CARL LINNAEUS - LANDSKAPSRESORNA,

 FÄRDVÄGARNA OCH KARTORNA 

   

                                  www.tinyurl.com/carl-linnaeus                                     

 Från Alkavaare i norr till

 Östra Vemmenhög i söder


Småland har födt mig

Sverige har jag genom rest

Jordens 450 alnars djupa inälfvor beskodat

I wädrets högd till en mihl långt upklyfvet

Sommar och Winter på en dag åskodat 

och på samma dag lefvat i

Moln har jag genom gåt

Werldsens ända har jag besökt

Solenes härberge öfver natten åskodat

               Rest på ett åhr till lands 1000 mihl.