Basis Voedsel EcoVrede FFRM Netwerk

Gezonde en toegankelijke voeding voor iedereen die dat nodig heeft
EcoVrede; Goed voor Individu en Samenleving

Wij helpen wie dat nodig heeft in talloze en heel verschillende situaties


Sedert 2013 verdelen wij brood, groente- en fruit, levensmiddelen en meer aan wie dat nodig heeft en verzorgen wij persoonlijke hulp

Partijen en individuen kunnen zich melden door even een mailtje te sturen met een voorstel datum en tijd in het bericht aan organisatie@ecovrede.nl Ook voor aanbod !


Onze insteek is dat wij kijken naar integrale hulp. Wij willen graag dat mensen op de rails komen.. En; op een duurzame manier. Zodoende bieden wij; juridisch advies, gezondheidsadvies, persoonlijk gesprek, dagbesteding, spullen, huisraad, speelgoed, kleding, hulp bij reparatie van apparaten,
spulllen halen en brengen, levensmiddelen, dagbesteding, leer- werkplekken.


Duurzaam leven en minimum te besteden

De brug tussen duurzaam leven en minima is een interessante. Het maakt allerlei aspecten in het leven duidelijk. Onze samenleving, wat er scheef zit, waarom en de achtergronden en zelfs geschiedenis van hoe het zo is gekomen en welke keuzes daaraan ten grondslag liggen.


Achtergronden

Eten is een noodzaak en een recht. Onderdeel van de mensenrechten.
Voor veel mensen loopt dit recht uit de hand. Zij hebben niet, of te weinig , te eten en zodoende te leven en te genieten of te zijn.


Armoede is geen pretje

Gemiddeld gaan mensen in armoede vijf tot zeven jaar eerder dood volgens de statistiek. Het is bijzonder dat ons rijke land dat laat gebeuren.


Onze doelgroep

  • valt meestal ergens tussen de regels

  • heeft weinig of niets te besteden

  • zit in een noodsituatie

  • is op weg om het leven te verbeteren

  • Zoekt hulp en ondersteuning


Meer achtergronden;Helpt u mee?

Uw hulp, spullen, eten en meewerken zijn welkom!

Maak een afspraak en help mee in ons hooggewaardeerde werk! Een dagdeel, online, halen en brengen, onderzoek en meer.


Contact:

Mail: organisatie@ffrmnetwork.org

Telefoon: 06 49 36 78 77

Post: Postbus 60051 6800 JB ArnhemDe Voedselvoorziening staat onder druk

September 2022


Lokaal voedsel produceren, Natuur, Voedsel beschikbaar houden, Zelfredzaamheid

De praktische voorzieningen


Introductie

Sedert 2009 is onze organisatie actief met de samenleving 21e eeuw in de vorm van voedseldistributie, verbouw, onderzoek, locaties. Onze website; www.ecovrede.nl vertelt u hier meer over. Via Landelijke media, Gemeenteraad, Provincie (Gelderland), sociale media, websites, consulten, spreekuur, gastlessen, nieuwsbrieven bieden wij tools voor verbetering in voedsel, wonen en werken, voor iedereen. Wij distribueren brood voor wie dat nodig heeft. Op verzoek organiseren wij lezingen en workshops en een spreekuur.


De voedselvoorziening staat onder druk door verschillende factoren

economie, landbouw, water, energie, kunstmest, onkunde, bodemvervuiling, gewoonten, oorlog, armoede. Tools voor voedselproductie dienen beschikbaar te zijn voor iedereen. Iedereen ziet en hoort het in het nieuws.


Het gaat om Omdenken; met voedselproductie en natuurlijke landbouw ;

Wordt waarde gecreëerd, de bodem verbeterd, de voedselvoorziening gestabiliseerd, water gebufferd, natuurlijke bouwmaterialen geproduceerd - aanplant en snelle productie teelten voor biomassa. De nieuwe locaties houden de bodem bedekt. Bomen, groen gecombineerd met groente en fruit bieden toekomst en omvatten alle aspecten die aandacht vragen ; water, bodem, voedsel, natuur, gezondheid, toekomst. Voedselbossen en strokenteelt.


De transitie van die landbouw, het landschap, vraagt om grote ingrepen. De contouren en handvatten voor die ingrepen vindt u hier. Wij zijn beschikbaar voor al uw vragen en de praktische oplossingen.

06 49 36 78 77 organisatie@ecovrede.nl www.ecovrede.nl


Organisatorisch

- Een motie aannemen conform dit document dat lokaal voedsel eerste prioriteit heeft

- Benadering van betrokken partijen; gronden beschikbaar stellen

- Bomenaanplant en natuurontwikkeling die passend zijn bij voedselproductie

- Ambtelijk voorrang in alle aspecten - een team beschikbaar voor ondersteuning en vragen

- Wet en regelgeving, waaronder wijziging bestemmingsplan eenvoudig geregeld is

- Informatiepunt voor vragen via ; telefoon, e-mail, sessies (bieden wij u aan )

- Dat goed voedsel weggooien strafbaar is en reststromen aangeboden worden

- Boeren en tuinders ondersteund met een inkomens -eet - woongarantie

- Gronden onderbrengen in een trust met maatschappelijke doelstelling voor de bewoners


Aandachtspunt;

- Contouren aangeven voor locaties ten aanzien van omgang met de grond

- Boekhoudkundige omvorming - creatie van meerwaarde centraal

- Verpachte gronden; richtlijnen - omvormen pachtcontracten

- Gronden/ gebouwen die vrijkomen door uitkopen of anderszins direct beschikbaar stellen

- Grasvelden en andere locaties omvormen tot tuinen - eigendommen overstijgen

- burger - en maatschappelijk initiatief ruimte en ondersteuning bieden

- Dat kweek, plantmateriaal en zaden lokaal worden geregeld en beschikbaar zijn


Locaties zijn nodig

Gronden, gebouwen, terreinen braakliggend en stroken grond die niet worden gebruikt

Denk aan 50 tot 100 hectare in totaal voor de gemeente. Aandachtspunten zijn vervuiling en water. Combinaties van doelstellingen in; waterbuffering, natuurontwikkeling, voedselproductie, bodemverbetering, hittestress verminderen


Voor iedere burger een tuin beschikbaar met begeleiding

Locaties om niet beschikbaar en prijzen van producten op behoefte afgestemd


Ieders inbreng is van belang

  • Burgers hebben ruimte nodig voor eigen verbouw van vooral verse groente en fruit

  • Boeren en tuinders hebben advies en ondersteuning nodig bij de omschakeling en in de keuze van (nieuwe-) teelten

  • - Iedereen een recht op eten en drinken- onvoorwaardelijk - meehelpen/wederdienst

  • - Dat iedereen meehelpt op basis van betrokkenheid - vrijwilligerscontract


Werkwijze en Hoofdlijn

Biologisch, voedselbossen, strokenteelt, -Dat biologisch en ecologisch werken de richting is

Hoofdlijn; samenwerken met de Natuur en voldoende voedsel voor iedereen


Wij bieden u aan;

Praktisch advies en ondersteuning

Spreekuur buurttuinen & voedselbossen Online sessie mogelijk

Workshop voor groepen bij ecovrede mogelijk of op locatie

Een praktische rondleiding in het voedselbos ecovredegaard - Voorbeeldprojecten


Meer informatie via; www.ecovrede.nl


www.ffrmnetwork.org www.evsgebouwbeheer.nl www.ecovredegaard.nl

Wij nodigen partijen uit dit manifest mede te onderschrijven en te delen in het eigen netwerk

Wij willen graag een werklocatie met grond om echt aan de slag te gaan


EcoVrede FFRM Network Telefoon; 06 49 36 78 77

Postbus 60051

6800 JB Arnhem Gerrit Fonk namens team Ecovrede


email; organisatie@ecovrede.nl


Sociale Media; MeWe - EVS FFRM Network Ecovrede

Telegram; organisatie ecovrede en onder voedselbossen


ANBI instelling - erkenning sedert 2011

We bieden ook een handvat voor water en wonen met perspectief en meer

Tip; Lokale munt overwegen en (her-) introduceren