🌳 A & Ω 🌳

2 Lindar i Drottningholms

slottspark / barockalléer

🌳 Fredagen den 8 maj 1998 slĂ€pades den första nya linden i Drottningholms lindallĂ©er fram pĂ„ en drög av kungens egen hĂ€st Svenske. TrĂ€dgĂ„rdsdrĂ€ngarna i 1600-talskostymer höll trĂ€det pĂ„ plats medan planteringsgropen skottades igen av Hans MajestĂ€t Konungen Carl XVI Gustaf, sekunderad av Fastighetsverkets generaldirektör Christer Wadelius samt stĂ„thĂ„llaren Björn SprĂ€ngare.

🌳 Tisdagen den 3 Maj 2011 planterade Hans MajestĂ€t Konungen Carl XVI Gustaf, tillsammans med generaldirektören för Statens fastighetsverk, Thomas Norell, det allra sista trĂ€det [sic!] i den femte och sista etappen av lindallĂ©ns förnyelse.

Lindalléerna skapade ramen för barocktrÀdgÄrden pÄ Drottningholm som anlades pÄ 1600- och 1700-talen av Nicodemus Tessin d.À. och Nicodemus Tessin d. y.

FrÄn slottets andra vÄning skulle alléerna utgöra en tredimensionell ram runt barocktrÀdgÄrden, som man kunde se ut över. TrÀdens topphöjd utgick dÀrifrÄn frÄn slottets andra vÄningshöjd, med en ÄterbeskÀrningshöjd pÄ ca 6-8 (10) m. Denna höjd sammanföll Àven delvis med höjder pÄ stegar och höjder pÄ andra beskÀrningsstÀllningar man hade i trÀdgÄrdar/parker förr.

Alléerna skulle heller inte vÀxa ut över barocktrÀdgÄrdens andra kvarter som broderparterren, vattenparterren och de olika boskéerna. SkÀlen för detta var för att upprÀtthÄlla trÀdgÄrdens komposition och avgrÀnsning mellan olika delar. Men om trÀdens kronor, t.e.x. lind, fick vÀxa ut över omgivande trÀdgÄrdsanlÀggningar fick man Àven problem med trÀdrötter i dessa.

TrÀden i alléerna hade ingen genomgÄende stam utan flera huvudstammar, s.k. kandelaberbeskÀrning d.v.s. de hade en tjockare stam med ca 5-7 huvudgrenar i kronan frÄn vilken finare grenar vÀxte. Man fÄr dÄ den perspektiveffekt som man efterstrÀvar i parken och tanken Àr att man frÄn de mer öppna alléerna i mitten, ska kunna se slottets flyglar.

Detta Àr bakgrunden till den beskÀrning som man nu bygger upp de förnyade lindarna i barockalléerna i Drottningholm med. Under de allra första Ären utförs bara traditionell uppbyggnadsbeskÀrning av trÀden dÀr man tar bort felriktade grenar och gör viss urgallring i kronorna. Men efter ca 5-7 Är fÄr trÀden denna annorlunda uppbyggnadsbeskÀrning Àn ŽŽvanligaŽŽ parktrÀd. MÄlet med beskÀrningen Àr att Ästadkomma trÀd och alléer med det utseende och de funktioner som de ursprungliga lindalléer hade enligt slottsparksarkitekten.

Röta, svampangrepp och för hÄrda beskÀrningar hade lett till att trÀden behövde bytas ut och hösten 1997 pÄbörjade Statens fastighetsverk ett förnyelseprogram av lindaralléerna i barocktrÀdgÄrdens bakre del, med kung Carl XVI Gustaf som beskyddare. De följande fyra etapperna gick sedan vidare öster ut mot slottet och följer de olika rumsbildningarna i trÀdgÄrden.

Åren 1995–96 togs cirka 3 000 sticklingar frĂ„n ett antal av de flera hundra Ă„r gamla lindarna i allĂ©erna nĂ€rmast slottet i Drottningholms barocktrĂ€dgĂ„rd. Av dessa blev ca 350 livsdugliga ungtrĂ€d av arten Tilia x Europaea ’Pallida’, Ă€ven kallade HollĂ€ndsk lind, vilka har drivits upp först hos Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och sedan hos en plantskola i Tyskland, och planterats i de tvĂ„ sista etapperna. Lindarna till de tre första etapperna har olika ursprung. De Ă€r köpta frĂ„n en plantskola i Tyskland efter noggranna studier tillsammans med Sveriges LantbruksUniversitet i Alnarp. PĂ„ detta sĂ€tt fortsĂ€tter historien i de nya trĂ€d som nu vĂ€xer sig starka. Besökare i Drottningholmsparken kommer Ă€ven i framtiden kunna fortsĂ€tta njuta av promenader under lindallĂ©erna med anor frĂ„n 1680-talet sĂ€ger slottsparksarkitekt vid Statens fastighetsverk i en intervju frĂ„n 2011.

I en annan artikel i Dagens Nyheter frÄn 2 september 1997, kan man lÀsa: NÀr den första etappen av trÀd skulle fÀllas (ca 200 st) hade slottstrÀdgÄrdsmÀstaren tÀnkt anlita en skogsmaskin, men föraren vÀgrade göra jobbet. De ihÄliga gamlingarna skulle kunna smulas sönder av skogsmaskinens gripklor och falla över föraren. AlltsÄ fick tvÄ erfarna skogsarbetare, specialister pÄ att fÀlla trÀd manuellt göra jobbet.

🌳

SÄ var det dÄ dax för första planteringen den 8 maj 1998, Äret dÄ Stockholm Är var Europas kulturhuvudstad, 25 Är efter att H.M.K. Carl XVI Gustaf, samt dagen för FN:s HÄgkomst och försoning för de som omkom under andra vÀrldskriget.

🌳

Den 3 Maj 2011, som Àven var FN:s Internationella dag för pressfrihet, firade Drottningholm 20 Är som UNESCO:s vÀrldsarv - nr 559, samt Sveriges första vÀrldsarv (redan 1935 blev Drottningholm statligt byggnadsminne). H.M.K. Carl XVI Gustaf höll tal och plantera, tillsammans med generaldirektören för Statens fastighetsverk Thomas Norell och stÄthÄllaren Lennart Ahlgren, trÀd nummer 850 - det sista trÀdet i den femte etappen av förnyelsen av lindallén i Drottningholms barocktrÀdgÄrd, vilket Àn en gÄng bekrÀftats, per telefon kl 14:55 den 14 december 2021, av anstÀlld vid SFV pÄ Drottningholm, som för övrigt Àven var med vid planteringen 2011.

Mer information finns:

~

... mer information kommer att lÀggas till hÀr ...