Ecovrede: de samenleving gevormd naar ons beste ideaal! Making Paradise in a process of continuing progress!@


Sinds 2009, ons ontstaan, werken wij aan het totstand komen van een bijzondere, leefbare en gezondmakende wereld. Al snel ontdekten we dat armoede, een tekort aan geld in deze samenleving, de basis is van veel ellende en van de stilstand van mensen. Wie geen geld heeft lijkt niet mee te kunnen doen in de ratrace richting alles duur en volgens de laatste mode.

Zodoende organiseren wij sedert 2010 diverse voorzieningen. Voorzieningen bedoelt om mensen op de rails te helpen en de eigen weg te laten ontdekken. Werken bij EcoVrede is dan ook nooit vrijbiljvend. Je gaat iets aan, met jezelf. Je leert, en helpt mee om ook anderen te helpen aan de basale eerste levensbehoeften.

Iedereen werkt als vrijwilliger en is in principe gelijkwaardig. Zes dagen in de week distribueren wij brood en groente en fruit. Wij organiseren noodpakketten voor wie dat nodig heeft. Kleding, huisraad, speelgoed, meubilair. Juridisch advies, gezondheidsadvies, tuinwerk, dagbesteding, leer-werktrajecten, stage en reintegratie met arbeidsmarkttoeleiding in jouw eigen werkveld.


<- EcoVredeGaard Augustus 2018 www.ecovredegaard.nl
Ecovrede Nederland

    
                                                           
Ecovrede Nederland; Menu Webpagina's EcoVrede Link                   
Engelstalig
In het Nederlands
Artikelen/ initiatieven

Afvalverwerking; een andere aanpak    Artikel Zomer 2018
Discriminatie en Racisme   Artikel  Augustus 2018De samenleving
.. en de grote veranderingen waar wij met elkaar voor staan     


Onze toekomst als mensheid

Een plek te bouwen voor onze kinderen. Naar ons beste kunnen! Making Paradise!


                                         Het verzamelen, uitdelen, initiëren en stimuleren van concepten. Onze verschillende activiteiten gastlessen en workshops

De participatiesamenleving is aan het groeien. Burgers moeten het zelf gaan doen. Sedert negen jaar is EcoVrede actief met het faciliteren van burgerinitiatieven en het vormgeven aan een leefbare samenleving. In onze optiek is een van de belangrijke aandachtspunten voor ons als samenleving de afhankelijkheid van het huidige geldsysteem. Geld is er tekort in verschillende lagen van de bevolking. Hoe dat komt is een andere vraag. Leven en bestaan is op meerdere manieren te organiseren. Een daarvan is via geld. Daar geven wij op verzoek lezingen over
Poster-EcoVrede-www.ecovrede.nl.png

Wij gaan uit van de rechten van de mens, de vrijheid van het individu en de praktische samenwerking met de natuur

Ieder mens heeft recht op een dak boven zijn hoofd, voedsel, eten, drinken, kleding en voldoende om zijn kinderen te kunnen opvoeden en te kunnen participeren in de samenleving in alle vrijheid Belangrijk aandachtspunt is te beseffen dat de natuur de basis is van al onze behoeften Daarbij is liefde- en vredevolle communicatie een tool voor een gezonde ontwikkeling van onze samenleving


Natuurlijk Basisinkomen


Een basisinkomen is een mooi handvat wanneer je dat hebt in natuurlijke en praktische zaken. Een mooi middel om diverse zaken bespreekbaar te maken en te werken aan verandering. Lokaal geld, ruileconomie, en het omvormen in een vorm waarbij mens en natuur centraal staan (Eco - en Vrede).

Die uitdagingen, daar werken wij aan, met initiatieven in lokaal geld, ruileconomie en bijdragen in het proces van transitie van onze samenleving.


Een deel van onze spullen en adviezen worden doorgestuurd naar Afrika en binnenkort ook Suriname en andere landen voor directe hulp. Kleding, computers, fietsen of andere zaken en spullen zijn altijd welkom voor hier en daar! Kern is te zorgen dat zij het daar zelf redden! Ook hier hebben                                                                                  veel mensen hulp nodig. Meer informatie vindt u Hier~

Grond en gebouwen


Wij hebben een erkenning als gebouwbeheerder gehad en houden de daarvoor geldende criteria als leidraad in ons werk. Zodoende beheren wij graag uw pand. Ook uw (aanwezige) of vrije grond die wij graag met u ontwikkelen op een natuurlijke wijze. Wij zorgen voor goed beheer en een maatschappelijk relevante invulling. U hebt een aftrekpost voor uw bedrijf of organisatie en doet een praktische en relevante bijdrage voor een gezonde economie en samenleving.


Contact met ons? ecovredeaarde at gmail.com of bel : 06 49 36 78 77            


Sponsoring en schenkingen aan EcoVrede

zijn in elke vorm is welkom. Gezien onze ANBI erkenning is dit voor u de mogelijkheid van een aftrekpost. Wij zijn een bewuste Not for profit of beter gezegd;

'An Social & Nature support Grassroot Organisation' EcoVrede NederlandUitleen van spullen

Sommige spullen heb je maar af ten toe nodig ontdekten wij. Zodoende zijn wij begonnen met uitleen van spullen. Rolstoel, krukken, groter meubilair, stoelen, borden, bestek of ander zaken. Spullen die je onregelmatig een keer nodig hebt. Sluit je aan bij onze coöperatie io. en maak er gebruik van! Wij hebben ook rollators, een ziekenhuisbed, krukken en dergelijke materialen voor tijdelijk gebruik.Voor de door ons ontwikkelde groene initiatieven zijn wij altijd(!) op zoek naar meer locaties

Grond, vanaf 2 are, is welkom. Wij geven er graag een maatschappelijke invulling aan. Ontwikkelen de plek in overleg.

Ecologisch, maatschappelijk, Gezond en Inspirerend zijn daarbij onze sleutelwoorden en uitgangspunten.


Voor meer informatie, vrijwilliger worden of deelnemen in ons netwerk? of advies aan een bewonersgroep?

stuur ons een email; ecovredeaarde@gmail.com met wat je graag wilt doen en maak een afspraak!


1x in de twee weken verzorgen wij een rondleiding 

met betrekking tot ons werk met een schets van mogelijkheden.

Dit doen wij apart voor bedrijven/ organisaties en voor particulieren. Opgave en vragen per email aan;  ecovredeaarde@gmail.com

Ook in onze voedselbossen verzorgen wij rondleidingen

                                                                                                               

Het gaat om onze band met de Aarde waarop wij leven

het besef van onze leefomgeving en onze verbondenheid daarmee

Wij maken deze wereld met elkaar


Ecovrede Nederland   06 49 36 78 77    ecovredeaarde at gmail.comElke week hebben wij een algemeen spreekuur
Maandag - en Woensdagmiddag van 1 tot half 3 
Locatie:  Industriestraat 11 Arnhem


Een paradijs helpen realiseren waarin voor ieder voldoende is, waarin harmonie met de natuur als vanzelfsprekend is. Een wereld die open staat voor het nieuwe en waar wordt samengewerkt en ieder zich in vrijheid mag en kan ontwikkelen." Met name in geestelijke vrijheid.

"Wat de mens doet kan onder geen beding belangrijker zijn dan de wereld. Een krijger treedt de wereld dus tegemoet als een grenzeloos geheim en wat de mens doet als een grenzeloze dwaasheid."   Uit: Een aparte werkelijkheid   Castaneda - Don Juan

                                                   
EcoVrede is deelnemer, initiatiefnemer of participant in o.a.

Wat er ook speelt in een land; laat het
de kinderen
zijn!
Landelijk Vedesmanifest- Sociale- en maatschappelijke initiatieven ontwikkelen en initiëren
- De participatiesamenleving handen en voeten geven
- Nieuw perspectief in omgang met leegstand http://evsgebouwbeheer.nl
- Experience and working together is building up the future! -

Deze website bevat handvatten toepasbaar in uw eigen situatie. Eetbaar Arnhem is het concrete plan en de uitwerking om de ideale stad in natuur, leven, wonen, werken en bouwen en vorm te geven. Als voorbeeld voor elke stad en elke locatie.Op verzoek verzorgen wij een lezing, workshop, tekening of ontwikkelen in samenwerking met u nieuwe plannen voor uw locatie  
Ecovrede Nederland is een leer werkorganisatie!Het gaat om onze rol en bewustzijn van de aarde. Ons voortbestaan en gezondheid als mensheid zijn daar direct mee verbonden
                                                                            Email: ecovredeaarde at gmail.com      06 49 36 78 77                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                        

YouTube Video


Stichting EVS EcoVrede:

Post                Postbus 60051  6800 JB Arnhem
Email               ecovredeaarde at  gmail.com
Werkplaats      Industriestraat 11  Arnhem (op afspraak!)
Telefoon          06 49 36 78 77  


Organisatorische informatie:

Jaarverslag, jaarplan, de wettelijke vereisten via Deze link 

Wij wensen u leesplezier en inspiratie!
Laat maar wat horen!

 Disclaimer 
Dit werk is auteursrechtelijk beschermd.
Alle rechten voorbehouden
Copyright by Stichting EVS EcoVrede ©
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018  e.v.  All Rights Reserved

EVS:
  Ecologisch Vernieuwende Samenleving.
* Stichting EVS - EcoVrede heeft een ANBI erkenning van de belastingdienst   

Comments