*

Nieuwe pagina's; EVS EcoVrede initiatieven:


Een stemwijzer met ter zake doende onderwerpen  LINK

*


Onze aarde omvormen tot een paradijs

We don't inherit the Earth from our Ancestors; We borrow it from our children!
 Een van de uitgangspunten van EcoVrede. Een paradijs waarin voor ieder voldoende is, waarin harmonie met de natuur als vanzelfsprekend is. Een wereld die open staat voor het nieuwe en waar wordt samengewerkt en ieder zich in vrijheid mag en kan ontwikkelen.

- Concepten ontwikkelen; zorgen voor lokale voedsel- en energievoorziening, in eigen beheer 

- Duurzame bouw; een huis kan energie opleveren in plaats van verbruiken 
- Nieuwe werk- en financieringsvormen
- Zorg voor elkaar
- sociale initiatieven
- Werkervaringsplaatsen
- De sociale participatiesamenleving in de praktijk handen en voeten geven

Met de groeiende recessie en de problemen met de euro, is een ding heel duidelijk; wij moeten leren minder of misschien wel helemaal niet meer in geld te denken. Nieuwe vormen van ruil, uitwisseling en waarde ontdekken en in de praktijk brengen. Leren om opnieuw samen te werken en te zien dat wij sterk genoeg zijn om mooie plannen te realiseren. EcoVrede werkt zodoende aan concepten voor een andere economie. 
Concepten voor de wereld van morgen. Een wereld waarin eigen verant-woordelijkheid en nieuwe werkvormen centraal staan. Waarin wij werken uit motivatie, betrokkenheid en inzicht.Tip:
Tuingereedschap en spullen in alle soorten en maten zijn welkom.
Mail ons; evstransitie@gmail.com


De 21e eeuw  =  de Burger centraal

People over Profits!


Concepten en handvatten voor de realisatie van de ideale samenleving van de 21e eeuw 

- Experience and working together is building up the future! -Deze website is onderverdeeld in een belangrijk deel voor U en een deel voor bedrijven.

EcoVrede in het nieuws Augustus 2013Deze website bevat handvatten toepasbaar in uw eigen situatie. Eetbaar Arnhem is het concrete plan om de ideale stad in natuur, leven, wonen, werken en bouwen en vorm te geven. Als voorbeeld voor elke stad en elke locatie.Op verzoek verzorgen wij een lezing, workshop, tekening of ontwikkelen in samenwerking nieuwe plannen  Stichting EVS is een vrijwilligersorganisatie. 


Omroep Gelderland  Juli 2013 
ARNHEM - De gemeente Arnhem stelt grond beschikbaar voor de aanleg van zogeheten minimatuinen. Daarin kunnen mensen die onder de armoedegrens leven hun eigen groente en fruit verbouwen. Wat er overblijft, is voor de Voedselbank. De tuinen zijn onderdeel van het nieuwe gemeentelijke armoedebeleid. De gemeente stelt vast dat de vraag naar voorzieningen voor minima toeneemt. Andere onderdelen zijn hulp bij de belastingaangifte, voortzetting van de voedselbank en steun aan gezinnen met kinderen voor de aanschaf van een 2e hands fiets of een computer. De minimatuinen zijn een initiatief van stichting EVS Transitie EcoVrede. Het gaat om ruimte voor de burger voor eigen initiatief!  Voor een nadere visie-/ toelichting organiseren wij informatieavonden op verzoek.   
Mail ons;  evstransitie@gmail.com 

HOME


Introductie op de film;

" ..Internationally renowned photographer Yann Arthus-Bertrand makes his feature directorial debut with this environmentally conscious documentary produced by Luc Besson, and narrated by Glenn Close. Shot in 54 countries and 120 locations over 217 days, Home presents the many wonders of planet Earth from an entirely aerial perspective. As such, we are afforded the unique opportunity to witness our changing environment from an entirely new vantage point. In our 200,000 years on Earth, humanity has hopelessly upset Mother Nature's delicate balance. Some experts claim that we have less than ten years to change our patterns of consumption and reverse the trend before the damage is irreversible. Produced to inspire action and encourage thoughtful debate, Home poses the prospect that unless we act quickly, we risk losing the only home we may ever have. .."
De tegenwoordige tijd

Sedert de 2e wereld oorlog hebben wij een samenleving opgebouwd met tal van positieve punten. Tegelijkertijd zien wij dat wij zo niet verder kunnen. Er is een grote verandering, transitie, nodig richting duurzaam werken. Op diverse gebieden hebben wij geleefd op kosten van de toekomst van onze kinderen. Grondstoffen opgebruikt, de bodem vervuild, veel verschillende welvaartsziekten, een steeds meer hoogtechno-logische maatschappij met zo te zien steeds minder ruimte voor de mens. Economie en geld hebben daarbij te lang centraal gestaan.

Met alle wijzigingen in regelgeving en
de bezuinigingen ontstaan er nieuwe mogelijkheden. 
Openbaar groen en de eigen tuin, buurtcentra, balkons, zorg en verzorging kunnen aangepakt worden. Ruimte is daar nodig om als burger- medemens aan de slag te kunnen. Wij nodigen u uit te ontwikkelen, te denken en te handelen in uw eigen wijk, uw eigen tuin, uw eigen stad. EcoVrede heeft daarbij de rol van denktank, kennisplaats en ontwikkelplek. Zorgen dat voor ieder de basisbehoeften beschikbaar zijn.. en blijven. 


De Aarde heeft voldoende voor ieders behoefte; Niet voor ieders hebzucht!  GandhiMinima
De groep van mensen welke niets of weinig te besteden hebben is sterk groeiende. Voor die groep, en uit het inzicht dat het drastisch anders moet, ondernemen wij diverse activiteiten en bieden daarbij een platform voor ook uw initiatieven. Natuur en mens, de vrijheid van het individu, staan daarbij centraal. Broodtassen, maaltijden, kleding, huisraad, meubilair, speelgoed, coaching, internetwerkplekken, cursussen, en persoonlijke begeleiding.

Voor wie dat nodig heeft bieden wij gratis voeding en gezondheidsadvies, speelgoed; bijvoorbeeld voor een verjaardag, feestje of feestdag en financieel advies. Vraag er naar en schroom niet. Het is er voor.

Ieder nodigen wij uit om op de een of andere manier mee te werken om zo voor ieder een handvat te ontwikkelen tot verandering in zijn of haar leven en daarmee in de samenleving als geheel.Zodoende werkt Stichting EVS EcoVrede aan

- Lokale voedseltuin waarin ook les gegeven (producten v Voedselbank Arnhem)
- kleding voor minima en ook het herstellen daarvan
- voedselpakketten en de mogelijkheid om mee te eten
- Bibliotheek in duurzaamheid, alternatieve economie, gezondheid en meer
- Kleine reparaties aan fiets of rollende zaken
- Bijencursus  - zelf uw bijenkast maken, uw volk leren houden                          
- kleine reparaties aan apparatuur van alle soort  - Repaircafe
- Werkervaringsplek  
- Free Hugs  Link
- Diverse andere activiteiten
                                                               
Een nieuwe samenleving is maakbaar met elkaar  
U kunt bij ons ook het volgende vinden:


* - Informatiepunt 'Gezonde Samenleving' en 'Eetbaar Arnhem'- Stadslandbouw 
4 dagen in de week van 10 tot 15 uur.     
Informatielijn  026 707 18 58     email: evstransitie@gmail.com
Een platform voor de (eetbaar-)groen- inrichting van de stadse omgeving

* - Park, Grasveld en Schoolpleinen speel- en leer plekken maken met natuurlijke materialen   
   - locaties opnieuw inrichten en ontwerpen met Eetbare planten, kruiden en fruit

* - Jongeren bewust en enthousiast maken voor groen   
     - lessen, praktijk, informatie voor het vormgeven van de eigen toekomst en leefomgeving

* - Balkoninitiatief                          
  - de vergroening van balkons - eetbare planten zelf kweken met diverse voordelen

* - Gastlessen, lezingen  en presentaties               
   
- school, wijkplatform, buurtinitiatief, instanties die nieuwe richtingen ontwikkelen
     Als inspiratie, inleiding en structurele bijdrage
                          
* - Leer- werk organisatie  EVS - EcoVrede  is een maatschappelijk georiënteerde leer- werk organisatie.
     EVS heeft een Aequor, een GOC en een Kenwerk erkenning als leerwerk organisatie.   

* - Free space -
- Ruimte voor eigen initiatieven en vrije gedachten. Wij bieden een laboratorium, denktank en ontwikkelplek voor nieuwe werkvormen en concepten voor mens en samenleving 
met advies over groen- en leefbaarheidsaspecten. Ontwikkel mee ten behoeve van de nieuwe samenleving!
* - Informatieavonden rondom een onderwerp, locatie of initiatief op uw verzoek.

De menselijke maat en eigen verantwoordelijkheid staat centraal in de 21e eeuw. EcoVrede is een Leer- en ontwikkelplek in het persoonlijk proces van verandering richting duurzaam handelen en het ontdekken van de eigen kennis en kunde. Het kennismaken met diverse werkvelden en mogelijkheden.


 

free counters
120206

De grotere kunst is voor ieder eerst onszelf te vinden. Het Nieuwe Groene Werken van EVS geeft hiervoor de handvatten.

De natuur als waarde met onze levensvoorwaarden, onze behoeften centraal -
Onze uitdaging als samenleving is het leven zelf centraal te stellen in ons handelen, denken en doen!


Een degelijke introductie in ons werkveld en de achtergronden zijn de volgende films:

"`We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperken, schreef Herman Verhagen in zijn boek;  'De Duurzaamheidsrevolutie'. We bevinden ons midden in het omslagpunt van een hiërarchische top-down samenleving naar een duurzame, bottom-up netwerkmaatschappij. Die transitie gaat gepaard met de pijn van een crisis. Maar dwarse denkers en doeners zien in deze crisis juist nieuwe kansen, gecreëerd door een energieke beweging van onderop. Om écht fundamentele veranderingen van de grond te krijgen moet het misschien nog wel wat meer pijn gaan doen. Het is een spannende tijd, waarin we zelf onze toekomst vorm gaan geven en oude bestuursvormen en economische modellen achterhaalt raken. "

Een transitie onderandere in het contact tussen zorg en bouw

Een basale introductie in belangrijke aspecten van het gedachtegoed van EcoVrede
Stichting EVS EcoVrede:

Post                              Postbus 60051  6800 JB Arnhem
Email                             EVStransitie@gmail.com
Bezoekadres                 Trans 8   Arnhem Centrum  (op afspraak)
Werkplaats                    Industriestraat 11 IPKW  (op afspraak)Organisatorische informatie van EVS, jaarverslag, jaarplan en de wettelijke vereisten kunt u vinden via deze link  Wij wensen u veel leesplezier!


Disclaimer

Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. 
Alle rechten voorbehouden
Copyright by Stichting EVS EcoVrede© 
2013, 2014, 2015 e.v.  All rights reserved

- EVS  staat voor:
  Ecologisch Vernieuwende Samenleving.
- Stichting EVS EcoVrede heeft een erkenning als ANBI van de belastingdienstTAGS
ecologie permaculture ecovillage deep ecology  leven  collective intelligence geluk gift economy duurzaamheid gezondheid leadership verantwoordelijkheid transition bestaansgrond co-creation bijen living community EcoVrede  EVS the new way to connecting communication open space dragon dreaming sociocraty u-theory active citizenship duurzaam bouwen bioregionalism right livelihood lokaal geld local economy embracing diversity dialogue ecology conflict resolution consens sustainability regeneration transition towns holistic worldview bewustzijn holisme  integraal urban agriculture awareness biodiversiteit bio-diversity social justice armoedebeleid duurzaamheid gezondheid networks rituals nature conservation Self empowerment natural health infrastructure solidarity education artistic expression  Eetbaar Arnhem eetbare stad  lokaal voedsel