inte garantera att länkarna på sidan fungerar. Om du vill veta mer om aktuella fortbildningar kan du ta kontakt med skolresurs@abo.fi

Materialet "Små barn undersöker" har skapats inom projektet LUMA2020. En närmare beskrivning av projektet finns att läsa under rubriken LUMA2020. Samtliga underrubriker når man genom att klicka på rubriken i balken till vänster. 

Målgruppen för materialet är personalen inom småbarnspedagogik och förskola. Syftet med materialet är att inspirera läsaren till undersökande arbete inom naturvetenskap, matematik, teknik och hållbar utveckling tillsammans med barnen. Samtliga arbeten som beskrivs omfattas av läroplanens lärområde "Jag utforskar min omgivning". 

Vi riktar ett varmt tack till lärarna som har delat sina temahelheter inom projektets ramar. De deltagande enheterna är följande 


Handledare för gruppen är


Kontaktuppgifter gällande materialet: ann-catherine.henriksson@abo.fi, 02-2153295