Waarom

1. Schoolprestaties

Hierover zijn wereldwijd verschillende studies gebeurd. Eén van de meest vermaarde is die van Johan Christiaen, medewerker van deze site. Die studie toont aan dat het leren van schaken aan kinderen een verhoging van de schoolresultaten van ongeveer 6% met zich meebrengt.

De link tussen schaken en wiskunde wordt algemeen vrij snel gelegd. In Canada is er bvb een initiatief waarbij schaken aangewend wordt om sneller en makkelijker wiskunde te leren.

Het doel van ons allemaal is om kinderen maximaal te laten voldoen aan de eindtermen. Schaken kan bijdragen tot verschillende van die eindtermen.

Via het schaken leert men om een "HYPOTHETISCHE COMBINATOIRE" -om maar even een moeilijke wetenschappelijke term te gebruiken- op te stellen: alle mogelijkheden / antwoorden op een bepaalde situatie worden één voor één onderzocht en afgewogen ten opzichte van nieuwe mogelijkheden / antwoorden, met oog voor hun onderlinge combinaties en gevolgen.

2. Eindtermen

Schaken kan helpen voor het behalen van de eindtermen.

3. Sociale vaardigheden

Dit wordt later nog verder uitgewerkt. Alvast nu enkele stellingen:

Schaken maakt u zelfzekerder, het geeft u een gevoel van controle, m.a.w. schaken stimuleert uw autonomie, schaken versterkt uw zelf.

Een gezond competitiebesef binnen duidelijke regels die zelden tot discussies leiden.

Geheel of gedeeltelijk in een wedstrijd kunnen verliezen en daarna op eigen krachten (individualisme) terug slaan. M.a.w. leren verlies accepteren en er daarna terug opnieuw voor gaan of door het remediëren van fouten diverse soorten verdedigingsstrategieën aanleren.

Het basisgevoel: niet opgeven en constant naar de eigen grenzen zoeken om die te verruimen.

Bereidheid tot volharding met het idee: "ik kan het alleen".

Snel denken/handelen en breed analyseren.

Leren om onder druk gefundeerde beslissingen te nemen.

Aanvaarden van berekende risico's.

Leren dat ook door theoretische studie vooruitgang is te boeken.

Openstaan voor creativiteit / vernieuwing.

Internationale contacten via schaken: de regels van het schaken zijn over de hele wereld dezelfde.

Zie ook een praktijkvoorbeeld in het artikel "Pesters schaakmat" in Klasse voor leraren nummer 189.

4. Ondernemerschap

Geert Van Wonterghem, ex-medewerker van deze site, is docent bij Antwerp Management School - de Antwerpse business school- omtrent ondernemerschap en ziet duidelijke linken tussen schaken en ondernemerschap.

De clou van goed schaken is dat de speler een strategie uitdenkt en die dan uitvoert. In tegenstelling tot vele andere gezelschapspelen, draait het bij schaken niet om geluk, maar om wie het beste plan smeedt en dit het snelste kan uitvoeren. Dit is heel gelijkaardig met ondernemen.

Vele andere ondernemers die kunnen schaken, beamen dit. Daarom organiseren enkelen in het verleden bvb jaarlijks het evenement YourNextMove.

Spijtig genoeg niet meer georganiseerd.