focus group‎ > ‎discussion(s)‎ > ‎

comment(s)

attack(s) / change(s) / course(s)

xx

(P)IM MMA SG

fragment(s) -- facebook / evaluation(s)

below is a selection of comments received via email or posted on the facebook groups for (P)IM and MMA.Anton Eliens: 12/02/2014 13:43  --  IMM -- nog een opmerking

hallo Otto

wat gisteren niet aan de orde is geweest is dat de roostering voor IMM
van PIM en MMA naar mijn idee niet optimaal is.
Nog niet zolang geleden was MMA in het derde jaar, nu is het naar het tweede
jaar verplaatst, en worden de studenten direct voor de zomervakantie en direct
na de zomervakantie met mij geconfronteerd, en ik kan me goed voorstellen
dat dat voor sommige teveel van "het goede" is.
Dat maakt ook evens een belangrijk verschil met de LI studenten die  voor het
eerst met mij geconfronteerd worden, waardoor ik ook die goed kan inspelen
op de second-level gedachten en gedrag van de IMM studenten.

Een oplossing zou natuurlijk zijn het vak MMA door een ander, bv Victor de Boer, te
laten geven, maar ik kan me voorstellen dat dat op dit moment geen realistische
gedachte is, hoewel het over een beperkt aantal jaren wel zal moeten!

Geen dingen waar je onmiddelijk wat mee moet of kunt doen, maar toch belangrijk
als toegevoegd commentaar op het eerder besproken ...

met groet

Anton 
Victor de Boer: 12/02/2014 13:55 -- Over de PIM en MMA kritiek

Beste Otto,

Ik stuur je deze mail naar aanleiding van de commotie die ontstaan is
rond de vakken MMA en IMM gegeven door Anton Eliens. Ik ben voor deze
vakken het formele tweede paar ogen en daarnaast heb ik deze vakken
samen met Michiel Hildebrand verzorgd in de periode dat Anton met
sabbatical was. Ik heb de kritiek van een aantal studenten op het vak
gelezen en gisteren kort besproken met Anton. Hij vroeg mij ook jou
kort mijn commentaar te sturen.

Allereerst voor de duidelijkheid: ik ben dit jaar alleen zeer
zijdelings betrokken geweest bij het vak en heb geen van de colleges
gezien.

Mijn algemene indruk van de PIM en MMA vakken en de manier waarop
Anton ze geeft is dat ze -hoewel wellicht onorthodox- interessant zijn
en voor veel studenten activerend en enthousiasmerend werken.

Toen ik PIM overnam merkte ik al snel dat het vak uitstekend geschikt
is om studenten snel kennis te laten maken met een nieuwe
multimediatechnologie waar ze zeer veel kanten mee opkunnen. Goed
ingekadert zorgt dit ervoor dat de studenten gedwongen worden goed na
te denken over allerlei (gebruikers) aspecten van multimedia en
interface design. Iets dat ze in hun IT carriere van pas kan komen.
Creativiteit -mits ondersteund door zinnige motivatie- wordt hier
beloond. Ik denk dat het vak, in combinatie met meer traditionele
vakken een meerwaarde kan vormen voor de studenten.

Hetzelfde geldt eigenlijk grotendeels voor MMA. Aangezien er dit jaar
naar een nieuwe technologie is overgestapt en door de komst van een
nieuwe soort studenten (LI'ers) begreep ik dat er e.e.a veranderd is
in de prakticumopzet. Dit kan misschien een verklaring zijn voor een
aantal negatieve ervaringen van studenten.

Kortom, PIM en MMA zijn in mijn ervaring vakken waarbij studenten
worden uitgedaagd kun creatieve, engineering en rapportate skills te
aan scherpen en zijn in die zin in mijn optiek waardevol voor een
CS/LI/IMM curriculum.

Nogmaals, bovenstaande opmerkingen slaan vooral op mijn ervaringen als
tijdelijke vervanger en gastdocent in voorgaande jaren.

hartelijke groet,
--VictorMelvin Roest: 13/02/2014 15:51 -- Re: commentaar - MMA

Voor wat het waard is nog een toevoeging van mijn kant.

Over het programmeerniveau van IMM. Is het mogelijk dat jullie aan Matty (IP - Python) en de mensen van webtechnologie zeggen dat de kennis nodig is voor vervolgvakken (o.a. voor PIM en MMA)? Als ze hier bewuster van zijn dan zullen ze de vakken per definitie minder vaag vinden, want er treedt dan (hopelijk) minder verwarring op over het programmeren.

Ik herinner me toen ik assisteerde in PIM dat ik simpele theorie aan het uitleggen was van webtech (een CSS stylesheet linken in je HTMLbestand). 1 persoon begreep waar ik het over had. Ik wilde het even snel behandelen (2 minuten), maar in plaats daarvan was ik er 20 minuten mee bezig.

Studenten moeten echt het gevoel hebben dat ze de kennis van IP en webtech moeten onthouden omdat er later vanuit wordt gegaan dat ze dit kennen. IP en webtech leggen voldoende theorie uit, alleen te weinig studenten onthouden het om een half jaar later bij PIM en MMA (9 maanden later) ermee te werken. Nu ik erover nadenk ik herinner me dat mijn programmeerkennis pas echt verzonken zat toen ik project programmeren deed. Als ik onderwijsdirecteur was dan zou ik het vak project programmeren verplicht stellen voor LI en IMM. Of desnoods een variant van Codecademy.

Het is misschien maar goed dat ik geen onderwijsdirecteur ben ;)

Bedankt voor het lezen!

Met vriendelijke groet,
Melvin Roest
Anton Eliens: 13/02/2014 15:23   --  Re: commentaar  - MMA

hallo Wan

... uitgewerkt plan ... ik ben er mee bezig en heb al een aantal veranderingen
aangebracht, in de eisen en de wijze waarop het gepresenteerd wordt.
Ik denk dat na ons gesprek eea duidelijk naar de OLCs gecommuniceerd kan worden.
Dus mijn vraag aan jou, wat heb je nog meer nodig?
Indien er een nadere uitwerking van de wijzigingen moet komen dan zal
dat naw de vorm van een kort essay aannemen, waarin ik ook mijn ongenoegen
over de onzorgvuldigheid en de stemmingmakerij bij de OLC IMM naar voren zal
brengen, de bij nader inzien zeer ongelukkige planning van de twee IMM vakken,
alsook het gebrek aan overleg van de OLC LI bij invoering van MMA in hun programma, 
met studenten die zeker het eerste jaar qua programmeer-skills
duidelijk ver onder de maat waren.
Mijn wens om eea te veranderen is mede ingegeven door de cheaters en
de optie die ik kennelijk heb geboden om aan mijn "academic level" te twijfelen,
waardoor ik mij in mijn (wat die dan ook moge zijn) reputatie aangetast voel.
Verder vond ik het afgelopendinsdag ook een plezier gesprek.

Het lijkt mij (overigens) niet zo verstandig eea al te expliciet naar de OLC's uit te spreken, en ik denk dat jij en Otto dat op diplomatiekere wijze kunnen doen dan ik.

Ik kan (bvk via jou laten) melden dat er een focusgroep in oprichting is,
voor een verbetering van de inrichting van MMA:
https://sites.google.com/site/multimediaauthoringvu/focus-group

en verder kunnen de leden van de OLC de opinies die via FB uitgesproken zijn
ook nalezen op:
https://sites.google.com/site/multimediaauthoringvu/focus-group/discussion-s/archive/facebook

en daar ev zelf aan deelnemen!

dus graag, hopende dat het voorgaande duidelijk is, meer expliciet wat je in deze nog van me verwacht ...

met groet

Anton 

 • Anton Eliens ha Melvin Roest: het vak was oorspronkelijk opgezet voor de master specialisatie multimedia bij computer science en als keuze bij multimedia en cultuur, heel technisch, met veel code voorbeelden (VRML/Web3D en late flex/as3), ..., op een gegeven moment vroegen studenten me minder code voorbeelden te geven en meer algemene media discussies/reflecties te geven, in die tijd zijn mijn "video essays" ook ontstaan -- een praatje met een plaatje -- later tot clips, achter tekst op slides ... toen het vak voor IMM en later LI verplicht werd heb ik (enigszins noodgedwingen) de opdrachten verlicht en meerdere tracks ingevoerd, van basic, regular en advanced ... dat de "slimme" studenten daarvan misbruik maken vind ik schandalig en onthutsend, en dat zal ik wellicht door -- public shaming -- proberen te voorkomen, maar verder moeten de studenten ook voldoende vrijheid hebben en wil ik niet als "schoolse politieagent" optreden -- creativiteit is een uitnodiging -- ik hoop dan ook dat ik deze confrontatie overleef, en zal de discussie daarover zeker niet uit de weg gaan, ... ik hoop dat jullie bijdragen bij de studenten in de beide OLCs terechtkomen, en zelf ben ik er na enig reflectie van overtuigd, niet dat ik een goede docent ben, maar wel dat mijn aanpak recht van bestaan heeft en misschien door jongere krachten overgenomen en voortgezet moet worden ... naw pin ik de posts voor beide vakken in de resp. fb groepen, en zal ik de colleges beginnen met een expliciete confrontatie zoals aangegeven in de course.eliens.net slide, en dan blijven "stalken":http://www.cs.vu.nl/~eliens/serious/@stalker-attack.html
 • Melvin Roest In de vakken die je geeft is een coach die studenten vrijlaat met goede documentatie belangrijker dan een leraar die goed presenteert ( Jeffrey Bruijntjes en ik hadden het daar nog over). En de eerste rol doe je best aardig 
 •           ...
 •           February 9 at 2:02pm · Edited · Unlike · 3 • Anton Eliens additional comments from Annigje van der Wel's essay (with permission): This course has shed some light on the possibilities of creating a gaming (whether serious or not) environment which can be both creative and inspiring. In a society saturated with rules, it is refreshing to just let all of it go when you have the rare opportunity to do so. That being said, I was quite shocked to read how harshly this course has been evaluated. In a way, it is a little bit sad for those who could not see past the eccentricity to notice the endless possibilities. Even in the case of serious gaming, the element ‘game’ should already say enough: a little fun is required to make it work. One could see it as being vague, but in actuality, the beauty of the course is that you can decide on your own level to work on. However, it is understandable
  that missing the opportunity to open up to these possibilities would make the course seem more tedious and vague than anything else. For me, this freedom, rather than being discouraged by strict assignments, is what is inspiring me now to learn JavaScript and continue creating gaming environments.
  So yes, perhaps the labyrinth is a though one to navigate. But the fun thing about having complete creative freedom is: if you’re having a hard time finding a way out, you can create your
  own little you-shaped exit and storm right through.Anton Eliens: 15/02/2014 20:18    --  Re: commentaar  - MMA

hallo Wan, Otto, en Melvin

ik heb de practicum opdrachten weer wat aangescherpt,
uitgaand van de oorspronkelijk doelstellingen, zoals aangegeven
in de outline(s) bij de verschillende vakken, en heb dat overigens ook voor
(P)IM en SG gedaan, mede met het oog op de onderlinge samenhang en consistentie.
Verder heb ik het commentaar verzameld in http://focus.eliens.net
van waaruit ook de (updates voor) de verschillende vakken te vinden is,
met (toegegeven) enig zoeken en klikken,
met expliciete dank aan Melvin voor zowel steun als inspiratie.
En, voor alle duidelijkheid, nee, ik ben niet van plan hier een meer of minder
uitvoerig rapport over te schrijven, maar (natuurlijk) wel bereid tot verdere
uitleg of confrontatie, met of zonder presentatie van (een ter plekke te bepalen
selectie van) het materiaal.
Tenslotte, het lijkt mij dat de focus groep(en) vooral actief zullen/moeten zijn
bij de feitelijke uitvoering van een meer gerichte (en begrijpelijke) uitleg van
de opzet, zodat tijdig een correctie uitgevoerd kan worden als ik daarin tekort schiet.

hopend op instemming,
met groet

Anton
Comments