ÖverJärvaEken

Med en önskan och förhoppning om kraft och styrka åt Överjärvaprojektet i tusende år planterade kung Carl XVI Gustaf denna ek den 22 augusti 1996.

På 1600-talet fanns två gårdar i byn i Sollna Socken, Östergården & Västergården som var arrendegårdar under Ulriksdals slott. År 1790 slogs de båda gårdarna ihop till en jordbruksenhet som fick namnet Överjärva gård.

År 1995 förvärvade Solna stad gården för att utveckla ”ett stadsekologiskt centrum i kulturhistorisk miljö”.

Den 22 augusti 1996 planterade H.M.K. Carl XVI Gustaf, på sin Eriksgata i Solna, en EK [Quercus Robur] på Överjärva gård. Platsen valdes ut med kort varsel av den dåvarande stadsträdgårdsmästaren. Ekplantan sattes tyvärr på alltför mager jord och var i praktiken dödsdömd i samma stund som den planterades.

Men oturen tog inte slut där. Magasinet, ursprungligen byggt på 1850-talet för bland annat gårdens förråd av säd och matvaror, brann ner till grunden samma år (1996) och dagens byggnad är en naturtrogen rekonstruktion uppförd med traditionella material och gamla metoder. Här finns idag bland annat en antikhandel och Överjärva Byggnadsvård.

På gården finns även Statarlängan, byggd 1872 för gårdens statare. Byggnaden ersatte då en äldre statarlänga som brann ner 1868. Statarlängan på Överjärva gård är välbevarad och ett bra exempel för hur en sådan byggnad såg ut vid sekelskiftet 1900. Huset inrymmer 21 bostadsrum, gemensam hall och bagarstuga. Rumsindelning och inredning är huvudsakligen den ursprungliga. Mellan 1996 och 1999 renoverades byggnaden och i västra delen inrättades Statarmuseet med några tidstypisk inredda rum och information om statarsystemet i Sverige.

Idag är Överjärva gård Solnas enda bevarade jordbruksmiljö med naturskola, Statarmuseet, kafé, samt antikhandel butik för byggnadsvård.

~

20 år efter planteringen uppmärksammade Vi i Solna ekens tillstånd.

Kommunstyrelsens ordförande skrev brev till Hovet med begäran om att någon från Kungafamiljen skulle komma till Överjärva gård och plantera ett nytt träd på en bättre plats. Här framfördes förslaget från en lärare vid Solna Naturskola på Överjärva gård att plantan denna gång skulle vara ett äppelträd. Lämpligt vore den lokala Äppelsorten Överjärvaäpplet, men även Ulriksdals Hösthampus härstammar ju från trakten.

I ett mail kommenterar hovet: ”Det är tråkigt att eken förtvinar men därutöver finns det tyvärr inte så mycket att tillägga.”

Foto: Björn Bränngård | mitti.se Publicerad 13:33, 4 april 2016

Google Maps visar vägen 📍


Mer information finns:

~

... mer information kommer att läggas till här ...