KungsGranen Värö

Fredagen den 30 september 2016 invigde H.M. Konung Carl XVI Gustaf utbyggnaden av BarrSulfatMassaBruket Södra Cell Värö, Varbergs kommun, Hallands län.I februari 2014 beslutade Södras styrelse att investera i en kraftig utbyggnad av massabruket i Värö. Denna expansion innebar en ökning av produktionskapaciteten från tidigare 425.000 ton till 700.000 ton massa per år. Bruket blev därmed ett av världens största för produktion av barrsulfatmassa.

Den 8 oktober, 2014, togs det första spadtaget för utbyggnaden av Södras massabruk i Värö. Södra, Valmet och NCC deltog i ceremonin som är byggstarten på Södras investering om drygt 4 miljarder kronor.

Den 13 maj, 2014, stod det klart att NCC vunnit mark-, anläggnings- och byggnadsuppdraget.

Den 3 juni, 2014, utses Valmet som huvudleverantör för processutrustning. Denna beställningen utgör halva kostnaden för hela utbyggnadsprojektet.

Den 11 juli, 2014, står det klart att Doosan Skoda blir leverantör av turbin. Doosan Skoda Power är ett tjeckiskt företag som säljer utrustning och tjänster till alla typer av anläggningar med fokus på ångturbiner och värmeväxlare av egen design. Företaget ingår I den Koreanska industrikoncernen Doosan Heavy Industries & Construction.

Meddelande om att testning och tekniska justeringar kommit igång meddelades 3 augusti 2016. Den 11 augusti 2016 publicerades artikel om att man äntligen kommit igång med den försenade produktionsstarten.


Utöver en ökad massaproduktion innebar investeringen att bruket gjordes ännu mer energieffektiv. Bruket i Värö var redan oberoende av fossila bränslen vid normal drift. Tack vare investeringen kunde leverans av grön energi öka ytterligare.

I samband med förnyelsen gjorde även Södra en organisatorisk omstrukturering. Bl a flyttades koncernens hela kundtjänst till huvudkontoret i Växjö.

~

Den 27 februari 2017 besökte lokala riksdagsledamöter, andra vice talmannen och landshövding Lena Sommestad Södras massabruk i Värö.

24 juni 2020 kommer pressmeddelandet om att Södra har fattat beslut om att nyinvestera i den toppmoderna massabruksanläggningen vid biokombinatet i Värö för att öka produktionen ytterligare. Det är ett stort första steg mot att nå en produktion på 850 000 ton per år. Detta kommuniceras även i Södrakontakten nr 3-20.

~

... mer information kommer att läggas till här ...