Onze huisregels...

De huisregels van Boerke Mutsaers:

 • In het hele pand vragen we om rekening te houden met uw medegebruikers.

 • Alcoholhoudende dranken worden niet verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar.

 • Gevonden voorwerpen dient u aan de bar af te geven.

 • Eventuele klachten kunt u melden bij de leidinggevende.

 • De directie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of vernielingen aan uw eigendommen.

 • Voorschriften van de horeca en aanwijzingen van onze medewerkers dienen altijd te worden nageleefd.

 • Het is verboden om drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.

 • Het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen.

 • Het is verboden om geweld te gebruiken, te discrimineren, iemand seksueel te intimideren.

 • Het is verboden om wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben.

 • Het is verboden om in de horecagelegenheden te roken.

 • Het is niet toegestaan om eigen meegebrachte drank en/of etenswaren te nuttigen in de Horeca of op het terras.

 • Het is niet toegestaan om glaswerk buiten de horecagelegenheid te gebruiken.

 • Het is niet toegestaan om andere gebruikers op het terrein of in het pand van Boerke Mutsaers te hinderen, tijdens hun activiteiten.

 • Bij het plegen van een misdrijf en/of diefstal worden de relevante goederen in beslag genomen, doen wij aangifte of dienen een klacht in en wordt u direct overgedragen aan de politie.

 • Onze medewerkers zijn gerechtigd, gasten die zich hinderlijk gedragen en/of bovenstaande huisregels niet naleven, uit de horeca gelegenheid te verwijderen en kan de (verdere) toegang tot de horeca gelegenheid worden ontzegd.

 • Schade toegebracht aan de horeca gelegenheid, de medewerkers en medegebruikers zal op de veroorzakers worden verhaald.

 • De parkeerplaats en de fietsparking van Boerke Mutsaers zijn gratis te gebruiken voor gasten van Boerke Mutsaers tijdens het verblijf. Er zijn parkeerplaatsen voor mindervaliden, aangegeven met een bord.

 • Buiten de openingstijden is de parkeerplaats afgesloten.

 • Het downloaden, streamen, opslaan en/of vertonen van illegale content via het netwerk van Boerke Mutsaers is niet toegestaan en valt buiten de verantwoordelijkheid van Boerke Mutsaers.

Extra aanvulling, Corona-maatregelen: vanaf 1 juni 2020

 • Bezoekers worden verzocht vooraf reserveren

 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand (uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding vormen en tweetallen. Vanaf drie personen wordt er gehandhaafd, daarom kunnen ook tweetallen die geen gezamenlijke huishouding vormen binnen 1,5 meter van elkaar zitten.)

 • In een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en gast wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert

 • Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Evenals in de publieke ruimte vindt handhaving van de 1,5 meter plaats vanaf drie personen. In dit geval gebeurt deze handhaving primair door de locatie-eigenaar. Dit laatste is ook van toepassing in de binnenruimte van horecagelegenheden.

Etiquette:

No show

 • Als u reserveert, weet dan dat u op dat moment een tafel in waarde heeft omgezet. Wij houden voor u een tafel vrij waar we geen andere gasten aan kunnen verwelkomen. Belangrijk voor onze bedrijfsvoering, ook met oog op het inroosteren van (extra) personeel.

 • Als u niet komt opdagen zonder af te bellen, dan kost dat ons geld. Ook omdat een gereserveerde tafel langer dan de aangeven tijd speciaal voor u wordt vrij gehouden, vanuit de gastvrije gedachte dat een gast een reden kan hebben om ‘wat’ later te komen.

 • Verzoek: Kom op tijd. Of geef tijdig aan dat u wat later bent. Als u helemaal niet kunt: annuleer te allen tijde op z’n minst 24 uur van te voren.

Dieetwensen

 • Sommige van onze gasten hebben bepaalde dieetwensen. Gerechten of ingrediënten die zij niet lusten of helemaal niet mogen eten. Bij het minste geringste kan een gast erg ziek worden van iets waar hij of zij allergisch voor is. U kunt zich als onze gast wellicht voorstellen dat aan alle dieetwensen apart aandacht geschonken moet worden in een restaurant, vanaf de inkoop tot aan de verwerking en het maken van de gerechten.

 • Verzoek: Geef bij uw reservering duidelijk aan welke dieetwensen voor u belangrijk zijn. Dan kan onze keukenbrigade zich daarop voorbereiden om u optimaal culinair te verrassen. Soms kunnen we uw wensen niet inwilligen, dan weet u dat ook van te voren en voorkomt u irritatie en onbegrip tijdens uw verblijf.

Algemene etiquette

 • Verzoek: U bent, het woord zegt het al, onze gast. Gasten gedragen zich volgens bepaalde etiquetteregels als personen in onze zaak. En die dient met respect betreden te worden in respectvolle omgang met de gastheren en gastvrouwen en overige medewerkers en gasten.

Keuken gesloten

 • Als u op een later tijdstip ons restaurant bezoekt, kan het zijn dat u niets meer kunt bestellen omdat de keuken gaat sluiten. Het sluiten van de keuken is niet om u te pesten en is gelegen in het feit dat wij ons dienen te houden aan sluitingstijden. Daarbij komt dat de keuken volgens strikte regels nog moet worden schoongemaakt.

 • Verzoek: Kom gerust bij ons binnen. U bent meer dan welkom. En vraag of het nog mogelijk is om wat te eten. Er zijn immers restaurants waarvan de keuken nog tot laat open is. Hou er ook rekening mee dat de keuken gaat sluiten.

Recensie schrijven

 • Als u online een tafel reserveert, zal u na uw bezoek uitgenodigd worden om een recensie te schrijven over uw bezoek aan een restaurant. Ons team is altijd blij met recensies, de goede als opstekers, de minder goede om van te leren. Geeft u a.u.b. bij een mindere beoordeling een uitleg zodat wij er iets aan kunnen doen.


Gebruik multimedia apparatuur van Boerke Mutsaers:

Wij stellen het op prijs als u zich wilt houden aan de onderstaande spelregels voor het gebruik van multimedia apparatuur van Boerke Mutsaers / Tilburgs Conferentiecentrum Mutsaers.

 • Multimedia apparatuur is gevoelige apparatuur, ga er met voorzichtigheid en beleid mee om.

 • Controleer voor uw vergadering of conferentie begint of uw multimedia-presentatie werkt.

 • U gebruikt onze apparatuur op uw eigen verantwoording, log uit als u in een van uw eigen accounts bent ingelogd. Boerke Mutsaers is niet verantwoordelijk voor incorrecte veiligheidsaspecten en procedures op de elektronische apparatuur van Boerke Mutsaers die u gebruikt.

 • Het downloaden, streamen, opslaan en/of vertonen van illegale content is niet toegestaan en valt buiten de verantwoordelijkheid van Boerke Mutsaers.

 • U mag geen programma’s op onze PC installeren, zonder voorafgaande toestemming van Boerke Mutsaers.

 • Bij gebruik van uw eigen USB randapparatuur is Boerke Mutsaers niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen aan uw apparatuur van welke aard dan ook.

 • Vraag bij problemen met onze elektronica advies aan een van onze teamleden, wij helpen u graag om onze apparatuur goed functionerend te houden.

 • Eventuele kosten voor verwijtbare schade aan onze apparatuur worden op u verhaald. U dient alle bestanden die u zelf heeft aangemaakt op onze PC van de PC te verwijderen na afloop van de conferentie of vergadering.

 • Heeft u de PC niet meer nodig? Sluit deze dan af, U spaart daarmee energie en het milieu.

 • Al onze apparatuur is zichtbaar en onzichtbaar gemerkt.

 • Maakt u gebruik van onze draadloze microfoon? Microfoon even niet of niet meer nodig? Zet het knopje op de microfoon op UIT, de batterijen gaan dan veel langer mee. Ook hiermee spaart u het milieu.

Heeft u vragen over technische aspecten, over aansluitingen of programma's of andere IT vragen? Neem gerust contact met ons op, 013 - 590 08 08.

Restaurant
Café
Bar
Conferentie centrum
Party centrum
Terras
Beamer videopresentatie
Draadloos internet
Print en fax faciliteiten
Oplaadpunt e-bikes

Disclaimer:


Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Boerke Mutsaers is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Boerke Mutsaers Tilburg. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Boerke Mutsaers te mogen claimen of te veronderstellen. Boerke Mutsaers streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze producten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Boerke Mutsaers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Wijzigingen: Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina. Uniforme leveringsvoorwaarden Horeca Nederland klik hier. Reserveringen, reviews en e-mails die u verstuurd via deze website worden versleuteld verstuurd via het https protocol en verwerkt naar de AVG wetgeving.

Privacybeleid:


Privacybeleid website boerkemutsaers.nlAls u gebruikt maakt van deze website of direct samenwerkt met boerkemutsaers.nl (hierna Boerke Mutsaers genoemd), dan moet u kunnen vertrouwen op een juiste omgang met uw gegevens. In dit privacybeleid leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dit privacybeleid;het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Gebruik van persoonsgegevensBij het gebruik van onze diensten en websites vragen wij u om bepaalde gegevens te verstrekken. Deze gegevens hebben wij nodig om de dienst naar behoren uit te voeren. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de diensten, onze rollen en de functionaliteiten van onze websites, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:Naam, adres en woonplaatsGeboortedatum en geslachtTelefoonnummer en emailadres(sen)Accounts en wachtwoordenBankgegevens, KVK en BTW nummerWerkgever en functie(s)
DoeleindenWij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meerdere doeleinden, mede afhankelijk van de diensten die aan u geleverd worden:Om met u te kunnen communiceren via post, e-mail, telefoon, indien dit nodig is om de opdracht uit te voeren.Om met u te kunnen communiceren via een nieuwsbrief zodat we u kunnen informeren over nieuwe of aangepaste diensten en/of producten.Om onze dienstverlening te kunnen factureren.Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.Om u de mogelijkheid te bieden contact op te nemen voor informatie.Om onze website en dienstverlening te verbeteren.Om reacties, feedback en klachten te kunnen verwerken.
Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:Boerke Mutsaers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:voor persoonsgegevens: Maximaal 7 jaar na het afronden van het trajectvoor inhoudelijke informatie mbt het traject maximaal 3 jaar na afronden van het traject
Verstrekking aan derdenWij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Websites van derdenDit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Wij gebruiken technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Overige cookies: (naam)_gid (aanbieder) BoerkeMutsaers .nl (doel) Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. - (vervaltermijn) 1 dag (type) HTTP Cookie
Beveiliging en bewarenWij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Boerke Mutsaers heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw gegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij ons toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval wij gebruik maken van de diensten van derden, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderenU heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@boerkemutsaers.nl. Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zullen wij u hierover zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen een bevestiging sturen.
Autoriteit PersoonsgegevensNatuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen in dit privacybeleidDit privacybeleid is afgestemd op onze huidige diensten en de mogelijkheden op onze websites. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen daarin, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid . Deze worden bekend gemaakt op deze pagina.
Vragen en feedbackMet regelmaat wordt gecontroleerd of de interne bedrijfsvoering aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of inzage wenst in uw gegevens, kunt u contact opnemen:
Bedrijf: Boerke MutsaersE-mail: info@boerkemutsaers.nlKvk: 61513555BTW: NL 140442212B3Telefoon: 013 - 850 88 54 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26 februari 2020.