Kungens Dunge Elmia Wood 1983

Kungens Dunge ~ Elmia Wood 9 Juni 1983

Som invigning av Elmia Wood '83 i Skinnarebo, utanför Jönköping, planterade Kung Carl XVI Gustaf sitt tronföljdsnummer 16 tallplantor. Assisterade gjorde Jägmästare Per Hadders och Skogsvaktare Sven Ripström, båda från Södra Skogsägarna i Jönköping. Marken tillhörde vid planteringstidpunkten Lantbrukare Johansson, Skinnarebo, Sandseryds Norregård.

I samband med invigningstalen kallade Hadders de småländska ädeltallarna [ Pinus Silverstris ], vilka framställts enligt Kopparforsmetoden - fröna har såtts i plastbehållare som innehåller torvmull två år före plantering, även kallat täckrotsplantor - på Södra Skogsägarnas plantskola i Flåboda, mellan sjöarna Vikholmen och Bastsjön i Kronoberg, för "Kungatallarna".  Den samlade pressen gav dock planteringen namnet Kungens Dunge, samt Kungadungen.

Elmia Wood '83 tog skogs- och sågverksmässan steget fullt ut och flyttade hela mässan ut till skogen med utställningsmontrar och allt.

I samband med mässan firade även Sveriges Skogsvårdsförbund 100 år.

Nyinstiftade Skogsstyrelsen anordnade Skogens Dag den 12 juni, med bl a tipspromenad.

~

Vid inventering den 5 mars 2021 mätte Stamomkretsen (130 cm från marken) mellan 60 - 93 cm. Detta datum bekräftades även att bilderna tagits på rätt plats via SMS av G.Y. som själv varit och inspekterat platsen dagen innan, den 4 mars 2021.

~

... mer information kommer att läggas till här ...

1Tree.se vill Tacka: