CARL LINNAEUS,

 FÄRDVÄGARNA OCH PROVINSKARTORNA 

tinyurl.com/carl-linnaeus                                                                            

 Från Alkavaare i norr till Östra Vemmenhög i söder


Småland har födt mig

Sverige har jag genom rest

Jordens 450 alnars djupa inälfvor beskodat

I wädrets högd till en mihl långt upklyfvet

Sommar och Winter på en dag åskodat 

och på samma dag lefvat i

Moln har jag genom gåt

Werldsens ända har jag besökt

Solenes härberge öfver natten åskodat

                      Rest på ett åhr till lands 1000 mihl.