HANNU TÖYRYLÄ
Se mitä näet
2. 9. – 20.9.2020

Hannu Töyrylä luo tekoälyn avulla valokuvista yhtenäisen kuvamaailman, jossa eri elementit synnyttävät illuusion esittävyydestä. Töyrylän teoksissa maisema tai kodin tutut pikkuesineet varjoineen ovat muuntuneet tunnistamattomiksi ja herättävät katsojan pohtimaan omaa näköhavaintoaan.

Se mitä näet -teeman lisäksi näyttelyssä on esillä Töyrylän taiteen keskeisiä elementtejä, autiuden ja hiljaisuuden hallitsemia kaupunkinäkymiä ja marraskuisia maisemia, joiden eri elementit sekoittuvat saumattomasti toisiinsa. Vuosiluvuin nimetyt vedokset ovat monitulkintaisia viittauksia taiteilijan omaan elämään.

Tekoäly taiteessa on varsin tuore ilmiö. Töyrylän mielestä tässä yhteydessä ei kannata painottaa älyä: ”En pidä noita työkalujani älykkäinä. Ne ovat vain uudenlaista tekniikkaa käsitellä kuvia. Tekniikan hahmotuskyky syntyy kun se koulutetaan esimerkkikuvilla. Varsinaisessa tekoälyssä käytetään valtavaa, kattavaa kuvamateriaalia jotta tekoäly oppisi kattavasti hahmottamaan kaikenlaisia kuvia. Taiteilijana toimin päinvastoin koska haluan rajoittaa työkaluni hahmotuskykyä vastaamaan sitä mitä kulloinkin haluan saavuttaa.”

Taiteilija on tavattavissa Pesula Galleriassa
ti 1.9. klo 15–19
la 5.9., su 13.9. ja la 19.9. klo 12–16

---

HANNU TÖYRYLÄ
Det som du ser
2. 9. – 20.9.2020

Med hjälp av artificiell intelligens skapar konstnär Hannu Töyrylä en enhetlig bildvärld, där olika element skapar en illusion av det föreställande. I Töyryläs verk förändras landskapet eller hemmets bekanta småsaker med sina skuggor till någonting oigenkännligt och betraktaren måste reflektera över det den ser.

Utöver temat Det som du ser visas centrala element för Töyryläs konst i utställningen, ödsliga stadsvyer som domineras av tystnad och novemberlandskap, vars olika element blandas sömlöst ihop. Avdragen namngivna med årtal är flertolkade referenser till konstnärens eget liv.

Artificiell intelligens i bildkonst är ett riktigt färskt fenomen. Töyrylä anser att en inte ska fästa vikt vid intelligensen i det här sammanhanget: “Jag anser inte att mina verktyg är intelligenta. De är bara en ny teknik för bildbehandling. Teknikens uppfattningsförmåga bildas då den tränas med exempelbilder. För riktig artificiell intelligens används ett enormt omfattande bildmaterial så att den artificiella intelligensen lär sig att uttömmande uppfatta alla möjliga bilder. Som konstnär gör jag tvärtom för att jag vill begränsa mitt verktygs uppfattningsförmåga så att den motsvara det jag just då vill uppnå.”

Hannu Töyrylä är anträffbar i Pesula Galleria
den 1.9. kl. 15-19
lö 5.9., sö 13.9. och lö 19.9. kl.12–16


Artborg 35

Pilvilinnantie 2, Sipoo / Pilvilinnavägen 2, Sibbo

KE klo 12-16, TO-PE klo 16-20 / ONS kl. 12-16, TO-FRE kl. 16-20

LA-SU klo 12-16/ LÖ-SÖ kl. 12-16

Sipoon taiteilijat ry / Sibbo konstnärer rf

pesulagalleria.com

Toimintaa on tukenut Sipoon kunta, Sipoon säästöpankkisäätiö ja Svenska kulturfonden.

Verksamheten understöds av Sibbo kommun ,Sibbo Sparbanksstiftelse och Svenska kulturfonden.