Små barn undersöker

Materialet "Små barn undersöker" har skapats inom projektet LUMA2020. En närmare beskrivning av projektet finns att läsa under rubriken LUMA2020. Samtliga underrubriker når man genom att klicka på rubriken i balken till vänster.

Målgruppen för materialet är personalen inom småbarnspedagogik och förskola. Syftet med materialet är att inspirera läsaren till undersökande arbete inom naturvetenskap, matematik, teknik och hållbar utveckling tillsammans med barnen. Samtliga arbeten som beskrivs omfattas av läroplanens lärområde "Jag utforskar min omgivning".

Vi riktar ett varmt tack till lärarna som har delat sina temahelheter inom projektets ramar. De deltagande enheterna är följande

  • Trollebo daghem, Närpes

  • Zacharias skolan, förskoleundervisningen, Nykarleby

  • Braheskolans daghem, Sagoön, Åbo

  • Cygnaeus daghem och förskola, Åbo

  • Sirkkala daghem och förskola, Åbo

  • Skolgatans daghem, Åbo


Handledare för gruppen är

  • Johanna Hirvi, Åbo Akademi, FPV

  • Ann-Catherine Henriksson, Åbo Akademi, CLL/Skolresurs

  • Annika Norrgård, Åbo Akademi, CLL/Skolresurs


Kontaktuppgifter gällande materialet: ann-catherine.henriksson@abo.fi, 02-2153295