Освітній проєкт "АХІА"

Людина міряється не з ніг до голови, а від голови до неба (Конфуцій)

Вітаємо Вас на сайті освітнього проєкту «АХІА»

Мета проєкту дослідити цінності та ціннісні орієнтації тих, хто навчається впродовж життя.

"ахіа"(від грец. слова)- цінність

e-mail для листування: axiaedupro@gmail.com

Цінність процесу пролонгованого засвоєння людиною соціокультурного досвіду, фахових знань та вмінь. Детальніше

Безперервний особистісний та особистісно-професійний саморозвиток сучасної людини як цінність. Детальніше

Цінність особистісної самореалізації . Детальніше

Досвід інших як цінність. Детальніше

Цінність сприяння сталому розвитку. Детальніше

Цінність попередження виникнення передхворобливих станів у тих, хто навчається впродовж усього життя. Детальніше

Цінність здоров’я як індикатора оптимального реагування людини на ноосферні, глобалізаційні, інформаційні та пандемічні процеси. Детальніше

Цінність інформаційного дискурсу та знаннєвої ревізії в інформаційному суспільстві. Детальніше

Цінність для людини трьох вимірів «UMWELT», «MITWELT» ТА «EIGENWELT». Детальніше

Зміна цінностей людини упродовж життя. Детальніше

Цінність емоційного комфорту (е-комфорту) та муз-маркерів. Детальніше

Цінність людини у суспільстві знань. Детальніше

Знання – це цінність . Детальніше

Здоров’я – це цінність. Детальніше

Взяти участь у проєкті можна: анонімно (анонімний респондент); індивідуально (індивідуальний респондент вказує прізвище, ім’я, по батькові); колективно (колективний респондент зазначає назву закладу освіти, організації чи установи).

Індивідуальні та колективні респонденти можуть отримати сертифікат учасника освітнього проєкту «АХІА» за запитом.

Запит формується під час проходження анкетування.

Участь респондентів у проєкті – це заповнення анкет та ознайомлення з інформацією, яка періодично оновлюється на сайті.

Перейти до заповнення анкет, відповідно до мови спілкування: