Onze huisregels...

De huisregels van Boerke Mutsaers:

 • In het hele pand vragen we om rekening te houden met uw medegebruikers.
 • Alcoholhoudende dranken worden niet verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Gevonden voorwerpen dient u aan de bar af te geven.
 • Eventuele klachten kunt u melden bij de leidinggevende.
 • De directie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of vernielingen aan uw eigendommen.
 • Voorschriften van de horeca en aanwijzingen van onze medewerkers dienen altijd te worden nageleefd.
 • Het is verboden om drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen.
 • Het is verboden om geweld te gebruiken, te discrimineren, iemand seksueel te intimideren.
 • Het is verboden om wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben.
 • Het is verboden om in de horecagelegenheden te roken.
 • Het is niet toegestaan om eigen meegebrachte drank en/of etenswaren te nuttigen in de Horeca of op het terras.
 • Het is niet toegestaan om glaswerk buiten de horecagelegenheid te gebruiken.
 • Het is niet toegestaan om andere gebruikers op het terrein of in het pand van Boerke Mutsaers te hinderen, tijdens hun activiteiten.
 • Bij het plegen van een misdrijf en/of diefstal worden de relevante goederen in beslag genomen, doen wij aangifte of dienen een klacht in en wordt u direct overgedragen aan de politie.
 • Onze medewerkers zijn gerechtigd, gasten die zich hinderlijk gedragen en/of bovenstaande huisregels niet naleven, uit de horeca gelegenheid te verwijderen en kan de (verdere) toegang tot de horeca gelegenheid worden ontzegd.
 • Schade toegebracht aan de horeca gelegenheid, de medewerkers en medegebruikers zal op de veroorzakers worden verhaald.
 • De parkeerplaats en de fietsparking van Boerke Mutsaers zijn gratis te gebruiken voor gasten van Boerke Mutsaers tijdens het verblijf. Er zijn parkeerplaatsen voor mindervaliden, aangegeven met een bord.
 • Buiten de openingstijden is de parkeerplaats afgesloten.
 • Het downloaden, streamen, opslaan en/of vertonen van illegale content via het netwerk van Boerke Mutsaers is niet toegestaan en valt buiten de verantwoordelijkheid van Boerke Mutsaers.

Etiquette:

No show

 • Als u reserveert, weet dan dat u op dat moment een tafel in waarde heeft omgezet. Wij houden voor u een tafel vrij waar we geen andere gasten aan kunnen verwelkomen. Belangrijk voor onze bedrijfsvoering, ook met oog op het inroosteren van (extra) personeel.
 • Als u niet komt opdagen zonder af te bellen, dan kost dat ons geld. Ook omdat een gereserveerde tafel langer dan de aangeven tijd speciaal voor u wordt vrij gehouden, vanuit de gastvrije gedachte dat een gast een reden kan hebben om ‘wat’ later te komen.
 • Verzoek: Kom op tijd. Of geef tijdig aan dat u wat later bent. Als u helemaal niet kunt: annuleer te allen tijde op z’n minst 24 uur van te voren.

Dieetwensen

 • Sommige van onze gasten hebben bepaalde dieetwensen. Gerechten of ingrediënten die zij niet lusten of helemaal niet mogen eten. Bij het minste geringste kan een gast erg ziek worden van iets waar hij of zij allergisch voor is. U kunt zich als onze gast wellicht voorstellen dat aan alle dieetwensen apart aandacht geschonken moet worden in een restaurant, vanaf de inkoop tot aan de verwerking en het maken van de gerechten.
 • Verzoek: Geef bij uw reservering duidelijk aan welke dieetwensen voor u belangrijk zijn. Dan kan onze keukenbrigade zich daarop voorbereiden om u optimaal culinair te verrassen. Soms kunnen we uw wensen niet inwilligen, dan weet u dat ook van te voren en voorkomt u irritatie en onbegrip tijdens uw verblijf.

Algemene etiquette

 • Verzoek: U bent, het woord zegt het al, onze gast. Gasten gedragen zich volgens bepaalde etiquetteregels als personen in onze zaak. En die dient met respect betreden te worden in respectvolle omgang met de gastheren en gastvrouwen en overige medewerkers en gasten.

Keuken gesloten

 • Als u op een later tijdstip ons restaurant bezoekt, kan het zijn dat u niets meer kunt bestellen omdat de keuken gaat sluiten. Het sluiten van de keuken is niet om u te pesten en is gelegen in het feit dat wij ons dienen te houden aan sluitingstijden. Daarbij komt dat de keuken volgens strikte regels nog moet worden schoongemaakt.
 • Verzoek: Kom gerust bij ons binnen. U bent meer dan welkom. En vraag of het nog mogelijk is om wat te eten. Er zijn immers restaurants waarvan de keuken nog tot laat open is. Hou er ook rekening mee dat de keuken gaat sluiten.

Recensie schrijven

 • Als u online een tafel reserveert, zal u na uw bezoek uitgenodigd worden om een recensie te schrijven over uw bezoek aan een restaurant. Ons team is altijd blij met recensies, de goede als opstekers, de minder goede om van te leren. Geeft u a.u.b. bij een mindere beoordeling een uitleg zodat wij er iets aan kunnen doen.


Gebruik multimedia apparatuur van Boerke Mutsaers:

Wij stellen het op prijs als u zich wilt houden aan de onderstaande spelregels voor het gebruik van multimedia apparatuur van Boerke Mutsaers / Tilburgs Conferentiecentrum Mutsaers.

 • Multimedia apparatuur is gevoelige apparatuur, ga er met voorzichtigheid en beleid mee om.
 • Controleer voor uw vergadering of conferentie begint of uw multimedia-presentatie werkt.
 • U gebruikt onze apparatuur op uw eigen verantwoording, log uit als u in een van uw eigen accounts bent ingelogd. Boerke Mutsaers is niet verantwoordelijk voor incorrecte veiligheidsaspecten en procedures op de elektronische apparatuur van Boerke Mutsaers die u gebruikt.
 • Het downloaden, streamen, opslaan en/of vertonen van illegale content is niet toegestaan en valt buiten de verantwoordelijkheid van Boerke Mutsaers.
 • U mag geen programma’s op onze PC installeren, zonder voorafgaande toestemming van Boerke Mutsaers.
 • Bij gebruik van uw eigen USB randapparatuur is Boerke Mutsaers niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen aan uw apparatuur van welke aard dan ook.
 • Vraag bij problemen met onze elektronica advies aan een van onze teamleden, wij helpen u graag om onze apparatuur goed functionerend te houden.
 • Eventuele kosten voor verwijtbare schade aan onze apparatuur worden op u verhaald. U dient alle bestanden die u zelf heeft aangemaakt op onze PC van de PC te verwijderen na afloop van de conferentie of vergadering.
 • Heeft u de PC niet meer nodig? Sluit deze dan af, U spaart daarmee energie en het milieu.
 • Al onze apparatuur is zichtbaar en onzichtbaar gemerkt.
 • Maakt u gebruik van onze draadloze microfoon? Microfoon even niet of niet meer nodig? Zet het knopje op de microfoon op UIT, de batterijen gaan dan veel langer mee. Ook hiermee spaart u het milieu.

Heeft u vragen over technische aspecten, over aansluitingen of programma's of andere IT vragen? Neem gerust contact met ons op, 013 - 590 08 08.

Restaurant
Café
Bar
Conferentie centrum
Party centrum
Terras
Beamer videopresentatie
Draadloos internet
Print en fax faciliteiten
Oplaadpunt e-bikes
Disclaimer:
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Boerke Mutsaers is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Boerke Mutsaers Tilburg. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Boerke Mutsaers te mogen claimen of te veronderstellen. Boerke Mutsaers streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze producten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Boerke Mutsaers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Wijzigingen: Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina. Uniforme leveringsvoorwaarden Horeca Nederland klik hier. Reserveringen, reviews en e-mails die u verstuurd via deze website worden versleuteld verstuurd via het https protocol en verwerkt naar de AVG wetgeving.