Start met schaken op school!

In meer dan 1/3 van de Vlaamse lagere scholen wordt geschaakt.

Het gros van de scholen biedt de mogelijkheid aan om te (leren) schaken op vrijwillige basis, tijdens de pauzes of na de schooluren.

In een aantal van deze scholen wordt een partijtje schaken ook ingezet als middel tot differentiatie of hoekenwerk.

Er zijn ook al heel wat scholen waar de schaaklessen deel uitmaken van het lessenpakket in één of meerdere klassen.

Er zijn al datums gekend voor de provinciale kampioenschappen en de Vlaamse Schoolkampioenschappen.

Antwerpen

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Vlaams schoolkampioenschap

Belgisch schoolkampioenschap

De nieuwe nieuwsbrief (27) van de ECU is uit. Schaken voor inclusief onderwijs

Nieuwe aanwinst voor het basisonderwijs.

Vooral de link met geschiedenis is een leuke invalshoek...


Schaakmat, het schaakboek voor kinderen van de lagere school en op you tube.

Mooi promotiefilmpje van de Europese Chess Union

Onderzoek op Amerikaanse school: basisschoolleerling profiteert enorm van schaaklessen:

Mooie reclame filmpje op Karrewiet (Ketnet) voor het schaken, bedank Tania.

Voor een kant en klare 'Leerlijn Schaken kleuter en lager'. *

* Dit is slechts een voorbeeld, aan te passen aan de mogelijkheden op de eigen school.

Waarom schaken in het lager onderwijs?

Schaken is de ideale manier om gedifferentieerd te werken vanaf de eerste graad van het lager onderwijs. Het differentiatiemateriaal is goedkoop en vergt weinig extra tijd en inspanning van de leerkracht.

Het oplossen van schaakpuzzels zorgt ervoor dat leerlingen op een plezante manier langer, dieper en met tijdsdruk leren nadenken.

Schaken traint op een speelse manier het geheugen.

Via schaken leer je moeilijke oefeningen niet uit de weg te gaan. Omgaan met frustraties en faalangst zijn dagelijkse kost bij het schaken.

Bij het spelen van echte schaakpartijtjes en het samen zoeken naar oplossingen op de puzzels werken leerlingen volop aan hun sociale vaardigheden. Redeneren, argumenteren en discussiëren over de juiste zetten, maakt kinderen taalvaardig.

Door schaken als differentiatiemiddel te gebruiken voor meer begaafde leerlingen, wordt er geen nieuwe leervoorsprong gecreëerd voor een specifiek vak. Ze maken zich eerder sociale vaardigheden en attitudes eigen die ze tijdens de verdere studies broodnodig zullen hebben.

Een powerpoint waarmee je het schaken op je school uit de startblokken kan laten schieten.

Een paar filmpjes uit de pilootscholen:

1. Schaken is top, in Go! Brugge Centrum

2. Schaken in Sint-Pietersinstituut Turnhout op RTV

Vul onze schaak-enquête in!

Registeer je op onze site

School aanmaken