Homepage EcoVrede                Menu 

FFRM Network

Korte pagina URL:  http://tiny.cc/ua26az

Van Oorlog naar Vrede     Arnhem stad van de Vrede

 Sustainable, Natural Living, Survival; personal and Society in General. Practical Tools and Advise Network 
Ecovrede is een educatieve instelling met een breed maatschappelijk doel. Wij verzorgen onderwijs en opleiding ten aanzien van natuurlijk en gezond leven 
EcoVrede,  gestart in 2009. De duurzame levende en menselijke en vooral natuurlijke samenleving in de 21e eeuw realiseren. Een van de onderdelen daarvan is het zorgen voor basisvoorzieningen voor iedereen die dat nodig heeft. Wij nodigen u uit mee te werken in ons netwerk van verandering en bewustwording !
De voedselvoorziening in West Europa staat ernstig onder druk evenals de beschikbaarheid van goede woningen !  De situatie is alarmerend in beide werkvelden. WIj bieden u een oplossing !
Er moet nu ingezet worden op regionale voedselvoorziening.  Daarbij hebben wij een compleet plan voor de ontwikkeling van Natuurlijke Tiny Houses. EcoVrede startte in 2013 met landelijke aandacht en een unanieme motie van de Arnhemse gemeenteraad tav de realisatie van minimatuinen. Eiwitvoorziening en voedsel voor iedereen toegankelijk houden staan centraal.  

Ecovrede Filmmiddagen ;  Meld u aan via;  ecovredeorg@ecovrede.nl !   Meer informatie ;
Bel ons even en kijk op de website     Food.Film.Fest. '23


Doelstelling van EcoVrede  2022 - 2023 
50 tot100 ha voedselverbouwing en natuur rondom Arnhem en andere steden  in gang zetten.  Om te beginnen 100 hectare niet meer bespuiten met Chemicalien. en 'teeltrijp maken'.  Geen kunstmest meer.
Nu starten want voordat bodem klaar is, is omgeschakeld, ben je minstens zeven jaren verder.

Wij bieden u, gemeente, particuliere grondeigenaar, Provincie, een complete aanpak voor een locatie. Een aanpak die een educatieplek is voor de burgers, buren en mensen in de omgeving. Voorbeelden zijn namelijk nodig.  Er is de mogelijkheid gebruik te maken van ons spreekuur

 Wonen, leren en natuurontwikkeling gecombineerd. Wij worden graag door u uitgenodigd voor een gesprek, verzorgen van een presentatie, workshop of inleiding. Met onze veertien jaar ervaring hebben wij u veel te bieden.
Bestaanszekerheid voor de burger met nieuw perspectief samen ontwikkelen
Werken aan een andere economie - genoeg voor iedereen
Wij helpen iedereen op weg die dat nodig heeft - ook met stageplaatsen
Gespecialiseerd in de Multiculturele Samenleving 
Praktisch en doordacht     
Meer informatieWe like to inform you about our initiative to support Food Forests and related initiatives, specific in realisation, monotoring and research aspects    www.ffrmnetwork.org 


   EcoVrede Benoemd als Helicon Bedrijfstopper  (Voorjaar 2021)

Onze organisatie helpt wie dat nodig heeft. Wij doen dat gratis met als oogmerk verbetering van de situatie en leren van datgene wat is voorgevallen voor alle partijen. Dat mensen krijgen waar zij recht op hebben

Moeder Aarde, de Natuur, het leven, staat centraal in ons denken en handelen sedert ruim dertien jaar

Volgens ons gaat het om het nemen van verantwoordelijkheid. De rommel opruimen die wij als mensheid hebben gemaakt op Aarde, in het water, in de lucht, in de ruimte.. in ons zelf. . Dat is mens worden en onze eigen kracht ontdekken.  Leren samen te werken met de Natuur. In je eigen kracht gaan staan en een leefbare Wereld realiseren.

Je herverbinden met Moeder Aarde, met het leven en zien dat wij daar onderdeel van zijn. Natuurvolkeren laten ons dat zien en wijzen de weg. Op die manier is er voldoende voor iedereen en een gezond perspectief!

De mens schept zijn Wereld. Er is heel veel innerlijke rijkdom en talloze mogelijkheden. Geef die niet weg aan iets wat zich van jezelf wegtrekt. Je bent hier geboren. Het is jouw kunst om van het leven het maximale te maken. Deze Wereld omvormen tot een paradijs bijvoorbeeld. Vertrouwen in je eigen kracht en mogelijkheden. De Aarde waarop je staat geeft jou voeding en leven. Neem dat mee in je dankbaarheid. Werk er elke dag aan, De Wereld en aan jou Zelf en; doe het zo goed als mogelijk!  

*Spreekuur Voedselbossen !  Link
*Spreekuur Gezondheidsinformatie  Link
*Spreekuur Juridisch Advies  Link
*Spreekuur Suiker en Diabetes  Link
                Spreekuren zijn online Mogelijk!  Duo, Google Meet, Whats App, Signal ..   ;   Mogelijkheden; Voedselbossen, Juridisch, Persoonlijke hulp, Suikerspreekuur en Levensloop
                  Maak een afspraak en stuur een voorstel datum en tijd aan;      organisatie at ecovrede.nl


Wij bieden basisvoorzieningen voor wie het nodig heeft en nodigen je uit Samen te werken aan leefbaarheid en gezondheid. Daarbij geven wij talloze bijdragen aan een gezonde en inspirerende samenleving Leuk, mooi, nuttig, gezond, toekomstgericht en praktisch om te gebruiken en;  voor iedereen beschikbaar. 

Meestal uit nood geboren, tussen de regels gevallen of anderszins, leveren wij aan wie dat nodig heeft. Ook overheden en instanties worden door ons met enige regelmaat van nuttige adviezen voorzien ten behoeve van een gezonde en leefbare samenleving. 

EcoVrede - FFRM Network, een organisatie voor een leefbare en toekomstbestendige samenleving.  Natuurlijk, gezond, inspirerend en avontuurlijk. Innovaties voor de samenleving van de 21e eeuw. Actief sedert 2009.

   

          

FFRM  Network             
Food Forests and Natural Living FFRM Network

In Nederland is de luchtkwaliteit al jaren overwegend matig. De metingen zijn er. Het gaat nu om beleid en keuzes maken. De hoeveelheid bomen in Nederland neemt nog steeds af en dat wordt er niet beter op met de wens tot meer biomassacentrales wat onze longen en frisse lucht in het algemeen bepaald geen goed doen. 'Net zolang vervuilen tot er een markt bestaat voor frisse lucht' noemde, waarschijnlijk Fons Jansen een jaar of 25 geleden in een show van hem het. Kiezen voor leefbaarheid, menselijkheid, gezondheid en geluk zijn belangrijke aspecten. Teveel mensen zijn ziek. De leefwijze verbeteren met vooral aandacht voor het stellen van gezonde doelen. Ieder voor zich en speciaal voor onze samenleving. Daarnaast is openheid van groot belang. Openheid in belangen en keuzes die worden gemaakt. Nieuwe doelen en een heroriëntatie op onze grondwet https://sites.google.com/.../eerlijkenatuurlijkerech.../home Verschillende landen hebben deze stap intussen gezet. Economie is niet langer het belangrijkste. Het gaat om leven, gezondheid en toekomst. Helpt u mee? Eigen stappen zetten is belangrijk.

Gennady Tkachenko-Papizh Youtube        ASCOLTATE #LISTEN - a letter from the  Youtube

Petitie Grondwetswijziging tav Natuur en Menselijkheid en specifiek voor een verandering in de uitgangspunten van de samenleving en het onderwijs; 

Wij constateren

en verzoeken

Klik op de Groene Pijl boven of hier en teken de petitie  !  

“My religion is nature. That's what arouses those feelings of wonder and mysticism and gratitude in me.”    ~ Oliver Sacks

De Groene Bodem Januari 2020
Ecologische bodemzuivering op kleine schaal - Locaties gezocht
EcoVrede Tien Jaar en de komende tien jaar
Huisvesting voor de wereld van morgen Najaar 2019 EcoVrede Nederland

Buy Nothing Project: free clothes, toys, food - even a wedding      Seattle Times

https://www.seattletimes.com/business/local-business/buy-nothing-project...

When Erika Dudra moved to Beacon Hill two years ago, she didn't know any of her neighbors. Dudra soon discovered a Facebook group called Buy Nothing Beacon Hill North. The premise of the group was simple: Offer up something that you don't need, or ask for something you do need. She joined to get rid of a couch, but then started asking for baby things. As a result, "I have a 2-year-old now who basically cost me nothing," she said. When Dudra remarried ... she threw a "Buy Nothing wedding" with a donated dress, cake, decor, flowers, an American Sign Language interpreter for deaf relatives and a wedding photographer. To participants, Buy Nothing is about more than just fighting consumer culture, though. Today, all of Dudra's best friends are people she met on Buy Nothing. Since this network was started in 2013 ... members and volunteers have spread the Buy Nothing gospel to more than half a million people in 20 countries. Buy Nothing co-founder Liesl Clark likes to say the project is one-half internet giveaway group and one-half prehistoric Himalayan economics. Inspiration comes from high up in the Himalayas, where Clark has filmed archaeology documentaries for National Geographic and the PBS series "NOVA." In 2007, Clark visited a village in the Upper Mustang area of Nepal that didn't operate on currency. Instead, the village of Samdzong operated on a "gift economy" when a villager needed something, she or he would simply ask. Residents kept communal goats and sheep and took turns watching each other's fields.Note: Watch an inspiring video on this great project. Explore a treasure trove of concise summaries of incredibly inspiring news articles which will inspire you to make a difference.

Regio Partner Gelderland 

Deelnemer PARTIGAN: Participatory urban greening in Arnhem and Nijmegen       EcoVrede 

TAGSecologie permaculture ecovillage deep ecology  leven  collective intelligence geluk gift economy duurzaamheid gezondheid leadership verantwoordelijkheid transition bestaansgrond co-creation bijen living community EcoVrede  EVS the new way to connecting communication open space dragon dreaming sociocraty u-theory active citizenship duurzaam bouwen bioregionalism right livelihood lokaal geld local economy embracing diversity dialogue ecology conflict resolution consens sustainability regeneration transition towns holistic worldview bewustzijn holisme  integraal urban agriculture awareness biodiversiteit bio-diversity social justice armoedebeleid duurzaamheid gezondheid networks rituals nature conservation Self empowerment natural health infrastructure solidarity education artistic expression  Eetbaar Arnhem eetbare stad  lokaal voedsel