*

De samenleving


Onze toekomst

Een plek te bouwen voor onze kinderen. Naar ons beste kunnen!


De participatiesamenleving is aan het groeien. Burgers moeten het zelf gaan doen. Sedert zes jaar is stichting EVS EcoVrede actief met het faciliteren van burgerinitiatieven.


In onze optiek is een van de belangrijke aandachtspunten onze afhankelijkheid van het huidige geldsysteem. Geld is er tekort in verschillende lagen van de bevolking. Hoe dat komt is een andere vraag. Daar geven wij op verzoek lezingen over


Stichting EVS EcoVrede - Ecologie en Vrede, gaat uit van de rechten van de mens en samenwerking met de natuur. Ieder heeft recht op een dak boven zijn hoofd, voedsel, eten, drinken, kleding en voldoende om zijn kinderen te kunnen opvoeden en te kunnen participeren in de samenleving. De natuur is leverancier van al onze behoeften. Daarbij is geweldvrije - liefde- en vredevolle communicatie essentieel voor onze samenleving.


Een van de redenen waarom wij participeren in het Netwerk Basisinkomen en de Vereniging Basisinkomen Een basisinkomen is een mooi handvat om diverse zaken bespreekbaar te maken en te werken aan verandering. Lokaal geld, ruileconomie, en het omvormen van ons vastgeroeste samenlevingsmodel richting een vorm waarbij mens en natuur centraal staan (Eco - en Vrede). Die uitdaging werken wij aan, met initiatieven in lokaal geld, ruileconomie en bijdragen in het proces van transitie.Een deel van onze spullen wordt doorgestuurd naar Afrika

en binnenkort Suriname voor directe hulp daar.

Kleding, computers, fietsen of andere zaken en spullen zijn altijd welkom!


Wij hebben een erkenning als gebouwbeheerder (KLB erkenning)

Zodoende beheren wij graag uw pand. Ook uw (aanwezige) of vrije grond die wij graag met u ontwikkelen op natuurlijke wijze. Wij zorgen voor goed beheer en een maatschappelijk relevante invulling.

U hebt hierdoor een aftrekpost voor uw bedrijf of organisatie en doet een maatschappelijk relevante bijdrage.


Neemt u contact met ons op? evstransitie@gmail.com


Sponsoring en schenkingen

In elke vorm zijn ze welkom. Gezien onze ANBI erkenning is dit voor u een uitgelezen kans

Wij zijn een Not for profit Organisatie. Voor vragen neemt u contact met ons op via; evstransitie@gmail.com of bel ons: 06 404 35 405


Uitleen van spullen

Sommige spullen heb je maar af ten toe nodig ontdekten wij. Zodoende zijn wij begonnen met uitleen van spullen. Rolstoel, krukken, groter meubilair, stoelen, borden, bestek of ander zaken. Spullen die je onregelmatig een keer nodig hebt. Sluit je aan bij onze cooperatie io. en maak er gebruik van!

Maatschappelijke initiatieven en burgers zijn onze doelgroep.


Voor de door ons ontwikkelde groene initiatieven zijn wij op zoek naar locaties

Grond, vanaf 2 are, is welkom. Wij geven er een goede maatschappelijke invulling aan.

Wij doen dat in goed overleg. Ecologisch, maatschappelijk, Gezond, Inspirerend zijn daarbij onze sleutelwoorden.


Voor meer informatie, vrijwilliger worden of deelnemen in ons netwerk?

stuur ons een email; evstransitie@gmail.com met wat je graag wilt doen en maak een afspraak!


Wij verzorgen 1x in de maand een rondleiding 

met betrekking tot ons werk met een schets van mogelijkheden.

Dit doen wij apart voor bedrijven/ organisaties en voor particulieren. Opgave en vragen per email aan;  evstransitie@gmail.com

Ook voor onze voedselbossen verzorgen wij specifieke rondleidingen!
Statement en uitnodiging

Voor een doorsnee mens is de wereld vreemd omdat hij er, als ze hem al niet de keel uithangt, mee in onmin leeft. Voor een krijger is de wereld vreemd omdat ze overweldigend, ontzagwekkend, geheimzinnig, onpeilbaar is. Een krijger neemt de verantwoordelijkheid voor het feit dat hij zich op dit wonderbaarlijke moment in deze wonderbaarlijke wereld bevindt.

Don Juan

EcoVredeGaard  Nieuw Initiatief Voedselproductie, Natuurontwikkeling en Onderzoek


Nieuwe linken naar pagina's EVS EcoVrede initiatieven:

Een stemwijzer met ter zake doende onderwerpen  LINK

Onze aarde omvormen tot een paradijs

"We don't inherit the Earth from our Ancestors; We borrow it from our children! Een van de uitgangspunten van EcoVrede.
Een paradijs waarin voor ieder voldoende is, 
waarin harmonie met de natuur als vanzelfsprekend is. Een wereld die open staat voor het nieuwe en waar wordt samengewerkt en ieder zich in vrijheid mag en kan ontwikkelen."

"Wat de mens doet kan onder geen beding belangrijker zijn dan de wereld. Een krijger treedt de wereld dus tegemoet als een grenzeloos geheim en wat de mens doet als een grenzeloze dwaasheid."   Uit: Een aparte werkelijkheid   Castaneda - Don JuanEVS EcoVrede is in de volgende onderwerpen deelnemer, mede initiatiefnemer of participant;

peace_5.jpg (199×200)
Wat er ook speelt in een land; laat het de kinderen zijn!

samen_elkaar_vasthoudend.jpg (2416×2230)


Samenwerkingsverband van diverse organisaties - 
platform voor organisaties in het Nederlandse taalgebied!


eapn-nl.gif (562×419)European anti Poverty Network Nederland


EVS EcoVrede:
Concepten ontwikkelen; 

- zorgen voor lokale voedsel- en energievoorziening in eigen beheer 
- Duurzame bouw; een huis kan energie opleveren in plaats van verbruiken 
- Nieuwe werk- en financieringsvormen  (o.a. Basisinkomen, lokale economie)
- Circulaire economie handen en voeten geven
- sociale- en maatschappelijk relevante initiatieven ontwikkelen en initiëren
- Werkervaringsplaatsen en leer- werktrajecten
- De sociale participatiesamenleving in de praktijk handen en voeten geven

Met de groeiende recessie en de problemen met de euro, is een ding heel duidelijk; wij moeten leren minder of misschien wel helemaal niet in geld te denken. Nieuwe vormen van ruil, uitwisseling en waarde ontdekken en in de praktijk brengen. Leren om opnieuw samen te werken en te zien dat wij sterk genoeg zijn om mooie plannen te realiseren.
EVS EcoVrede werkt zodoende aan concepten voor een andere economie. 

Concepten voor de wereld van morgen. Een wereld waarin eigen verantwoordelijkheid en nieuwe werkvormen centraal staan. Waarin wij werken uit motivatie, betrokkenheid en inzicht. Waarin vrijheid normaal is... met verantwoordelijkheid. Wij dagen je uit dat mee te ontwikkelen in de dagelijkse praktijk.  


    Tip:

    Tuingereedschap en bijbehorende spullen in alle soorten en maten zijn welkom!
- Experience and working together is building up the future! -

EcoVrede in het nieuws Augustus 2013Deze website bevat handvatten toepasbaar in uw eigen situatie. Eetbaar Arnhem is het concrete plan om de ideale stad in natuur, leven, wonen, werken en bouwen en vorm te geven. Als voorbeeld voor elke stad en elke locatie.Op verzoek verzorgen wij een lezing, workshop, tekening of ontwikkelen in samenwerking nieuwe plannen (Link) 
Stichting EVS is een vrijwilligersorganisatie. 


Omroep Gelderland  Juli 2013 
ARNHEM - De gemeente Arnhem stelt grond beschikbaar naar aanleiding van de aanvraag van Stichting EcoVrede voor de aanleg van zogeheten minimatuinen. Daarin kunnen mensen die onder de armoedegrens leven hun eigen groente en fruit verbouwen. Wat er overblijft, is voor de Voedselbank. De tuinen zijn onderdeel van het nieuwe gemeentelijke armoedebeleid. De gemeente stelt vast dat de vraag naar voorzieningen voor minima toeneemt. Andere onderdelen zijn hulp bij de belastingaangifte, voortzetting van de voedselbank en steun aan gezinnen met kinderen voor de aanschaf van een 2e hands fiets of een computer. De minimatuinen zijn een initiatief van stichting EVS Transitie EcoVrede. Het gaat om ruimte voor de burger voor eigen initiatief!  Voor een nadere visie-/ toelichting organiseren wij informatieavonden op verzoek.  Mail ons;  evstransitie@gmail.com 

HOME

Introductie op de film;

" ..Internationally renowned photographer Yann Arthus-Bertrand makes his feature directorial debut with this environmentally conscious documentary produced by Luc Besson, and narrated by Glenn Close. Shot in 54 countries and 120 locations over 217 days, Home presents the many wonders of planet Earth from an entirely aerial perspective. As such, we are afforded the unique opportunity to witness our changing environment from an entirely new vantage point. In our 200,000 years on Earth, humanity has hopelessly upset Mother Nature's delicate balance. Some experts claim that we have less than ten years to change our patterns of consumption and reverse the trend before the damage is irreversible. Produced to inspire action and encourage thoughtful debate, Home poses the prospect that unless we act quickly, we risk losing the only home we may ever have. .."

De tegenwoordige tijd

Sedert de 2e wereld oorlog hebben wij een samenleving opgebouwd met tal van positieve punten. Tegelijkertijd zien wij dat wij zo niet verder kunnen. Er is een grote verandering, transitie, nodig richting duurzaam werken. Op diverse gebieden hebben wij geleefd op kosten van de toekomst van onze kinderen. Grondstoffen opgebruikt, de bodem vervuild, veel verschillende welvaartsziekten, een steeds meer hoogtechnologische maatschappij met zo te zien steeds minder ruimte voor de mens. 
Economie en geld hebben daarbij te lang centraal gestaan.

Met alle wijzigingen in regelgeving en
de bezuinigingen ontstaan er nieuwe mogelijkheden. 
Openbaar groen en de eigen tuin, buurtcentra, balkons, zorg en verzorging kunnen aangepakt worden. Ruimte is daar nodig om als burger- medemens aan de slag te kunnen. Wij nodigen u uit te ontwikkelen, te denken en te handelen in uw eigen wijk, uw eigen tuin, uw eigen stad. EVS EcoVrede heeft daarbij de rol van denktank, kennisplaats en ontwikkelplek. Zorgen dat voor ieder de basisbehoeften beschikbaar zijn.. en blijven. 


mahatma-gandhi-quotes.jpg (980×514)

De Aarde heeft voldoende voor ieders behoefte; 
Niet voor ieders hebzucht!      - Gandhi
Minima
De groep van mensen welke niets of weinig te besteden hebben is sterk groeiende. Voor die groep, en uit het inzicht dat het drastisch anders moet, ondernemen wij diverse activiteiten en bieden daarbij een platform voor ook uw initiatieven. Natuur en mens, de vrijheid van het individu, staan daarbij centraal. Broodtassen, maaltijden, kleding, huisraad, meubilair, speelgoed, coaching, internetwerkplekken, cursussen, voeding- gezondheidsadvies, juridisch advies en persoonlijke begeleiding zijn mogelijk.Wij bieden dit gratis.

Voor wie dat nodig heeft bieden wij gratis voeding en gezondheidsadvies, speelgoed; bijvoorbeeld voor een verjaardag, feestje of feestdag en financieel advies. Vraag er naar en schroom niet. Het is er voor!

Ieder nodigen wij uit om op de een of andere manier mee te werken om zo voor ieder handvatten te ontwikkelen tot verandering in zijn of haar leven en daarmee in de samenleving als geheel.Stichting EVS EcoVrede werkt zodoende aan

- Voedseltuin waarin ook les gegeven (producten oa voor Voedselbank Arnhem)
- Kleding voor minima en ook het herstellen daarvan
- Voedselpakketten en de mogelijkheid om mee te eten
- Bibliotheek in duurzaamheid, alternatieve economie, gezondheid en meer
- Kleine reparaties aan fiets of andere rollende zaken
- Bijencursus  - zelf uw bijenkast maken, uw volk leren houden                      
- kleine reparaties aan apparatuur van alle soort  - Repaircafe
- Werkervaringsplek  
- Juridisch en financieel advies
- Free Hugs  Link
- Diverse andere activiteiten waaronder innovatie in diverse richtingen
                                                               U kunt bij ons vinden:


* - Informatiepunt 'Gezonde Samenleving' en 'Eetbaar Arnhem'- Stadslandbouw 
4 dagen in de week van 10 tot 14 uur. Informatielijn  026 707 18 58     email: evstransitie@gmail.com
Een platform voor de (eetbaar-)groen- inrichting van de stadse omgeving

* - Park, Grasveld, Schoolpleinen tot speel- en leer plekken maken 
- natuurlijke materialen 
- locaties opnieuw inrichten en ontwerpen met Eetbare planten, kruiden en fruit

* - Jongeren bewust en enthousiast maken voor groen   
     - lessen, praktijk, informatie voor het vormgeven van de eigen toekomst en leefomgeving

* - Balkoninitiatief                          
  - de vergroening van balkons - eetbare planten zelf kweken met diverse voordelen

* - Gastlessen, lezingen  en presentaties               
    school, wijkplatform, buurtinitiatief, instanties die nieuwe richtingen ontwikkelen
    Als inspiratie, inleiding en structurele bijdrage kunt u ons vragen  evstransitie@gmail.com

                          
* -  Leer- werk organisatie  EVS - EcoVrede  is een maatschappelijk georiënteerde leer- werk organisatie.
     EVS heeft een Aequor, een GOC een Kenwerk en een Calibris erkenning als leerwerk organisatie.   

* - Free space -
    Ruimte voor eigen initiatieven en vrije gedachten. Wij bieden een laboratorium, denktank en
   ontwikkelplek voor nieuwe werkvormen en concepten voor mens en samenleving 
    met advies over groen- en leefbaarheidsaspecten. Wij nodigen u uit mee te ontwikkelen ten behoeve 
    van de nieuwe samenleving!


De menselijke maat en eigen verantwoordelijkheid staat centraal in de 21e eeuw. 
EVS EcoVrede is een Leer- en ontwikkelplek in het persoonlijk proces van verandering richting duurzaam handelen en het ontdekken van de eigen kennis en kunde. Het kennismaken met diverse werkvelden en mogelijkheden. Dat gaat met uitdagingen, confrontaties en inspirerende momenten en als voorwaarde de wil om te veranderen.

                 free counters

De grotere kunst is voor ieder eerst onszelf te vinden. Het Nieuwe Groene Werken van EVS geeft u hiervoor de handvatten.

De natuur als waarde met onze levensvoorwaarden, onze behoeften centraal -
Onze uitdaging als samenleving is het leven zelf centraal te stellen in ons handelen, denken en doen!

Een degelijke introductie in ons werkveld en de achtergronden zijn de volgende films:

120206
"`We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperken, schreef Herman Verhagen in zijn boek;  'De Duurzaamheidsrevolutie'. We bevinden ons midden in het omslagpunt van een hiërarchische top-down samenleving naar een duurzame, bottom-up netwerkmaatschappij. Die transitie gaat gepaard met de pijn van een crisis. Maar dwarse denkers en doeners zien in deze crisis juist nieuwe kansen, gecreëerd door een energieke beweging van onderop. Om écht fundamentele veranderingen van de grond te krijgen moet het misschien nog wel wat meer pijn gaan doen. Het is een spannende tijd, waarin we zelf onze toekomst vorm gaan geven en oude bestuursvormen en economische modellen achterhaalt raken. "

Een transitie onderandere in het contact tussen zorg en bouw

Een basale introductie in belangrijke aspecten van het gedachtegoed van EcoVrede

Stichting EVS EcoVrede:
Post                              Postbus 60051   6800 JB  Arnhem
Email                            evstransitie@gmail.com
Werkplaats                   Industriestraat 11  Arnhem  (op afspraak!)
Telefoon                       026 707 18 58    06 404 35 405


Organisatorische informatie van EVS, jaarverslag, jaarplan en de wettelijke vereisten kunt u vinden via 
deze link  Wij wensen u veel leesplezier!


Disclaimer

Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. 
Alle rechten voorbehouden

Copyright by Stichting EVS EcoVrede©
2013, 2014, 2015, 2016 e.v.  All rights reserved

- EVS  staat voor:
  Ecologisch Vernieuwende Samenleving.
- Stichting EVS EcoVrede heeft een ANBI erkenning van de belastingdienst