CARL LINNAEUS -

PROVINSRESORNA,

FÄRDVÄGARNA OCH KARTORNA

www.tinyurl.com/carl-linnaeus

Under 2021 har webbplatser av typ Google Sites med den "klassiska" utformningen fått ny - ofrivillig och sannolikt maskingenererad - layout av Google. Arbetet med att återställa texten och strukturen på den här webbplatsen till läsbart skick påbörjades den 18 november och kommer att ta mycket tid och tålamod i anspråk.

"Rest på ett åhr till lands 1000 mihl"

Från Alkavaare i norr till

Östra Vemmenhög i söder

Småland har födt mig

Sverige har jag genom rest

Jordens 450 alnars djupa inälfvor beskodat

I wädrets högd till en mihl långt upklyfvet

Sommar och Winter på en dag åskodat

och på samma dag lefvat i

Moln har jag genom gåt

Werldsens ända har jag besökt

Solenes härberge öfver natten åskodat

Rest på ett åhr till lands 1000 mihl.

Senast ändrad 18 november 2021