דף הבית Home Page

אורה
(רודריג) שורצולד
Ora (Rodrigue) Schwarzwald


פרופסור אמריטה  Professor Emerita


המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות    The Department of Hebrew and Semitic Languages

אוניברסיטת בר אילן, רמת גן   Bar-Ilan University, Ramat Gan

טלפון: 03-5318667; פקס: 03-7384192      Telephone: 972-3-5318667, Fax: 972-3-7384192


דואר אלקטרוני: ora.schwarzwald@biu.ac.il 


תחומי מחקר   Research Interests


מורפולוגיה ופונולוגיה של העברית בת-זמננו; לאדינו (ספרדית-יהודית); שפה וחברה; לשון ספרות ילדים; הוראת עברית
Morphology and Phonology of the Hebrew Language; Ladino (Judeo-Spanish); Language and Society; Children's Literature; Hebrew Teaching