Konungens Träd

1 sida om Träd som planterats av Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf, 1 del av Sveriges sentida Kultur- & NaturArv.

Var planterades Trädet? 

Varför planterades Trädet?

Lever Trädet? Är det flyttat?

Fortlever anledningen till Trädets planterande?

🌳 Du kan även finna 1 Tree på LocalGuidesConnect🔗