Ecovrede: de samenleving gevormd naar ons beste ideaal! Making Paradise in a process of continuing progress!@

TreeHuger | Green News


Together we can make this World Look like a real Paradise!

 

Verandering komt tot stand door zichzelf te verbeteren, de emoties met het verstand in overeenstemming te brengen en de goede dingen uit het verleden te bewaren.

Het beste komt dit tot uiting, wanneer we kijken naar het ordelijk functioneren van de wetten van het heelal, die de beweging van de planeten regelt en voor ons de hitte van de zon tempert, terwijl ze ook het lot van het kleinste kind beheerst. ..."

                                           Edgar Cayce


EcoVrede Nederland; sedert 2009


-  Recycling en hergebruik;   Kringloop materialen, doorgeven, repareren  
-  Directe noodhulp;  Voor wie het nodig heeft om op de rails te komen 
-  Voedselbossen;  Aanleg, Onderhoud, Advies
-  Innovatie;    leren kijken en nieuwe concepten onderzoeken en realiseren
-  Verandering van de Economie;    duurzaam, sociaal, leefbaar, andere waarde
-  Natuur en Gezondheid;   Respectvol omgaan met de natuur en onze eigen gezondheid
-  Kwaliteiten van de mens;     ontdekken en ontwikkelen
-  Wij bieden ook spullen voor theatergroepen en kunstmomenten 
                                                            
                                                                                                                                                                                                             
Website menu overzicht                 
https://indd.adobe.com/view/444d35ed-9b13-483e-885c-aea59e2bcf14


Iedereen is mede schepper van deze wereld.  Neem je verantwoordelijkheid en laat het je niet afpakken.

EVS Gebouwbeheer                 
                       
 
    
                  
                                

      EVS Gebouwbeheer            FFRM Network International           FFRM Network Backgrounds English     EcoVredeGaard              EcoVrede Nederland & FFRM Network                    Pure Natural Living Trust


"Bossen planten, voedselbossen, is de toekomst en de oplossing voor onze samenleving in meerdere opzichten.  
Wij willen locaties en dat realiseren specifiek voor het werken vanuit een sociaal maatschappelijke insteek."


Goedendag,

Sinds 2009, ons ontstaan in Arnhem - Nederland, werken wij aan het tot stand komen van een bijzondere, leefbare en gezondmakende wereld. Al snel, rond 2010, ontdekten we dat armoede, een tekort aan geld, in deze westerse samenleving de basis is van veel ellende waaronder de stilstand van mensen.. Het is een fundamentele vraag in onze samenleving; Wie geen geld heeft lijkt niet mee te kunnen doen in de ratrace richting alles duur en volgens de laatste mode. Het gaat om een systeemverandering en om bewustzijn krijgen dat het anders kan.
Een Ecologisch georienteerde samenleving waarin Natuurgroen centraal staat, Voedselbossen en lokale voedselvoorziening voor iedereen normaal zijn en aan het vervullen van de basisvoorzieningen van mensen wordt voldaan.

Zodoende organiseren wij sedert 2010 voorzieningen bedoelt om mensen op de rails te helpen en de eigen weg en mogelijkheden te ontdekken. Een nieuw en gezondmakend perspectief.
Werken bij EcoVrede is een proces aangaan met jezelf. Je leert, en helpt mee om ook anderen te helpen aan de eerste levensbehoeften en nieuwe inzichten te komen. Om een andere leefwijze te leren kennen.

Iedereen werkt als vrijwilliger en is in principe gelijkwaardig. Zes dagen in de week distribueren wij brood en groente en fruit. Wij organiseren noodpakketten voor wie dat nodig heeft. Kleding, huisraad, speelgoed, meubilair. Juridisch advies, gezondheidsadvies, tuinwerk, dagbesteding, leer-werktrajecten, stage en re-integratie met arbeidsmarkttoeleiding in jouw eigen werkveld. Er is altijd wat te doen en er zijn ook voor jou mooie dingen te leren. Wil je dat? Neem contact met ons op.

     

Mother Nature We need nature

Moeder Natuur herstellen van het contact
WIj nodigen u uit te participeren, als bedrijf, als particulier, als individu !
De tijd voor structurele verandering is nu!
Social.jpeg                                                

Het belang van Mangrovebossen voor ons
The Sound of Silence

https://goo.gl/uLijNC
                                                               FFRM Network  Keurmerk  (Klik op de afbeelding)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                     
 
                              
                                                             
Ecovrede Buitenland & NL                                                   

EngelstaligNederlandsArtikelen/ initiatieven EcoVrede Nederland

Afvalverwerking; een andere aanpak    Artikel Zomer 2018
Discriminatie en Racisme   Artikel  Augustus 2018Partner worden, cliënten aanmelden, Vacatures en meewerken bij EcoVrede Nederland?

Informatie voor: wijkteams, kerken, gemeenten, coaches en andere partijen


Stepping stones towards making another World   Let's make a Real Paradise!    www.ffrmnetwork.org   

Examples in making a Real Paradise www.ffrmnetowrk.orgDe samenleving.. en de grote veranderingen waar wij met elkaar voor staan     


Onze toekomst als mensheid

Een plek te bouwen voor onze kinderen. Naar ons beste kunnen! The making of a real Paradise!


                                         Het verzamelen, uitdelen, initiëren en stimuleren van concepten.
                                    Onze verschillende activiteiten waaronder gastlessen en workshops
De participatiesamenleving is aan het groeien. Burgers moeten het zelf gaan doen. Sedert negen jaar is EcoVrede actief met het faciliteren van burgerinitiatieven en het vormgeven aan een leefbare samenleving. In onze optiek is een van de belangrijke aandachtspunten voor ons als samenleving de afhankelijkheid van het huidige geldsysteem. Geld is er tekort in verschillende lagen van de bevolking. Leven en bestaan zijn op meerdere manieren te organiseren. Een daarvan is via geld. Daar geven wij op verzoek lezingen over

    Wij gaan uit van de rechten van de mens, de vrijheid van het individu en de praktische samenwerking met de natuur

    Ieder mens heeft recht op een dak boven zijn hoofd, voedsel, eten, drinken, kleding en voldoende om zijn kinderen te kunnen opvoeden en te kunnen participeren in de samenleving in        alle vrijheid Belangrijk aandachtspunt is te beseffen dat de natuur de basis is van al onze behoeften Daarbij is liefde- en vredevolle communicatie een tool voor een gezonde                     ontwikkeling van onze samenleving
      Natuurlijk Praktisch EcoVrede Basisinkomen NPEB


    Een basisinkomen is een mooi handvat wanneer je dat geregeld hebt in natuurlijke en praktische zaken. Dus los van geld. Het is een mooi middel of een naam om diverse zaken                 bespreekbaar te maken en te werken aan verandering. Lokaal geld, ruileconomie, en het omvormen in iets waar mens en natuur centraal staan (Eco-Vrede). Die uitdagingen, daar         werken wij aan, met initiatieven in lokaal geld, ruileconomie en bijdragen in het proces van de transitie van onze samenleving richting meer leefbaar en gezond.   Een deel van onze spullen en adviezen worden doorgestuurd naar Afrika en binnenkort ook Suriname en andere landen voor directe hulp. Kleding, computers, fietsen of       andere zaken en spullen zijn altijd welkom voor hier en daar! Kern is te zorgen dat zij het daar zelf redden! Ook hier hebben veel mensen hulp nodig.

  Meer informatie vindt u Hier

Grond en gebouwen


Wij hebben een erkenning als gebouwbeheerder gehad en houden de daarvoor geldende criteria als leidraad in ons werk. Zodoende beheren wij graag uw pand. Ook uw (aanwezige) of vrije grond die wij graag met u ontwikkelen op een natuurlijke wijze. Wij zorgen voor goed beheer en een maatschappelijk relevante invulling. U hebt een aftrekpost voor uw bedrijf of organisatie en doet een praktische en relevante bijdrage voor een gezonde economie en samenleving. Alle soorten locaties zijn welkom. Graag worden wij uitgenodigd voor een gesprek om werkelijk maatschappelijke meerwaarde te realiseren.Sponsoring en schenkingen aan EcoVrede

zijn in elke vorm is welkom. Gezien onze ANBI erkenning is dit voor u de mogelijkheid van een aftrekpost. Wij zijn een bewuste Not for profit of beter gezegd;

'An Social & Nature support Grassroot Organisation' EcoVrede NederlandUitleen van spullen

Sommige spullen heb je maar af ten toe nodig ontdekten wij. Zodoende zijn wij begonnen met uitleen van spullen. Rolstoel, krukken, groter meubilair, stoelen, borden, bestek of ander zaken. Spullen die je onregelmatig een keer nodig hebt. Sluit je aan bij onze coöperatie io. en maak er gebruik van! Wij hebben ook rollators, een ziekenhuisbed, krukken en dergelijke materialen voor tijdelijk gebruik.

Voor de door ons ontwikkelde groene initiatieven zijn wij opzoek naar meer locaties

Grond, vanaf 2 are, is welkom. Wij geven er graag een maatschappelijke invulling aan en ontwikkelen de plek in overleg.

Ecologisch, maatschappelijk, Gezond en Inspirerend zijn daarbij onze sleutelwoorden en het uitgangspunt


Voor meer informatie, vrijwilliger worden of deelnemen in ons netwerk? of advies aan een bewonersgroep?

stuur ons een email; ecovredeaarde@gmail.com met wat je graag wilt doen en maak een afspraak!

1x in de twee weken verzorgen wij een rondleiding met betrekking tot ons werk.


Dit doen wij voor;


* bedrijven

* organisaties

* particulieren

Opgave en verduidelijkende vragen en wensen toegespitst op uw organisatie per email aan;  ecovredeaarde@gmail.com met een voorstel datum en tijd.


Ook in onze voedselbossen verzorgen wij rondleidingen en workshops

                                                                                                               

Het gaat om onze band met de Aarde waarop wij leven

het besef van onze leefomgeving en onze verbondenheid daarmee

Wij maken deze wereld met elkaar


Wekelijks spreekuur voor U;


Maandag - en Woensdagmiddag van 2 tot 3  
Locatie:  Industriestraat 11 Arnhem

U kunt dan terecht voor een vraag 
- Het regelen van brood, kleding 
   * huisraad, meubilair of andere spullen 
- Het maken van een afspraak
* Juridisch advies
- Gezondheidsadvies
* Het doornemen van papieren 
- acute noodsituaties
Voor dat laatste mag u ons ook altijd bellen

Ons hulp is gratis en vrijblijvend
Wij helpen wie het nodig heeft 
Wij nodigen u uit ook iets bij te dragen in welke vorm dan ook
                                                                                                        Wij helpen u altijd en zeker als u niets heeft


De uitnodiging is een paradijs helpen realiseren waarin voor iedereen voldoende is;


* Waarin harmonie met de natuur als vanzelfsprekend is. 
* Een wereld die open staat voor het nieuwe 
* Waar wordt samengewerkt en 
* Ieder zich in vrijheid mag en kan ontwikkelen 
* Metname in geestelijke vrijheid

"Wat de mens doet kan onder geen beding belangrijker zijn dan de wereld. Een krijger treedt de wereld dus tegemoet als een grenzeloos geheim en wat de mens doet als een grenzeloze dwaasheid."   

Uit: Een aparte werkelijkheid   Castaneda - Don Juan


                                                   

EcoVrede is deelnemer, initiatiefnemer of participant in;Investeer in Vrede   Wat er ook speelt in een land; laat het

en Link - EcoVrede is mede ondertekenaar van het manifest
European anti Poverty Network Nederland
Toekomst en verleden = heden

Wil je de toekomst vormgeven dan zul je eerst het verleden moeten kennen en weten waar je vandaan komt. Heden en verleden zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden
Jouw ervaringen en de interpretatie er van scheppen jouw wereld en maken jouw keuzes.
De wereld veranderen is zelfkennis opdoen en nieuwe wegen inslaan. Wij nodigen je uit! voor dit bijzondere proces.  


- Experience and working together is building up the future! -


Deze website bevat handvatten toepasbaar in uw eigen situatie. Eetbaar Arnhem is het concrete plan en de uitwerking om de ideale stad in natuur, leven, wonen, werken en bouwen en vorm te geven. Als voorbeeld voor elke stad en elke locatie.Op verzoek verzorgen wij een lezing, workshop, tekening of ontwikkelen in samenwerking met u nieuwe plannen voor uw locatie   

Ecovrede Nederland is een leer werkorganisatie!


Het gaat om onze rol en bewustzijn van de aarde. Ons voortbestaan en gezondheid als mensheid zijn daar direct mee verbonden

- Sociale- en maatschappelijke initiatieven ontwikkelen en initiëren
- De participatiesamenleving handen en voeten geven
- Nieuwe perspectieven in de omgang met leegstand EVS Gebouwbeheer


Informatieavonden rondom een onderwerp, locatie, initiatief op uw verzoek!    Meer informatie  Link                                                                                                                                                                      
free counters120206Stichting EcoVrede Nederland - FFRM Network


Post                                      Postbus 60051  6800 JB Arnhem
Email                                    ecovredeaarde at  gmail.com
Werkplaats  en kantoor      Industriestraat 11  Arnhem (op afspraak!)                        
                     


Telefoon:    06 49 36 78 77  Organisatie informatie:

Jaarverslag, jaarplan, de wettelijke vereisten via Deze link 

Copyright by Stichting EVS EcoVrede Nederland ©
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019  e.v.  All Rights Reserved

EVS:
  Ecologisch Vernieuwende Samenleving.
* Stichting EVS - EcoVrede heeft een ANBI erkenning van de belastingdienst   

     
Dit werk is auteursrechtelijk beschermd   
Alle rechten voorbehouden


El Gamma Tribute Mother Nature

YouTube-video

Inspiration

Comments