News Details

Click on the news link to view Photos and Videos

2018 Sri Ramananavami Brahmotsavam - Mar 26 - Apr 04 — Apr 8, 2018 6:09:22 PM

Theppotsavam 2018 - Jan 30, 2018 — Jan 31, 2018 5:14:07 PM

Makara Sankaranti & Kanu Pidi celebrated on Jan 14th-15th, 2017 — Jan 17, 2018 3:28:56 PM

Hanumanth Jayanthi Celebration - Dec 18, 2017 — Dec 19, 2017 8:01:33 AM

Oonjal Utsavam celebrated - Nov 5 - 9, 2017 — Nov 11, 2017 5:24:40 PM

Kaisika Purasanam Dance Drama - Nov 4, 2017 — Nov 6, 2017 4:06:58 PM

10 days Sri Desikar Utsavam celebrated from Sep 22 - Oct 1, 2017 — Oct 2, 2017 6:07:03 AM

Vaduvur Ahobila Mutt - Vimaana Jeernotharana Mahasamprokshanam on Sep 8. Mandalabhishekam from Sep 9 - Oct 26 — Sep 8, 2017 4:14:34 PM

Jyesta Abhishekam (Aadi Tirumanjanam) concludes with Kavacha Dhaaranam on Sep 7, 2017 — Sep 8, 2017 5:49:51 AM

2017 Thiru Kalyana Mahotsavam celebrated on May 10, 2017 — May 11, 2017 4:40:28 AM

Sri Bashyakarar Sahasrapthi Mahotsavam - Apr 22 - May 1, 2017 — May 4, 2017 11:30:21 AM

2017 Sri Ramanavami Brahmotsavam - Day 9 - Rathotsavam (Thiru Ther), Mangalasasanam by HH 46 Jeer of Ahobila Mutt — Apr 14, 2017 4:50:19 AM

2017 Sri Ramanavami Brahmotsavam - Day 8 - Vennai Thazhi, Kudirai (Haya) Vahanam — Apr 11, 2017 6:32:23 PM

2017 Sri Ramanavami Brahmotsavam - Day 6/7 - Hamsa Vahanam, Yaanai Vahanam, Kalyanotsavam, Choornabhishekam — Apr 11, 2017 6:38:36 AM

2017 Sri Ramanavami Brahmotsavam - Day 6 - Nagar Valam (Thiruveedhi Utsavam), Mohana Alankaram — Apr 10, 2017 3:05:14 AM

2017 Sri Ramanavami Brahmotsvam - Day 5 - Hanumantha Vahanama, Palakku Nachiar Tirukolam — Apr 9, 2017 3:13:16 PM

2017 Sri Ramanavami Brahmotsvam - Day 4 - Garuda Sevai, Palakku Balarama Sevai — Apr 8, 2017 7:58:46 AM

2017 Sri Ramanavami Brahmotsvam - Day 3 - Sesha Vahanam, Pallakku Baalarubha Sevai — Apr 6, 2017 3:37:24 PM

2017 Sri Ramanavami Brahmotsvam - Day 2 - Surya Prabhai, Palakku Maravuri Ramar Alankaram — Apr 6, 2017 3:14:03 PM

2017 Sri Ramanavami Brahmotsavam Day 1 - Dwajarohanam — Apr 5, 2017 4:03:00 AM

Special tirumanjanam to Lord Hayagrivar - For 10th & 12th standard Public exam - Feb 25, 2017 — Feb 27, 2017 10:01:05 AM

Theppotsavam 2017 - Feb 9, 2017 — Feb 12, 2017 6:45:47 AM

Jan 16, 2017 - Mohana Alankaram — Jan 16, 2017 4:36:17 PM

Jan 14-15 - Sankaranti Utsavam and Kanupidi celebrated — Jan 16, 2017 4:32:16 PM

Jan 11, 2017 - Nooru Thada Utsavam — Jan 12, 2017 3:21:37 PM

Hanumath Jayanthi - Dec 28, 2016 — Dec 28, 2016 5:26:04 PM

Annual Pavithrotsavam (purification ceremony) - Dec 8 - 13, 2016 — Dec 28, 2016 2:44:48 PM

Oonjal Utsavam - Oct 18 - 22, 2016 — Oct 28, 2016 3:37:46 PM

Sri Desikar Utsavam 2016 - Oct 2 - Oct 11, 2016 — Oct 28, 2016 3:17:08 PM

Photos from Aadi Tirumeni Tirumanjanam - Aug 14 - Sep 16 — Sep 5, 2016 6:52:10 AM

2016 Sri Ramanavami Brahmotsavam - Apr 14 - 23, 2016 — Apr 25, 2016 5:10:51 PM

Kalyanotsavam celebrated on Mar 23, 2016 - Panguni Uthram — Mar 25, 2016 5:16:34 AM

Feb 23, 2016 - Maasi Magam - Theerthavaari — Mar 5, 2016 8:21:22 AM

Jan 24, 2016 - Special Pancha Mugha Hanumar vahana sevai; Mangalasasanam by Hosur Hanumar — Jan 25, 2016 2:28:55 PM

Theppotsavam & Samvathsarotsavam celebrated on Jan 23, 2016 — Jan 24, 2016 12:06:51 PM

Makara Sankranti/Pongal & Kanu Pidi celebrated on Jan 15 & 16 2016 — Jan 15, 2016 4:03:42 PM

Hanumanth Jayanthi - Jan 8, 2015 - Sri Ramar on new Panchamugha Hanumar Vahanam — Jan 9, 2016 7:39:09 AM

Annual Pavithrotsavam (purification ceremony) performed from Nov 19 - Nov 26, 2015 — Nov 25, 2015 6:34:38 PM

Oonjal Utsavam celebrated - Oct 29 - Nov 2, 2015 — Nov 6, 2015 5:42:35 PM

Aadi Ammavasai on Aug 14, 2015 - Theerthavaari — Sep 2, 2015 5:58:57 AM

2015 Aadi Tirumanjanam - July 27 - Aug 31 — Aug 3, 2015 1:01:58 PM

Kalyanotsavam celebrated on May 4, 2015 — May 8, 2015 4:45:49 PM

Akshaya Thrithiyai celebrated with Garuda Seva - Apr 21st 2015 — May 8, 2015 12:01:27 PM

2015 Sri Ramanavami Brahmotsavam concluded on Apr 7, 2015 — Apr 19, 2015 3:43:31 AM

2015 Sri Ramanavami Brahmotsavam - Day 9 evening - Rathotsavam — Apr 10, 2015 5:53:24 PM

2015 Sri Ramanavami Brahmotsavam - Day 8 evening - Kudirai Vahanam — Apr 8, 2015 3:14:00 PM

2015 Sri Ramanavami Brahmotsavam - Day 8 morning - Vennai Thazhi — Apr 8, 2015 2:48:41 PM

2015 Sri Ramanavami Brahmotsavam - Day 7 - Choornotsavam — Apr 7, 2015 7:43:42 AM

2015 Sri Ramanavami Brahmotsavam - Day 7 Morning - Kalyanotsavam — Apr 5, 2015 9:02:56 AM

2015 Sri Ramanavami Brahmotsavam - Day 6 - Mohana Alankaram — Apr 5, 2015 6:19:28 AM

2015 Sri Ramanavami Brahmotsavam - Day 6 - Nagarvalam — Apr 5, 2015 6:13:34 AM

2015 Sri Ramanavami Brahmotsavam - Day 5 - Hanumantha Vahanam — Apr 3, 2015 3:14:49 AM

2015 Sri Ramanavami Brahmotsavam - Day 5 - Nachiyar Thirukolam — Apr 3, 2015 3:01:32 AM

2015 Sri Ramanavami Brahmotsavam - Day 4 - Garuda Sevai — Apr 2, 2015 8:36:09 AM

2015 Sri Ramanavami Brahmotsavam - Day 3 - Sesha Vahanam (Sendraal Kudaiyaam) — Apr 1, 2015 5:43:51 AM

2015 Sri Ramanavami Brahmotsavam - Day 2 - Surya Prabhai — Apr 1, 2015 5:18:20 AM

2015 Sri Ramanavami Brahmotsavam - Day 1 - Dwajaarohanam — Apr 1, 2015 5:08:21 AM

Theppotsavam & Samvathsarotsavam celebrated on Feb 2, 2015 — Feb 3, 2015 10:24:41 AM

Kanu Pidi at Sarayu Pushkarni - Jan 16, 2015 — Jan 16, 2015 5:33:19 PM

Makara Sankaranti celebrated on Jan 15th, 2015 — Jan 15, 2015 4:44:39 PM

Vaikunta Ekadasi celebrated on Jan 1, 2015 with special alankaram and prakarotsavam — Jan 2, 2015 8:33:50 AM

Hanumath Jayanthi celebrated on Dec 22, 2015 — Jan 2, 2015 8:00:58 AM

Renovation of Yaaga Sala and painting of temple walls — Dec 15, 2014 7:18:42 AM

Sri Desikar Utsavam celebrated Sep 25 - Oct 4, 2014 — Oct 5, 2014 8:04:41 AM

Mangalasasanam by HH Srimad Andavan on Sep 13, 2014 — Sep 24, 2014 3:30:24 AM

Sri Desikar Utsavam and Navarathri celebration - Sep 25 - Oct 4, 2014 — Sep 16, 2014 3:02:29 PM

Hayagriva Jayanthi celebrated on Sep 6, 2014 — Sep 8, 2014 7:49:10 AM

Aadi Tirumeni Tirumanjanam - Aug 7 - Sep 9, 2014 — Aug 11, 2014 6:08:45 PM

Bhasyakarar Thirunakshatram - Vidayaatri Utsavam - Pushpaka Vimanam on May 4 — May 4, 2014 5:10:48 PM

Vaduvur - Akshaya Thrithiyai celebrated on Apr 21 with Garuda Seva — May 4, 2014 4:55:15 PM

10 days 2014 Sri Ramanavami Brahmotsavam concluded on Apr 17, 2014 — Apr 17, 2014 1:32:44 PM

2014 Sri Ramanavami Utsavam - Day 9 Evening - Rathotsavam — Apr 17, 2014 6:31:44 AM

2014 Sri Ramanavami Utsavam - Day 8 Evening - Kudirai (Horse) Vahanam — Apr 17, 2014 5:36:55 AM

2014 Sri Ramanavami Utsavam - Day 8 Morning - Vennai Thazhi sevai — Apr 17, 2014 5:29:13 AM

2014 Tamil New Year Celebration on Apr 14, 2014 - Panchanga Patanam — Apr 15, 2014 8:26:24 AM

2014 Sri Ramanavami Utsavam - Day 7 Evening - Choornotsavam — Apr 15, 2014 7:55:23 AM

2014 Sri Ramanavami Utsavam - Day 7 Morning - Kalyanotsavam — Apr 14, 2014 5:19:36 PM

2014 Sri Ramanavami Utsavam - Day 6 Night - Mohana Alankaram — Apr 14, 2014 7:10:33 AM

2014 Sri Ramanavami Utsavam - Day 6 Morning - Thiruveedhi Utsavam — Apr 14, 2014 6:23:38 AM

2014 Sri Ramanavami Utsavam - Day 5 Evening - Hanumantha Vahanam — Apr 13, 2014 2:18:34 AM

2014 Sri Ramanavami Utsavam - Day 5 Morning - Andal Alankaram — Apr 12, 2014 5:58:13 PM

2014 Sri Ramanavami Utsavam - Day 4 - Garuda Sevai — Apr 12, 2014 3:30:49 AM

2014 Sri Ramanavami Utsavam - Day 3 - Sesha Vahanam (Sendraal Kudaiyaam) — Apr 11, 2014 3:46:25 AM

Special Tirumanjanam to Sri Lakshmi Hayagreevar - 10th & 12th public exams — Mar 10, 2014 5:42:59 AM

Sri Ramanavami Brahmotsavam Invitation - Apr 8 - 17, 2014 — Mar 8, 2014 5:35:07 AM

Theppotsavam celebrated on Feb 12, 2014 at 8:00PM — Feb 13, 2014 11:39:17 AM

Samvathsarotsavam (Samprokshanam Day) celebration - Feb 12, 2014 — Feb 12, 2014 12:03:02 PM

Vaikunta Ekadesi Celebration - Jan 11, 2014 — Jan 12, 2014 5:29:46 AM

Hanuman Jayanthi celebrated on Jan 1, 2014 — Jan 3, 2014 12:34:55 PM

Pavithrotsavam (Purification Ceremony) concluded on Nov 17, 2013 — Nov 21, 2013 4:29:24 PM

Vaduvur - Oonjan Utsavam - Oct 22-26, 2013 — Oct 26, 2013 6:23:49 PM

Vaduvur - 10 Days Sri Desikar Utsavam concluded on Oct 13th — Oct 17, 2013 3:37:51 PM

Thirupavadai Sevai at Vaduvur Ahobila Mutt - Oct 10,2013 — Oct 14, 2013 6:53:09 AM

Sri Desikar Utsavam 2013 - Photos from Day 4-6 — Oct 9, 2013 4:23:02 PM

10 days Sri Desikar Utsavam celebration - Oct 4 - 13, 2013 — Sep 27, 2013 6:54:59 AM

Hayagriva Jayanthi celebrated on Sep 16, 2013 — Sep 19, 2013 5:01:17 PM

Laksharchanai Mahotsavam on Sep 29, 2013 — Sep 2, 2013 4:07:46 AM

Aadi Pooram celebrated with special Andal alankaram to Lord Rama on Aug 9, 2013 — Aug 10, 2013 6:12:37 AM

"Ramanin Arulamudham" on Vaduvur Ramar by Sri Velukudi on Podhigai - Aug 12-17 — Aug 10, 2013 5:41:13 AM

Aadi Amavasai Theerthavaari in Vaduvur Temple - Aug 6, 2013 — Aug 6, 2013 9:35:14 AM

Aadi Thirumeni Tirumanjanam celebration - Videos from July 28, 2013 — Aug 2, 2013 2:37:40 PM

Aadi Thirumeni Tirumanjanam - Photos from Jul 28, 2013 — Jul 29, 2013 7:50:03 AM

Day 1 of Aadi Thirumeni Tirumanjanam (Jyeshta Abhishekam) - July 19, 2013 — Jul 19, 2013 10:47:37 AM

Bhoomi Puja for Anna Dhana Mantapam (Dining hall) - July 10, 2013 — Jul 12, 2013 5:38:28 AM

Varuna Japam performed on 1st July at Vaduvur Temple tank (Saruyu Pushkarni) — Jul 1, 2013 9:21:19 AM

Silver Sesha for Vaduvur Ahobila Mutt Lakshmi Narasimhar - June 28, 2013 — Jul 1, 2013 4:35:05 AM

Aani Sravanam celebrated on June 26, 2013 - Sri Desikar purapadu — Jun 27, 2013 8:56:38 AM

2013 Aadi Thirumeni Thirumanjanam - July 19 - Aug 23rd, 2013 — Jun 15, 2013 10:32:02 AM

Sri Ramanavami Utsavam 2013, Apr 18th - 27th - An Album — May 3, 2013 5:58:45 AM

Sri Ramanavami Utsavam 2013 - Day 9 - Thiru Ther utsavam (Chariot) — Apr 27, 2013 6:55:33 AM

Sri Ramanavami Utsavam 2013 - Day 8 - Vennai Thazhi, Haya Vahanam — Apr 25, 2013 5:05:51 PM

Sri Ramanavami Utsavam 2013 - Day 7 evening - Choornabishekam, Thiruchivigai Purapadu — Apr 25, 2013 8:57:01 AM

Sri Ramanavami Utsavam 2013 - Day 7 morning - Kalyanotsavam — Apr 24, 2013 11:01:41 AM

Sri Ramanavami Utsavam 2013 - Day 6 - Mohana Alankaram - 23 April 2013 — Apr 24, 2013 10:07:46 AM

Sri Ramanavami Utsavam 2013 - Day 6 - Nagarvalam - 23 April 2013 — Apr 24, 2013 9:33:10 AM

Sri Ramanavami Utsavam 2013 - Day 5 - Hanumantha Vahanam - 22 April 2013 — Apr 22, 2013 5:03:25 PM

Sri Ramanavami Utsavam 2013 - Day 4 - Garuda Seva - 21 April 2013 — Apr 21, 2013 6:40:02 PM

Sri Ramanavami Utsavam 2013 - Day 2 - Suryaprabhai - 19 April 2013 — Apr 20, 2013 2:55:15 AM

Kalyana Mahotsavam celebrated on Mar 27, 2013 — Apr 2, 2013 3:28:46 PM

Vaduvur Sthala Puranam Book released — Mar 23, 2013 3:03:01 AM

Vaduvur - Thai Ammavasai celebrated with Purapadu and Theerthavari — Feb 18, 2013 4:01:26 AM

Thiru Kalyana Mahotsavam at Vaduvur Temple on Mar 27, 2013. All are welcome — Feb 14, 2013 4:12:18 PM

Samvathsarotsavam and Theppotsavam - Jan 26, 2013 — Jan 27, 2013 7:09:04 AM

Republic day celebrated at Vaduvur High School — Jan 26, 2013 8:03:15 AM

Kanu Pongal celebrated on Jan 15, 2013 at Vaduvur — Jan 15, 2013 4:35:42 PM

Sankaranthi celebrated on Jan 14, 2013 — Jan 14, 2013 4:19:57 PM

Hanumantha Jayanthi celebrated on Jan 10, 2013 — Jan 11, 2013 5:07:44 AM

Theppotsavam (Float Festival) on Jan 26, 2013 (Saturday) — Jan 9, 2013 6:27:54 AM

Mohana Alankaram on Jan 1st, 2013 — Jan 2, 2013 7:18:02 AM

Vaikunta Ekadesi Celebrated at Vaduvur Temple on 24th Dec — Dec 25, 2012 8:43:08 AM

Karthigai Deepam at Vaduvur Kailasanathar Temple — Dec 3, 2012 9:05:43 AM

Pavitrotsavam (festival of purity) performed from Nov 22-28, 2012 — Nov 25, 2012 1:25:22 PM

2012 Aadi Tirumanjanam Photos — Aug 17, 2012 1:00:02 PM

Kalyanotsavam celebrated on May 6th — May 11, 2012 2:15:47 PM

Vidai Yatri Utsavam - 10.04.2012-14.05.2012 — Apr 17, 2012 5:18:43 AM

Vaduvur Temple in TTD - Sri Venkateshwara Bhakti Channel — Apr 14, 2012 5:44:27 PM

Day 9 - Ramanavami Utsavam - Thiruther — Apr 9, 2012 5:26:15 PM

Day 8 - Ramanavami Utsavam - Vennai Thazhi Krishnar Alankaram, Haya Vaganam — Apr 8, 2012 6:29:00 AM

Day 7 - Ramanavami Utsavam - Kalyanotsavam, Choornotsavam, Tiruchevigai — Apr 7, 2012 6:11:46 AM

Day 6 - Ramanavami Utsavam - Veedhi purapadu, Mohana Alankaram — Apr 6, 2012 5:10:58 AM

Day 5 - Ramanavami Utsavam - Andal Alankaram, Hanumantha Vaganam — Apr 5, 2012 2:51:34 AM

Day 4 - Ramanavami Utsavam - Garuda Vaganam — Apr 4, 2012 4:52:43 AM

Day 3 Ramanavami Utsavam - Tirupavadai, Sesha Vaaganam — Apr 3, 2012 3:34:47 AM

Day 2 Ramanavami Utsavam - Surya Prabhai — Apr 2, 2012 4:51:02 AM

30 Minutes Video - Introduction to Vaduvur temple & Thiru Kalyanotsavam — Apr 1, 2012 9:44:21 AM

Day 1 of Ramanavami Utsavam - Twajarohanam celebrated — Apr 1, 2012 9:26:28 AM

10 Days Sri Ramanavami Utsavam - Mar 31 - Apr 9 2012 — Mar 6, 2012 5:03:35 AM

Thepotsavam (Float Festival) celebrated on Feb 6th 2012 — Jan 17, 2012 6:57:24 PM

Makara Sankranthi (Pongal) and Kanu Pongal celebrated on 15th-16th January — Jan 17, 2012 6:44:59 PM

Pavithra Utsavam - Dec 4 - 10th 2011 — Nov 30, 2011 12:19:02 PM

Nov 16th, 2011 - New Mantapa Pradishtai and Oonjal Utsavam for Lord Rama — Nov 13, 2011 3:30:05 PM

Manavala Mamunigal Thirunakshatram celebrated on Oct 31st — Nov 2, 2011 5:15:38 PM

10 day Swamy Desikan Utsavam concluded on Oct 6, 2011 — Oct 15, 2011 7:54:14 AM

Laksharchanai Mahotsavam - Oct 9, 2011 — Oct 2, 2011 2:47:48 AM

Scenic wonders around Temple — Sep 29, 2011 8:27:17 AM

Sep 2011 - Kalasa Abhishekam and Kavacham installed — Sep 27, 2011 1:01:08 PM

9th Sep, 2011 - Hayagriva Jayanthi Celebrated — Sep 20, 2011 1:16:17 PM

2011 Aadi Tirumanjanam Celebration Photos — Sep 2, 2011 8:12:00 AM

Gold Dipped Kavacham (armour) to be installed on Sept 12th (end of Aadi Tirumanjanam) — Sep 1, 2011 6:46:22 PM

Sri Ramanavami - Additional 190 Photos — Jul 1, 2011 12:09:11 PM

Vasantha Utsavam (Spring Festival) celebrated - June 6 - June 15 — Jul 1, 2011 6:04:56 AM

Aadi Tirumanjanam - Aug 9th - Sep 12th — Jun 29, 2011 12:45:12 PM

Sri Ramanavami Utsavam - 2011 — May 12, 2011 4:54:40 PM

SRI SAAKSHAAT SWAMI - Vaduvur/Vaduvoor — May 8, 2011 7:30:25 AM

President award for Vaduvur Veeravilli Sri Srinivasa Desikachariar Swami — May 8, 2011 6:46:12 AM

Sri Srinidhi Swami — May 8, 2011 6:33:56 AM

The Hindu - Nearly 38 species of birds spotted at Vaduvur Bird Sanctuary — May 7, 2011 7:24:14 PM

The Hindu - The Lord's Beauty — May 7, 2011 6:51:49 PM

Download Calendar of Events for 2011 — May 7, 2011 4:30:29 PM

Vaduvur Sri Ramar Kalyana Uthsavam Trust — May 7, 2011 2:01:47 PM

— May 7, 2011 12:00:21 PM