*


De samenleving     Onze toekomst als mensheid

Een plek te bouwen voor onze kinderen. Naar ons beste kunnen!

Making Paradise! Het verzamelen en uitdelen van concepten door onze verschillende activiteiten!


De participatiesamenleving is aan het groeien. Burgers moeten het zelf gaan doen. Sedert acht jaar is EcoVrede actief met het faciliteren van burgerinitiatieven en het op eigen wijze vormgeven aan een leefbare samenleving. In onze optiek is een van de belangrijke aandachtspunten de afhankelijkheid van het huidige instabiele geldsysteem. Geld is er tekort in verschillende lagen van de bevolking. Hoe dat komt is een andere vraag. Leven en bestaan is op meerdere manieren te organiseren. Een daarvan is via geld. Daar geven wij op verzoek lezingen over
EcoVrede Nederland


Gaat uit van de rechten van de mens en praktische samenwerking met de natuur

Ieder mens heeft recht op een dak boven zijn hoofd, voedsel, eten, drinken, kleding en voldoende om zijn kinderen te kunnen opvoeden en

te kunnen participeren in de samenleving

Belangrijk aandachtspunt is te beseffen dat de natuur leverancier is van al onze behoeften
Daarbij is geweldvrije - liefde- en vredevolle communicatie een tool voor een gezonde ontwikkeling van onze samenleving


Een van de redenen waarom wij participeren in de Vereniging Basisinkomen Een basisinkomen is een mooi handvat om diverse zaken bespreekbaar te maken en te werken aan verandering. Lokaal geld, ruileconomie, en het omvormen van ons vastgeroeste samenlevingsmodel richting een vorm waarbij mens en natuur centraal staan (Eco - en Vrede). Die uitdaging werken wij aan, met initiatieven in lokaal geld, ruileconomie en bijdragen in het proces van transitieEen deel van onze spullen wordt doorgestuurd naar Afrika

en binnenkort ook Suriname en andere landen voor directe hulp daar

Kleding, computers, fietsen of andere zaken en spullen zijn zodoende altijd welkom! Meer informatie vindt u Hier~


Wij hebben een erkenning als gebouwbeheerder gehad en houden de daarvoor geldende criteria als leidraad in ons werk.

Zodoende beheren wij graag uw pand. Ook uw (aanwezige) of vrije grond die wij graag met u ontwikkelen op een natuurlijke wijze. Wij zorgen voor goed beheer en een maatschappelijk relevante invulling.
U hebt een aftrekpost voor uw bedrijf of organisatie en doet een maatschappelijk relevante bijdrage voor een gezonde economie en samenleving

Neem contact met ons op. ecovredeaarde@gmail.com of bel : 06 49 36 78 77Sponsoring en schenkingen

voor ons werk; in elke vorm zijn ze welkom. Gezien onze ANBI erkenning is dit voor u de mogelijkheid tot een aftrekpost

Wij zijn een Not for profit Organisatie. Voor vragen neemt u contact met ons op via; ecovredeaarde@gmail.comUitleen van spullen

Sommige spullen heb je maar af ten toe nodig ontdekten wij. Zodoende zijn wij begonnen met uitleen van spullen. Rolstoel, krukken, groter meubilair, stoelen, borden, bestek of ander zaken. Spullen die je onregelmatig een keer nodig hebt. Sluit je aan bij onze coöperatie io. en maak er gebruik van! Wij hebben ook rollators, een ziekenhuisbed, krukken en dergelijke materialen voor tijdelijk gebruik.
Voor de door ons ontwikkelde groene initiatieven zijn wij op zoek naar locaties

Grond, vanaf 2 are, is welkom. Wij geven er graag een maatschappelijke invulling aan. Ontwikkelen de plek. Wij doen dat in goed overleg. Ecologisch, maatschappelijk, Gezond en Inspirerend zijn daarbij onze sleutelwoorden
Voor meer informatie, vrijwilliger worden of deelnemen in ons netwerk?

stuur ons een email; ecovredeaarde@gmail.com met wat je graag wilt doen en maak een afspraak!
1x in de twee weken een rondleiding 

met betrekking tot ons werk met een schets van mogelijkheden.

Dit doen wij apart voor bedrijven/ organisaties en voor particulieren. Opgave en vragen per email aan;  ecovredeaarde@gmail.com

Ook in onze voedselbossen verzorgen wij rondleidingen

Nieuwe pagina's in 2017


EcoVrede Sociaal Juridisch spreekuur Persoonlijke hulp in alle aspecten

Ecovrede Nederland Onafhankelijk Gezondheidsadvies  Spreekuur
DTP en vormgeving aanbod voor wie het nodig heeft

Ecovrede NL Onderwijs en Stage

Ecovrede en NFI - Sierra Leone                                                                                                                           

EcoVrede Verkiezingen 2018 -2022 - in Ontwikkeling

Ecovrede Gezondheidszorg

Ecovrede Fondswerving en buitenlandse activiteiten

Jouw eigen weg vinden


Pyramids influence and Reason

Grijs haar herstellen

Gelatine

Computers, Ai en DeeplearningHet gaat om onze band met de Aarde waarop wij leven en het besef van onze leefomgeving en onze verbondenheid daarmee
Wij maken deze wereld met elkaar

Ecovrede Nederland   0649367877  ecovredeaarde@gmail.com

Elke week hebben wij spreekuur
Woensdag vanaf 14 uur tot half 4
Locatie:  Industriestraat 11 Arnhem

El Gamma Tribute Mother Nature


YouTube-video

De EcoVredeGaard  Nieuw Initiatief Natuurontwikkeling, Voedselbos, Ecologie, minimabeleid, voedselproductie
Innovatie en Onderzoek in harmonie


EcoVrede Nederland:   Relevante documenten


Een paradijs helpen realiseren waarin voor ieder voldoende is, waarin harmonie met de natuur als vanzelfsprekend is. Een wereld die open staat voor het nieuwe en waar wordt samengewerkt en ieder zich in vrijheid mag en kan ontwikkelen." Met name in geestelijke vrijheid.

"Wat de mens doet kan onder geen beding belangrijker zijn dan de wereld. Een krijger treedt de wereld dus tegemoet als een grenzeloos geheim en wat de mens doet als een grenzeloze dwaasheid."   Uit: Een aparte werkelijkheid   Castaneda - Don JuanOnze aarde omvormen tot een paradijs

 "We don't inherit the Earth from our Ancestors;
              We borrow it from our children! "

Een van de centrale uitgangspunten van EcoVrede


Inspiration


EVS EcoVrede is deelnemer, mede initiatiefnemer of participant in o.a.;


Wat er ook speelt in een land; laat het de kinderen
zijn!  
Landelijk VedesmanifestEuropean anti Poverty Network NederlandConcepten ontwikkelen; 

Concepten voor de wereld van morgen. Een wereld waarin eigen verantwoordelijkheid en nieuwe werkvormen centraal staan.
Waarin werken uit motivatie, betrokkenheid en inzicht normaal is. Waarin vrijheid normaal is... met verantwoordelijkheid nemen voor
onze wereld en wat daarin gaande is. Wij dagen je uit dat mee te ontwikkelen in de dagelijkse praktijk en ook jezelf en jouw mogelijkheden
te ontdekken. 

- Lokale voedsel- en energieproductie in eigen beheer 
- Duurzame bouw; een huis kan energie opleveren in plaats van verbruiken 
- Nieuwe werk- en financieringsvormen  (o.a. Basisinkomen, lokale economie en lokaal geld of ruileenheden)
- Circulaire economie met praktische handen en voeten geven

Verleden - toekomst; toekomst en verleden = heden

Wil je de toekomst vormgeven dan zul je eerst het verleden moeten kennen en weten waar je vandaan komt. Heden en verleden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden 
- Sociale- en maatschappelijke initiatieven ontwikkelen en initiëren
- Werkervaringsplaatsen en leer- werktrajecten
- De participatiesamenleving in de praktijk handen en voeten geven
- Nieuw perspectief in de omgang met leegstand  http://evsgebouwbeheer.nl


Bewustzijn:

Met de groeiende recessie en de problemen met de euro, is een ding heel duidelijk; wij moeten leren minder of misschien wel helemaal niet in geld te denken. Nieuwe vormen van ruil, uitwisseling en waarde ontdekken en in de praktijk brengen. Leren om opnieuw samen te werken en te zien dat wij sterk genoeg zijn als individu en samenleving om mooie plannen te realiseren.  EcoVrede werkt elke dag aan de praktijk en concepten voor een andere economie en de praktische hulp voor wie dat nodig heeft.

- Experience and working together is building up the future! -Deze website bevat handvatten toepasbaar in uw eigen situatie. Eetbaar Arnhem is het concrete plan om de ideale stad in natuur, leven, wonen, werken en bouwen en vorm te geven. Als voorbeeld voor elke stad en elke locatie.Op verzoek verzorgen wij een lezing, workshop, tekening of ontwikkelen in samenwerking met u nieuwe plannen voor uw locatie   Ecovrede Nederland is een bewuste een leer werkorganisatie!


Een stukje geschiedenis:

Omroep Gelderland  Juli 2013  ARNHEM - "De gemeente Arnhem stelt grond beschikbaar naar aanleiding van de aanvraag van Stichting EcoVrede voor de aanleg van zogeheten minimatuinen. Daarin kunnen mensen die onder de armoedegrens leven hun eigen groente en fruit verbouwen. Wat er overblijft, is voor de Voedselbank. De tuinen zijn onderdeel van het nieuwe gemeentelijke armoedebeleid. De gemeente stelt vast dat de vraag naar voorzieningen voor minima toeneemt. Andere onderdelen zijn hulp bij de belastingaangifte, voortzetting van de voedselbank en steun aan gezinnen met kinderen voor de aanschaf van een 2e hands fiets of een computer. De minimatuinen zijn een initiatief van EcoVrede Nederland."
Het gaat om ruimte voor de burger voor eigen initiatief!  Voor een nadere visie-/ toelichting organiseren wij informatieavonden op verzoek.


" ..Internationally renowned photographer Yann Arthus-Bertrand makes his feature directorial debut with this environmentally conscious documentary produced by Luc Besson, and narrated by Glenn Close. Shot in 54 countries and 120 locations over 217 days, Home presents the many wonders of planet Earth from an entirely aerial perspective. As such, we are afforded the unique opportunity to witness our changing environment from an entirely new vantage point. In our 200,000 years on Earth, humanity has hopelessly upset Mother Nature's delicate balance. Some experts claim that we have less than ten years to change our patterns of consumption and reverse the trend before the damage is irreversible. Produced to inspire action and encourage thoughtful debate, Home poses the prospect that unless we act quickly, we risk losing the only home we may ever have. .." Voor deze film ga naar ons Youtube kanaal


De tegenwoordige tijd in onze samenleving

Sedert de 2e wereld oorlog hebben wij een samenleving opgebouwd met tal van positieve punten. Tegelijkertijd zien wij dat wij zo niet verder kunnen. Er is een grote verandering, transitie, nodig richting duurzaam werken en leven. Op diverse gebieden hebben wij geleefd op kosten van de toekomst van onze kinderen. Grondstoffen opgebruikt, de bodem vervuild, veel verschillende welvaartsziekten veroorzaakt. Een steeds meer hoogtechnologische maatschappij met zo te zien steeds minder ruimte voor de mens. Economie en geld hebben te lang centraal gestaan.

Met alle wijzigingen in regelgeving en de bezuinigingen ontstaan er nieuwe mogelijkheden. 
Openbaar groen en de eigen tuin, buurtcentra, balkons, zorg en verzorging kunnen anders aangepakt worden. Ruimte is daar nodig om als burger- medemens aan de slag te kunnen. Wij nodigen u uit te ontwikkelen, te denken en te handelen in uw eigen wijk, uw eigen tuin, uw eigen stad. EVS EcoVrede heeft daarbij de rol van denktank, kennisplaats en ontwikkelplek. Zorgen dat voor ieder de basisbehoeften beschikbaar zijn.. en blijven. 


mahatma-gandhi-quotes.jpg (980×514)
                                                                                           

De Aarde heeft voldoende voor ieders behoefte;    
                                                                                           
Niet voor ieders hebzucht!    - 
GandhiVoor wie het nodig heeft;

De groep van mensen welke niets of weinig te besteden hebben is sterk groeiend. Voor die groep, en uit het inzicht dat het drastisch anders moet, ondernemen wij diverse activiteiten en bieden daarbij een platform voor initiatieven. Natuur en mens en de vrijheid van het individu, staan daarbij centraal. Broodtassen, maaltijden, kleding, huisraad, meubilair, speelgoed, coaching, internetwerkplekken, cursussen, voeding- gezondheidsadvies, juridisch advies en persoonlijke begeleiding zijn mogelijk. Wij bieden dit gratis voor wie dat nodig heeft en aan wil gaan.

Voor wie dat nodig heeft bieden wij gratis voeding en gezondheidsadvies, speelgoed; bijvoorbeeld voor een verjaardag, feestje of feestdag en financieel advies. Vraag er naar en schroom niet. Het is er voor! Ieder nodigen wij uit om op de een of andere manier mee te werken om zo voor ieder handvatten te ontwikkelen tot verandering in zijn of haar leven en daarmee in de samenleving als geheel. De beste verandering begint in jezelf! Dit is een uitnodiging om dat proces aan te gaan!


Stichting EVS EcoVrede werkt zodoende aan;                                        

- Voedseltuin waarin ook les gegeven (producten oa voor Voedselbank Arnhem)                        
- Kleding voor minima en ook het herstellen daarvan
- Voedselpakketten en de mogelijkheid om mee te eten
- Bibliotheek in duurzaamheid, alternatieve economie, gezondheid en meer
- Kleine reparaties aan fiets of andere rollende zaken
- Bijencursus  - zelf uw bijenkast maken, uw volk leren houden                      
- Kleine reparaties aan apparatuur van alle soort  - Repaircafe
- Werkervaringsplek  
- Juridisch en financieel advies
- Free Hugs  Link
- Persoonlijke ontwikkelingstrajecten
- Diverse andere activiteiten waaronder innovatie in diverse richtingen

                                                              
Ecovrede Nederland:

* - Informatiepunt 'Gezonde Samenleving'
* - 'Eetbaar Arnhem'- Stadslandbouw, Voedselbossen  http://ecovredegaard.nl
     Platform voor de (eetbaar-)groen- inrichting stadse omgeving- locaties met Eetbare planten, kruiden en fruit
* - Eorkshops en begeleiding hoe Park, Grasveld, Schoolpleinen om te vormen tot speel- en leerplekken
      natuurlijke materialen gebruiken en low budget werken staan daarbij als uitgangspunt
*- Jongeren bewust & enthousiast maken voor groen   
  - lessen, praktijk en informatie voor het vormgeven aan de eigen toekomst en leefomgeving
*- Balkoninitiatief - de vergroening van balkons - eetbare planten. Het zelf kweken met diverse voordelen
*- Gastlessen, lezingen  en presentaties voor school, wijkplatform, buurtinitiatief, bedrijven, overheden zijn mogelijk
*- Leer- werk organisatie  EVS EcoVrede  is een maatschappelijk breed georiënteerde leer- werk organisatie
*- Free space - Ruimte voor eigen initiatieven en vrije gedachten. Wij bieden een laboratorium, denktank en
   ontwikkelplek voor nieuwe werkvormen en concepten voor mens en samenleving.
*-
Adviesmogelijkheid over groen- en leefbaarheidsaspectenfree counters

120206


                                                                                                     "`We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperken, schreef Herman Verhagen in zijn boek;  'De Duurzaamheidsrevolutie'. We bevinden ons midden in het omslagpunt van een hiërarchische top-down samenleving naar een duurzame, bottom-up netwerkmaatschappij. Die transitie gaat gepaard met de pijn van een crisis. Maar dwarse denkers en doeners zien in deze crisis juist nieuwe kansen, gecreëerd door een energieke beweging van onderop. Om
écht fundamentele veranderingen van de grond te krijgen moet het misschien nog wel wat meer pijn gaan doen. Het is een spannende tijd, waarin we zelf onze toekomst vorm gaan geven en oude bestuursvormen en economische modellen achterhaalt raken.".... De door de mens veroorzaakte crisis (in onze wereld) beperkt zich niet tot het milieu.
Deze verstoringen van het evenwicht van de natuur gaan hand in hand met de etnische, religieuze
en politieke spanningen waar mee het menselijk bestaan doordrongen is.
Schrijnende armoede heerst in de Derde Wereld, terwijl in de
geindustrialiseerde landen mensen verdrinken in hun eigen consumptiepatronen. ....

 Dit vraagt om een radicale verandering in ons bewustzijnsniveau ....

Thomas Berry


Stichting EVS EcoVrede:

Post                              Postbus 60051  6800 JB Arnhem
Email                            Ecovredeaarde@gmail.com
Werkplaats                   Industriestraat 11  Arnhem  (op afspraak!)
Telefoon                       06 49 36 78 77  


Organisatorische informatie:
Jaarverslag, jaarplan, de wettelijke vereisten via deze link 
Wij wensen u veel leesplezier!


 Disclaimer 
Dit werk is auteursrechtelijk beschermd.
Alle rechten voorbehouden
Copyright by Stichting EVS EcoVrede ©
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e.v.  All Rights Reserved

EVS:
  Ecologisch Vernieuwende Samenleving.
* Stichting EVS - EcoVrede heeft een ANBI erkenning van de belastingdienst   

Comments