Peșteri pe Dealul Luna, localitatea Baia, județul Tulcea


extras din Buletinul Comisiei Centrale de Speologie, numărul 8, București, anul 1984