Theppotsavam 2018 - Jan 30, 2018

posted Jan 31, 2018, 9:14 AM by Vaduvur Rajesh   [ updated Jan 31, 2018, 9:15 AM ]

Theppotsavam and Samvathsarotsavam (Samprokshana Day) was celebrated on Jan 30, 2018 (Thai Punarvasu) at Vaduvur Sri Kothandaramaswamy Temple .

The celebration started at 10:00AM with Moolavar Tirumanjanam; Kumbha, Mandala, Bimbha, Agni chatushtana Aradhana; Vishnu Sahasranama Homam; Poorahuthi; Kumba Prokshanam.

The actual Theppotsavam festival (Float Festival) started at 8:00PM with Veedhi Purapadu (Procession) towards Sarayu Pushkarni (Temple Tank)
Thanks to Sri Vaduvur Govindan and Sri Narasimhan for sharing photos and videos - Link

https://photos.app.goo.gl/zaZuyfKrig0ypd4u1Comments