Homepage EcoVrede

FFRM Network

Korte pagina URL: http://tiny.cc/ua26az

 • Plantjes en zadenruil EcoVrede. Ook adoptie van bomen, bijzondere soorten fruit, zeldzame en oude rassen! Neem contact met ons op en meld hoe en wat; organisatie@ecovrede.nl

 • Eetbaar Arnhem en andere steden en dorpen! Voor een lokale voedselvoorziening, een beter leefklimaat, gezondheid en inspiratie voor iedereen! Voorbeelden en mogelijkheden; deze pagina en www.ffrmnetwork.org

Moeder Aarde, de Natuur, het leven, staat centraal in ons denken en handelen sedert ruim tien jaar

Volgens ons gaat het om het nemen van verantwoordelijkheid. De rommel opruimen die wij als mensheid hebben gemaakt op Aarde, in het water, in de lucht, in de ruimte. Dat is mens worden en onze eigen kracht ontdekken. Leren samen te werken met de Natuur. Je eigen kracht ontdekken en mee scheppen aan een nieuwe Wereld.

Je herverbinden met Moeder Aarde, met het leven en zien dat wij daar onderdeel van zijn. Natuurvolkeren laten ons dat zien en wijzen de weg. Op die manier is er voldoende voor iedereen en een gezond perspectief!


De mens schept zijn Wereld. Er is heel veel innerlijke rijkdom en talloze mogelijkheden. Geef die niet weg aan iets wat zich van jezelf wegtrekt. Je bent hier geboren. Het is jouw kunst om van het leven het maximale te maken. Deze Wereld omvormen tot een paradijs bijvoorbeeld. Vertrouwen in je eigen kracht en mogelijkheden. De Aarde waarop je staat geeft jou voeding en leven. Neem dat mee in je dankbaarheid. Werk er elke dag aan, De Wereld en aan jou Zelf en; doe het zo goed als mogelijk!

www.ffrmnetwork.org Food Forest Information, Back up, Future, Monitoring !

Welkom!

Wij bieden basisvoorzieningen voor wie het nodig heeft en nodigen je uit Samen te werken aan leefbaarheid en gezondheid. Daarbij geven wij talloze bijdragen aan een gezonde en inspirerende samenleving voor iedereen! Leuk, mooi, nuttig, gezond, toekomstgericht en praktisch om te gebruiken. Meestal uit nood geboren, tussen de regels gevallen of anderszins, leveren wij aan wie dat nodig heeft. Ook overheden en instanties worden door ons met enige regelmaat van nuttige adviezen voorzien ten behoeve van een gezonde en leefbare samenleving.

EcoVrede - FFRM Network, een organisatie voor een leefbare en toekomstbestendige samenleving. Natuurlijk, gezond, inspirerend en avontuurlijk. Innovaties voor de samenleving van de 21e eeuw. Actief sedert 2009.

 • Educatie, Voorlichting, Informatie, Advies en Onderzoek

 • Education, Lectures, Information on Natural Living, Research, Native People and Natural Knowledge, Understanding Nature Natural innovation, Living Lab

 • Voedselbossen, Basisvoorzieningen, Persoonlijke trajecten, Integrale hulp, Innovatie, Geluk, Duurzaamheid, Vernieuwing, Inspiratie, Onderzoek, Natuur, Gezondheid, Toekomst Lab, Samenwerken, Eerlijkheid, Andere Economie, Ruimte, Educatie, Begeleiding, Pilots, Kansen, Leer-werktrajecten, Stage, Wonen, Tiny Houses, Recycling, Reparatie, Energie, Samenhang, Multiculturele Instelling, regeneratieve werkwijzen in landbouw, zorg voor de mens en samenleving

 • Bijeenkomsten, Persoonlijk gesprek, Juridisch Advies, Workshops of lezing bij ons of op jouw op locatie

 • Wij zijn een vangnetorganisatie die graag werkt, met u, aan echte alternatieven. Alternatieven die recht doen aan natuur en mens in de breedste zin. Daarvoor ontvangen/vragen, wij van u locaties in de vorm van grond en gebouwen

 • Veilige plekken realiseren in onze instabiele samenleving - Veilig voor Mens en Natuur Natuurlijk leven

 • Wij verzorgen invulling/ aanvulling voor uw eigen programma in de vorm van een intro, lezing of workshop

In Nederland is de luchtkwaliteit al jaren overwegend matig. De metingen zijn er. Het gaat nu om beleid en keuzes maken. De hoeveelheid bomen in Nederland neemt nog steeds af en dat wordt er niet beter op met de wens tot meer biomassacentrales wat onze longen en frisse lucht in het algemeen bepaald geen goed doen. 'Net zolang vervuilen tot er een markt bestaat voor frisse lucht' noemde, waarschijnlijk Fons Jansen een jaar of 25 geleden in een show van hem het. Kiezen voor leefbaarheid, menselijkheid, gezondheid en geluk zijn belangrijke aspecten. Teveel mensen zijn ziek. De leefwijze verbeteren met vooral aandacht voor het stellen van gezonde doelen. Ieder voor zich en speciaal voor onze samenleving. Daarnaast is openheid van groot belang. Openheid in belangen en keuzes die worden gemaakt. Nieuwe doelen en een heroriëntatie op onze grondwet https://sites.google.com/.../eerlijkenatuurlijkerech.../home Verschillende landen hebben deze stap intussen gezet. Economie is niet langer het belangrijkste. Het gaat om leven, gezondheid en toekomst. Helpt u mee? Eigen stappen zetten is belangrijk.

De tekst van de petitie in enkele zinnen;

Wij

Een netwerk van betrokken burgers in Nederland verenigd in Stichting EVS

constateren

 • Mensen hebben rechten... maar krijgen ze niet en steeds moeilijker

 • De natuur holt achteruit door gifstoffen en verkeerd gebruik

 • Ons onderwijs geeft weinig aandacht aan natuur en anders leven en heeft achterhaalde doelen

 • Ons rechtssysteem hanteert oude rechten die weinig raakvlak hebben met een recht op gezondheid en welbevinden

 • Er ontbreekt toetsing van de grondwet aan de mensenrechten

 • Het ontbreekt aan echte + betaalbare voorzieningen

en verzoeken

 • De grondwet veranderen volgens voorbeeld van Nieuw Zeeland,Venezuela, Bhutan en andere landen waarbij geluk en welbevinden, samenwerken met de natuur centraal staan in denken, in doen en in toekomstvisie

 • Het eerste uitgangspunt in alle nieuwe besluiten te doen wat goed is voor de gezondheid van mens en natuur

 • Kinderen te leren hoe te leven in respectvolle omgang met de natuur

 • Dit opnemen in het onderwijs en de leidraad laten zijn


Klik op de Groene Pijl hierboven en teken de petitie

“My religion is nature. That's what arouses those feelings of wonder and mysticism and gratitude in me.” ~ Oliver Sacks

De Groene Bodem Januari 2020

Ecologische bodemzuivering op kleine schaal - Locaties gezocht


EcoVrede Tien Jaar en de komende tien jaar


Huisvesting voor de wereld van morgen Najaar 2019 EcoVrede Nederland

Buy Nothing Project: free clothes, toys, food - even a wedding

October 3, 2017, Seattle Times

https://www.seattletimes.com/business/local-business/buy-nothing-project...

When Erika Dudra moved to Beacon Hill two years ago, she didn't know any of her neighbors. Dudra soon discovered a Facebook group called Buy Nothing Beacon Hill North. The premise of the group was simple: Offer up something that you don't need, or ask for something you do need. She joined to get rid of a couch, but then started asking for baby things. As a result, "I have a 2-year-old now who basically cost me nothing," she said. When Dudra remarried ... she threw a "Buy Nothing wedding" with a donated dress, cake, decor, flowers, an American Sign Language interpreter for deaf relatives and a wedding photographer. To participants, Buy Nothing is about more than just fighting consumer culture, though. Today, all of Dudra's best friends are people she met on Buy Nothing. Since this network was started in 2013 ... members and volunteers have spread the Buy Nothing gospel to more than half a million people in 20 countries. Buy Nothing co-founder Liesl Clark likes to say the project is one-half internet giveaway group and one-half prehistoric Himalayan economics. Inspiration comes from high up in the Himalayas, where Clark has filmed archaeology documentaries for National Geographic and the PBS series "NOVA." In 2007, Clark visited a village in the Upper Mustang area of Nepal that didn't operate on currency. Instead, the village of Samdzong operated on a "gift economy" when a villager needed something, she or he would simply ask. Residents kept communal goats and sheep and took turns watching each other's fields.

Note: Watch an inspiring video on this great project. Explore a treasure trove of concise summaries of incredibly inspiring news articles which will inspire you to make a difference.

@Ecovrede (Regenboog!)


TAGS

ecologie permaculture ecovillage deep ecology leven collective intelligence geluk gift economy duurzaamheid gezondheid leadership verantwoordelijkheid transition bestaansgrond co-creation bijen living community EcoVrede EVS the new way to connecting communication open space dragon dreaming sociocraty u-theory active citizenship duurzaam bouwen bioregionalism right livelihood lokaal geld local economy embracing diversity dialogue ecology conflict resolution consens sustainability regeneration transition towns holistic worldview bewustzijn holisme integraal urban agriculture awareness biodiversiteit bio-diversity social justice armoedebeleid duurzaamheid gezondheid networks rituals nature conservation Self empowerment natural health infrastructure solidarity education artistic expression Eetbaar Arnhem eetbare stad lokaal voedsel