EcoVrede Cursussen, lezingen, workshops

Workshops & Lessen     

De basisuitgangspunten om een gezonde samenleving en voor het individu handen en voeten te geven

Elke workshop duurt in principe 1,5 uur.
Een onkostenvergoeding wordt op prijs gesteld.
Meld u aan via;  ecovredeaarde@gmail.com

 
Korte omschrijving en doelgroep  
 

   
Het onderstaande lesaanbod is geschikt voor organisaties, particuliere initiatieven, kinderdagverblijven, naschoolseopvang, lager onderwijs, middelbaar onderwijs. Ook een thema voor een verjaardag of feestje is op verzoek mogelijk. Wij hebben ook een aanbod voor HBO- en Universitair niveau.   
    

   
A.    Natuur en het menselijk lichaam - de mens van binnen   
leerdoelen:  Organen, hoe zit jij zelf in elkaar     Ons lichaam van binnen, gezondheid, zelf ervaren  
Ervaring van de eigen organen  Bewustwording van functie en plek

Gebruikte middelen;  Power Point, tekenmaterialen, oefeningen    * In een reeks van 1 les mogelijk
Doelgroep:  jongeren van 4 tot 12 jaar   
   
   
B.    Natuur, voedsel, Aarde      Eetbaar Arnhem
Ons eten, onze band met de natuur, gezondheid. met activiteiten. Natuurbewustzijn en onze directe relatie met de natuur inzichtelijk gemaakt en ervaarbaar. Bewustzijn over voedsel, gezond, soorten, herkomst

De verbanden met daarbij wat je kunt zien aan je lichaam    * In een reeks van 1 tot 10 lessen mogelijk
Doelgroep:  jongeren van 4 tot 12 jaar   
   
    
C.   Kruiden, Natuurgeneeskunde, en ons eten     Eetbaar Arnhem
Wat eet je en waarom, waar komt het vandaan, natuurlijke geneeskunde- mogelijkheden- een oriëntatie   
* In een reeks van 1 tot 5 lessen mogelijk. Zelf je bewustzijn ontwikkelen van dat wat je eet en waarom.   
Doelgroep:  jongeren van 4 tot 12 jaar   
   
   
D.   Ontwerpen en zichtbaar maken van de eigen droom     
Activiteit;het maken van jouw droomhuis en tuin. (excl materiaal, deze zal gesponsord moeten worden cq zelf verzameld, deels is er materiaal vanuit stichting EVS aanwezig)  In overleg.
middel: een houten bak met grond, gevonden materialen (knopen, schelpen, takjes, ect) zaadjes. Hierin een plan ontwerpen voor jou ideale huis met dito tuin. kijk wat voor jou belangrijk is, benadruk die aspecten, geef vorm. Belangrijk om het zaaiplan erin mee te nemen.  Leren eigen creativiteit in te zetten, vormgeven, fantasie, ideaal in beeld brengen, eigen smaak ontwikkelen, planontwikkeling, wat wil ik en wat is er mogelijk.  Doel: Visualisatie en vormgeven aan een betere wereld     * In een reeks van 1 tot 5 lessen mogelijk
Doelgroep:  jongeren van 4 tot 12 jaar   
   

E.   Sterrenkunde     
Ons zonnestelsel - planeten, wat je er van kunt merken    Meerdere lessen mogelijk
Een schets van het grote heelal om onze Aarde heen    Leerlingen krijgen inzicht, mechanica van beweging, bewustzijn voor beweging van maan, de zon en de zichtbare planeten. Aspecten van Natuurkunde, de bijzondere beweging en beïnvloeding van de planeten, eb en vloed op aarde en andere aspecten. Afhankelijk van niveau en interesse. Belangrijk in verband met bewustzijn en inzicht in zon, maan, aarde    * In een reeks van 1 tot 4 lessen mogelijk
Doelgroep:  jongeren van 4 tot 12 jaar   
   

G.   Groeps - teambuildingssessies     
Voor jong en oud van een half uur tot een dagdeel. 
Doelen; samenwerken, over gevoelens praten, uitwisselen, teamvorming, meer mens worden, ruimte voor eigen initiatief in relatie met collectief, durven, uiten, samen. Doelgroep:  jongeren van 4 tot 23 jaar    * In een reeks van 1 tot 6 lessen mogelijk
   
   
H.   Persoonlijk consult voor kind en volwassene     
Heroriëntatie, richting, aandachtspunten, persoonlijk advies    Consult van gemiddeld 1,5 uur. Alle aspecten van persoon, mogelijkheden, fysieke en emotionele aspecten. Daarbij ook beroepskeuze en aandachtspunten. Een combinatie van psychologie, gezondheid en een beeld van je mogelijkheden    *aantal; afhankelijk van onderwerpen en in overleg
Doelgroep: alle leeftijden   
   
   
I.    Orientatie op de nieuwe samenleving van de 21e eeuw  
Een workshop rondom ontwikkelingen, ervaring en mogelijkheden
Ontwerpen, uitwisselen en tal van voorbeelden. Ook bruikbaar om initiatieven op te starten.
   

J.   Getallen Wiskunde, Fractals, Projectieve meetkunde en de wiskunde van de natuur   
Wiskundig inzicht, plezier krijgen in wiskunde, meetkunde en gerelateerde onderwerpen, de eigen verhouding en mogelijkheden met meetkunde ontdekken. Natuur en wiskunde,    Inzicht in vormen, getallen. Kunnen toepassen, leren tekenen- meetkundig en vormen, onderzoek en inzicht in getallen, vormen en een ruimere kijk op de mooie aspecten van wiskunde, meetkunde, vormen en getallen.
Een nieuwe ingang voor wiskunde. Doelgroep:  jongeren van 4 tot 12 jaar    * In een reeks van 2 lessen mogelijk
   
   
K.  Eetbaar Arnhem   - Vergroening schoolplein -     
    Een interactief proces met leerlingen, ouders en docenten waarbij eigen ontwikkeling en creativiteit worden gestimuleerd en ontwikkeld. Een zichtbaar en mooi resultaat. Groei van bewustzijn over bodem, groen, leefbaarheid, voedsel, inrichting, vormgeving, onderzoek, samenwerken, plantenkennis en voorzieningen voor dieren in de leefomgeving. Actief de natuur stimuleren in de stadse leefomgeving. De band met de natuur opnieuw bewust worden en herstellen
Het inrichten en samen organiseren van een locatie met alle elementen die er nodig zijn.
Alle leeftijden    * In een reeks van 2 tot 6 lessen mogelijk
   
   
L.  Familie- organisatie en kinderopstellingen   
Inzicht op een spelende manier in patronen, oplossingen en achtergrond van thema's in het leven
Persoonlijke processen aanpakken en in beeld krijgen. Ook toepasbaar voor groepen. Elke leeftijd.
Groeps en persoonlijke processen inzichtelijk maken. Inzicht in beweging, non- verbale communicatie, helderheid in non- verbale communicatie, waardering voor elkaar leren, teambuilding. Doelgroep:  jongeren van 4 tot  80 jaar    * In een reeks van 2 lessen mogelijk
   
   
M.   Bodembewerking, bodemleven- methoden van bebouwen en de achtergronden   
Inzicht in bodem en bodemprocessen. Bewustzijn van bodemleven, nuttige aanpak, de bodem als organisme, de verhouding plant en bodem, manieren van aanpak, ontwikkelde methoden, de verhouding cultuur- natuur nader bekeken.
Doelgroep: Alle leeftijden vanaf 7 jaar    * In een reeks van 2 lessen mogelijk
 

N.   Cursus EcoVrede gedachtegoed 
EcoVrede heeft een bijzondere visie op mens- en samenleving. 
Wij geven u een degelijke cursus waarin alle aspecten aan bod komen.
Economie, natuur, voedsel, nieuwe samenleving, kernwaarden onderwijs, sociale initiatieven, persoonlijke handvatten

O.   Voeding- en gezondheidsadvies
Persoonlijk advies op maat. Uw voedingspatroon bekeken en voorzien van praktische adviezen.


P. De eetbare stad; lokale initiatieven handen en voeten geven
Introductieworkshop, begeleiding, advies.

Q. Voedselbossen, natuur en natuurontwikkeling en landbouw met elkaar verbinden
Ingangen en mogelijkheden. Participeren in onze werkgroep en opleidingsmogelijkheden op dit gebied.
Participeren in onze tuinen en werkgroep. Wij hebben een specifiek aanbod voor voedselbos gerelateerd aanbod.

R.  Voor wie verder wil;  verdieping in natuurwetten, levensprincipes en zelfkennis.
Workshop en praktijklessen in een combinatie van opstellingen, je zelf beter leren kennen en nieuwe concepten voor een gezonder leven en een leefbare samenleving.


Er is een speciaal aanbod voor HBO en Universitair.
Voor zover van toepassing kunnen alle bovenstaande workshops op niveau worden gegeven.


Algemeen:   
   
- Duur van de workshops: een half uur tot 1,5 a 2 uur    gestuurd door uw vraag
- Creatief, verschillende activiteiten, interactief en boeiend   
- Groepen tot een 15 a 20 personen. Groter in overleg   
- Wij gaan er vanuit dat bij kinderen de docenten of ouders participeren    
- indien van toepassing de mensen verzekerd zijn evenals de gebruikte spullen

* Ons aanbod kan op verzoek aangepast of gecombineerd worden of gericht aansluiten bij uw eigen les, training of onderwerp. 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beschadiging van materialen of anderszins!   
   


Benodigd op locatie of extra te verzorgen:   

De onderstaande zaken kunnen deels in overleg meegenomen worden. Techniek bij voorkeur graag op locatie voorhanden (!)
   

Beamer   
stroom   
projectiescherm of witte muur   
mogelijkheid tot verduistering    
stiften/ potloden/ krijt   
stoelen en tafels   
   

drinkwater   
begeleiding bij grotere groepen kinderen   
Motivatie   
Aandacht en bereidheid nieuwe zaken te onderzoeken   
    
Duidelijke afspraken over rol - inzet, tijdsspanne en intentie/doel van de activiteit   
Contractuele overeenkomst   Vergoeding van onze basisonkosten wordt, indien mogelijk, op prijs gesteld.


   
Contactgegevens:   
Stichting EVS EcoVrede   
   
Postbus 60051 
6800 JB Arnhem     

evstransitie@gmail.com       
06 - 49 36 78 77
   
Stichting EVS is een erkende ANBI 
   -  Giften aan EcoVrede zijn zodoende aftrekbaar voor de belasting.
Rekening:  NL23RABO01584 39 635  tnv Stichting EVS Arnhem