4. Somalia visitor ham radio license4. SHATIYADA SOOMAALIYA AY SIINAYSO AJAANIBTA AMITAR RADIYOWGA AAN XADID NAYN.
 
Click the yellow to download (small size 74k pdf by Sam Voron VK2BVS) - Visit Somalia 2009.
(Note that in 2011 a fourth e-mail address was added for those applying for the Somalia Visitor Amateur Radio license. See Below).
 

VISITOR UNRESTRICTED AMATEUR RADIO

LICENSE OF SOMALIA.

SHATIYADA SOOMAALIYA AY SIINAYSO

AJAANIBTA AMITAR RADIYOWGA AAN

XADID NAYN.Jamhuuryada Dimoqoraadiga Soomaaliya.

WAAXDA ISGAARSIINTA EE SOOMAALIYA.

TELECOMMUNICATIONS AUTHORITY, SOMALIA.

           Ref:-                                   Date:-

                                   

SHATIYADA SOOMAALIYA AY SIINAYSO AJAANIBTA

AMITAR RADIYOWGA AAN XADID NAYN.

VISITOR UNRESTRICTED AMATEUR RADIO LICENSE OF SOMALIA.

Waxaa si anshaxa ah loogu sameeyaa ajaanibta Soomaaliya imaaneysa ee sidata shatiga amitarka oo heer kastaba leh.

Issued as a courtesy to visitors to Somalia holding any class of amateur radio License.

LAMBARKA SHATIGA (Licence Number) _______________

WAQTIGA LASAMEEYAY (Date Issued)     ______________

Waaxda isgaarsiinta Soomaaliya waxay ogolaashaha aan xadidneyn oo abidka ah siinaysaa raadiyaha imitarka ah oo sibuuxda u howgalaya.

The Somalia Telecommunications Authority grants lifetime unrestricted Amateur Radio operating permission (valid unless cancelled) to:

MAGACA (Name) ____________________________________

CINWAANKA (Address) ______________________________

Qofkani waxa uu muujiyay cadayn ku saabsan:

This person has shown proof of:

LAMBARKA WICITAANKA EE AMITAR RADIYOWGA:

Amateur radio call sign ___________________

WAXAA LAGA SOOSAARAY (DALKA):

Issued by the (country of) _____________________________

Baramoosidaan waxaa laga aqoonsanyahay gudaha Soomaaliya xaaladda soo socda ee shati haysashadana waxay ku taxaluqaan.

This qualification is recognised in Somalia and the following license conditions apply:

LANBARKA WICITAANKA RAADDIYAHA AMITARKA AH.

AMATEUR RADIO CALL SIGN _______________SOMALIA VISITOR AMATEUR RADIO LICENSE REQUEST.

APPLYING FOR THE SOMALIA VISITOR AMATEUR RADIO LICENSE AND SOMALIA ENTRY PERMISSION.


As of January 2007 Visiting amateur radio operators do not require entry permission at Galkayo airport in Puntland, Somalia if your flight is met by officials from SARFEN or Radio Galkayo.
(Check this is still valid before your departure).

E-mail the following information:

1. A scanned copy of your amateur radio license.

 

2. Your Galkayo airport arrival details a, b and c below: 

 

a. Date of arrival,

 

b. Time of arrival, 

 

c. Name of Airline.

 

d. Flight number.

 

3. A scanned copy of your Passport photo identification page.
 
4. A scanned copy of your Passport front cover. 
 
PASSPORT: Passport must be valid for at least six months


Send the E-mail to these 4 E-mail addresses:

somaliahamradio@yahoo.com

with a copy to

cadde111@hotmail.com

and a copy to

kajooje@yahoo.com

and a copy to

hasan2jeer@hotmail.com


TO OBTAIN YOUR AMATEUR RADIO LICENSE ON ARRIVAL IN GALKAYO BRING:


1. Two copies of the amateur license you e-mailed. 

2. Two copies of the passport identification you e-mailed.

3. Two photos of yourself.

SARFEN keeps one set and the other set is kept for the license authority. 


Foreign amateur radio licenses are checked by the Somalia Amateur Radio Friendship and Emergency Network (SARFEN) on the E-mail: somaliahamradio@yahoo.com


The meeting of visitors at Galkayo airport is arranged by:
Abdullahi Hersi Mahamud 6O0HX on the E-mail: cadde111@hotmail.com


The Visitor Somalia Amateur Radio License is: 
1Issued to any class of overseas amateur radio license holder as a courtesy.

2. Issued free of charge and for life unless cancelled by the Somalia Government.

3. Issued on arrival in Somalia and cannot be posted in advance.

4. Any none allocated call sign can be selected on arrival but not before arrival.

5. The Somalia visitor amateur radio license cannot be used to obtain an Amateur radio license in another country.


Somalia Government Fees.

The Somalia amateur radio license is free.


Galkayo airport fees:

$ US20 Airport arrival tax (paid on arrival).

$ US20 Airport departure tax (paid on departure).
On the 1st September 2004, Sam Voron VK2BVS, 6O0A, 6O1A under the agreements made with Somalia administrations passed his licensing authority to the national Somalia Amateur radio organization that was formed by the radio amateurs of Somalia and known as Somalia Amateur Radio Friendship and Emergency Network SARFEN.

SARFEN can issue the Somalia Visitor unrestricted amateur radio license to overseas visitors holding any level of amateur radio license. 

SARFEN wuxuu sidoo kale shatiyada raadiyaha amitarka ee aan xadidnayn usoo saari karayaa ajaanibta shisheeyaha ee haysata heerwalba oo shati raadye amitereed ah.This is as a courtesy to visitors and includes foundation amateur, novice amateur and all other levels of overseas amateur radio licenses held by a visitor. 

Tani waa nidaam anshax ah oo loo samaynayo ajaanibta waxaana kujira aasaaska amitarka, kuwa bilawga ah iyo dhammaan heerarka kale ee uu haysto qofka ajnabigaa ee dibada.These visitor licenses are free and for life. 

Ka yimid shatigaan ay haystaan waa u xor noloshooda.They are only valid inside Somalia and will only be issued on arrival in Somalia.  

Wuxuuna ka shaqaynayaa oo kaliya gudaha Soomaaliya waxaana lasoo saari karaa oo kaliya imaanshahooda Soomaaliya.They cannot be sent prior to arrival. 

Looma diri karo shatiyadaasi intaysan dalka imaan.Once issued that visitor has that license and call sign for life and can then also operate with that license on any future visits to Somalia.

Marka loo soo saaro booqdahaas shatiga wuxuu markaas gacantiisa kuhaysanayaa shatiga iyo calaamada wacitaanka oo waligeed ah wuxuu kadib ku hawlgali karaa laysinkaas abidka ah mustaqbal uun haduu Soomaaliya yimaado.The Visitor Somalia unrestricted amateur radio license cannot be used to obtain an amateur radio license in any other country.

Booqdaha imanaya Soomaaliya ee hayasta shatiga amitarka raadiyoowga ee aan xadidnayn ayaan shatiga uisticmaalikarayn inuu shati kale uu kaga helo dal kale.Hassan Mohamed Jamma,

Somalia amateur radio call sign 6O0XJ. 

Founder member of Radio Galkayo SW.

 At the Radio Daljir Amateur Radio Club, Galkayo, Somalia in 2004.

1993 Radio student Hassan Mohamed Jamma, 6O0XJ.   

1993 Completed the Somalia Amateur Radio license course.

1993 Requested and received the ham radio call sign 6O0XJ.     

1993 Foundation member of Radio Galkayo.  

2004 Foundation member of SARFEN.  

2005 - 2009 Director of Radio Galkayo.

 
INDEX-
Click on the yellow links below.

 

NABDAADI RAADIYO HAM SOOMAALIYA. RAADIYOO CAAWINTA AADANAHOO DHAN.

1. Somalia

 

RAADIYAHA AMITARKA SOOMAALIYEED.

2. Somalia ham radio

 

SHATIGA RAADIYAHA AMITARKA AH EE ABIDKIIS KAJIRAYA DALKA SOMALIYA.

3. Somalia ham radio license

 

SHATIYADA SOOMAALIYA AY SIINAYSO AJAANIBTA AMITAR RADIYOWGA AAN XADID NAYN.

You are here 4. Somalia visitor ham radio license

 

ISGAARSIINTA EE RAADIYAHA AMITARKA SOOMAALIYEED.

5. Somalia ham radio regulations

 

WAAXDA ISGAARSIINTA SOOMAALIYA.

6. Somalia amateur radio licensing authority

 

KOORSADA RAADYAHA AMITARKA SOOMAALIYA.

7. Somalia ham radio course

 

LAMBARADA WICITAANKA EE RAADIYAHA AMITARKA SOOMAALIYA.

8. Somalia ham radio callsigns

 

HORGALAHA CALAAMADDA WACITAANKA EE AMATEUR RADIO. WAXAY MUUJINAYSAA WADANKA.

9. Ham radio prefixes

 

JIMCIYADA RAADIYAHA AMITARKA EE SOOMAALIYA. 

10. SARFEN

 

WARISGAARSIINTA DEGDEGA AH EE AMITAR RAADYOOWGAEE SOOMAALIYA.

11. Somalia emergency network

 

SHARAX SHAQADA UU QABTO BOTON WALBA OO KAMID AH WARLALIS QABTAHA.

12. Holiday help in Somalia

 

BOOQDAYAASHA USOCDA SOOMAALIYA. 

13. Somalia radio holiday

 

BOOQO SOOMAALIYA.

14. Travel to Somalia

 

RADIO GAALKACYO, RADIO GALKACYO, RADIO GALKAACYO, RADIO GAALKAACYO, RADIO GALCAIO.

RADIO GAALKACYO 2. 
 

FM IYO SW RAADIYO EE SOOMAALIYA, SOOMAALILAND IYO JABUUTI.

17. Somalia short wave radio broadcasts
 
RADIO HAGE SOOMAALIYA. 
 

KHARIIDADA SOOMAALIYA, KHARIIDADA SOOMAALILAND, KHARIIDADA PUNTLAND, KHARIIDADA GALMUDUG, KHARIIDADA ORGADEN, KHARIIDADA BARI XABASHI, KHARIIDADA WAQOOYI BARI KIINYA, KHARIIDADA KOONFUR ERITREA IYO KHARIIDADA JABUUTI.

 

HALKANI WAA RADIO 1993-2009.

20. Radio broadcasting in Somalia 1993-2009.

 

IDAACAD SW RAADIYO U SOOMAALIYA.

21. SW broadcasting to Somalia.
 
AMITAR RAADIYO EE AFRIKA.
22. Amateur Radio in Africa
 
AMITAR RAADIYO EE BARI DHEX.
23. Amateur Radio in the Middle East 


Contact: Sam Voron VK2BVS, 6O0A.
 

 

 

 

All items on this website are MS Word DOC or PDF with no virus or related items attached. Written and uploaded by Sam Voron VK2BVS webmaster.