Untitled

CARL LINNAEUS - LANDSKAPSRESORNA,

FÄRDVÄGARNA OCH KARTORNA

www.tinyurl.com/carl-linnaeus

Från Alkavaare i norr till

Östra Vemmenhög i söder

Småland har födt mig

Sverige har jag genom rest

Jordens 450 alnars djupa inälfvor beskodat

I wädrets högd till en mihl långt upklyfvet

Sommar och Winter på en dag åskodat

och på samma dag lefvat i

Moln har jag genom gåt

Werldsens ända har jag besökt

Solenes härberge öfver natten åskodat

Rest på ett åhr till lands 1000 mihl.

Ändrad senast 8 mars 2020