2018 Sri Ramananavami Brahmotsavam - Mar 26 - Apr 04

posted Apr 8, 2018, 11:09 AM by Vaduvur Rajesh   [ updated Apr 9, 2018, 7:34 PM ]
Vaduvur Sri Ramanavami Brahmotsavam was celebrated between March 26 - Apr 04, 2018


Day 1 - Dwajaarohanam (Flag Hoisting), Thirukalyana Sevai
Day 2 - Pallaku Mara Vuri Sevai, Surya Prabhai (Sun God)
Day 3 - Pallaku Baalaroopa Sevai, Sesha Vahanam (Aadi Sesha/Serpent)
Day 4 - Pallaku Balarama Sevai, Garuda Sevai (Garuda, the king of birds)
Day 5 - Pallaku Nachiar Thirukolam, Hanumantha Vahanam
Day 6 - Nagarvalam, Mohana Alankaram (Ksheera Sagara Madhanam), Yaanai Vahanam (Ramar) and Hamsa Vahanam (Thayar)
Day 7 - Kalyanotsavam, Choornabhishekam, Thiruchivigai Purapadu
Day 8 - Pallaku Navaneetha Krishnan Alankaram, Haya (Horse) Vahanam
Day 9 - Thiruther/RathotsavamDay 10 - Sapthavarnam - Pushpa Pallakku (Palanquin)
Day 10 - Sapthavarnam Pushpa Pallakku (Palanquin)


Apr 5 - May 01, 2018 - Vidayatri Utsavam


Thanks to Salakshana Ganapati Sri Vaduvur Govindachariar and KR Sreedharen for sharing photos & Videos

For 300+ photos, click here

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipOKBzLw-IhsnoeYlTgUgqpSoerAO58vxf_TRdx45Fcyc4YWKHgWGwq9NNGO3IAoRg?key=cVVIYkxsUXRraEwxRE9lSUllY1kxUU85bGhfaWpn
Comments