Konungens Oxel

Uppsala Slott

Konungens (kapade) Oxel ~ Uppsala Slott ~ 27 April 2023 14:25

Kungen planterade ett träd i Slottsbacken under sitt besök i Uppsala på torsdagen. Natten till fredag vandaliserades trädet. 

Foto: Pontus Lundahl / TT och Christer Enqvist/Sveriges Radio 

Under 2023 besöker Kungen & Drottningen Sveriges 21 län med anledning av H.M. Konungens 50 år på tronen. Den 27 april besökte Kungaparet Uppsala län och residensstaden Uppsala. Vid Jubileumsbesöket uppmärksammades även att det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung den 6 juni 1523. Det markerar början på den sammanhållna och självständiga nationalstaten Sverige. Vad kunde väl då passa bättre än ett besök i Uppsala, som har flera kopplingar till Gustav Vasa? Han började bygga Uppsala slott, han höll vid flera tillfällen sammankomster med borgarna i Gamla Uppsala, och sist men inte minst begravdes han i Uppsala domkyrka. 

I Slottsparken deltog Kungaparet därefter i en trädplanteringsceremoni. Statens fastighetsverks generaldirektör Ingrid Eiken berättade om valet av träd – en Oxel [ Sorbus Intermedia ] – och om platsen för planteringen. Klockan 14:25 lade Kungen, tillsammans med landshövding Stefan Attefall, jord på trädet med hjälp av en 3D-printad spade. I samband med ceremonin framförde kören Allmänna sången ett flertal vårsånger. Kungen klappade avslutningsvis på den lilla oxeln innan han satte sig i limon och rullade hem till sitt älskade Drottningholm.

~

På fredagsmorgonen, 28 april 2023, upptäcktes att trädet vandaliserats. Stammen hade knäckts och trädet låg på marken.

Under förmiddagen meddelade Statens FastighetsVerk, som äger marken runt slottet där trädet planterades, att de beställt ett nytt träd och kommer att polisanmäla händelsen.

~

På torsdagseftermiddagen 4 maj 2023 planteras ett nytt träd vid Uppsala slott, där Kungens nyplanterade oxel vandaliserades. Det gamla trädet ska nu användas till täljning och bli kompost. "Det här nya trädet är lite större än det gamla", säger Mark van der Veen på Uppsala kommuns parkenhet.


A shovel shaped as a Swedish whitebeam leaf was used by His Majesty when planting a tree during the jubilee ceremony in Uppsala, Sweden. Additively manufactured by VBN Components AB in hybrid carbide Vibenite® 480. 
Commemorative plaque, additively manufactured by VBN Components AB in hybrid carbide Vibenite® 480. 

📍 Google Maps visar vägen till Slottsbacken, Uppsala

~

... mer information kommer att läggas till här ...