РЕГІОНАЛЬНА ШКОЛА НОВАТОРСТВА (далі – РШН) КЕРІВНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ, ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ є формою підвищення фахового рівня керівних, науково-педагогічних, педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти та являється формою науково-методичної роботи викладачів кафедр інституту. Вона створена на базі кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського.

РШН діє у відповідності до рекомендацій громадського об’єднання науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної педагогічної освіти».

Здійснює свою діяльність відповідно до законодавства з питань освіти, Положення «Про Консорціум», статуту ПОІППО ім. М.В. Остроградського, Положення про кафедри і даного Положення.

 

Останні оголошення

Відображаються 1 - 3 із 30 записів. Переглянути більше »

       метою діяльності РШН є здійснення науково-методичної та організаційної підтримки новаторства серед керівних, науково-педагогічних та педагогічних працівників післядипломної системи освіти області, залучення їх до пошуку нових форм і методів роботи у підвищені кваліфікації педагогічних працівників, розвиток умінь і навичок у написанні аналітичних матеріалів (статті у педагогічні журнали, методичні рекомендації, опис педагогічного досвіду тощо) та випуск друкованої продукції.

Робота РШН відбувається за такими напрямами:

 Визначення актуальних потреб щодо науково-методичного забезпечення діяльності керівних, науково-педагогічних, педагогічних працівників післядип­ломної педагогічної освіти області.

    Залучення науково-педагогічних та педагогічних працівників до роботи в РШН.

    Залучення до роботи РШН науковців, викладачів, методистів ПОІППО та інших ВНЗ області та України.

    Залучення до роботи РШН бібліотечних працівників, видавництв, що опікуються освітніми проблемами.

    Пропаганда перспективних моделей новаторського досвіду з актуальних проблем педагогічної та управлінської діяльності.

    Організація професійної взаємодії та співпраці з фахівцями післядипломної педагогічної освіти із різних регіонів України.

    Проведення навчальних семінарів, конференцій, виставок, «круглих столів», фестивалів, конкурсів тощо.

Зональні школи новаторства (ЗШН)