Moodle poziom podstawowy

Niedostępny w edycji wakacyjnej

Przeznaczenie kursu

Proponujemy autorskie szkolenie z zakresu obsługi platformy e-learningowej Moodle, tworzenia i zamieszczania na stronie poszczególnych zasobów lub aktywności kursu oraz projektowania własnych kursów wraz z ćwiczeniami praktycznymi. Kurs prowadzony będzie metodą e-learningową i przeznaczony jest dla wszystkich, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać platformę e-learningową Moodle.
 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environement) to darmowy i otwarty (opensource) program służący m.in. do tworzenia kursów internetowych, stron www oraz forów internetowych. Może być doskonałym narzędziem wymiany wiedzy w gronie pedagogów, jak również stwarza nowe możliwości współpracy z uczniami i wzbogacenia tradycyjnych lekcji o metody nauczania oparte na nowych technologiach.

Cele kursu

 • Nabycie wiadomości i umiejętności związanych z obsługą platformy Moodle.
 • Nabycie praktycznych umiejętności projektowania i tworzenia autorskich kursów e-learningowych.

Praca na kursie

Kurs składa się z 10 modułów obowiązkowych, które będą realizowane w postaci szkolenia e-learningowego – praca metodą on-line. Każdy uczestnik kursu (oprócz dostępu do głównego kursu szkolenia, na którym umieszczane będą materiały szkoleniowe oraz treści zadań do wykonania) otrzyma indywidualny dostęp do swojego kursu z uprawnieniami prowadzącego, na którym wykonywał będzie zadania praktyczne. W każdym tygodniu kursu uczestnicy realizują temat zawarty w jednym module. Każdy moduł składa się z materiałów szkoleniowych oraz zadań do wykonania, które są następnie sprawdzane przez instruktora i odsyłane wraz z komentarzem i oceną.

Tematyka poszczególnych modułów

 1. Ogólne zapoznanie z platformą Moodle
 2. Formatowanie i dostosowywanie kursu Moodle
 3. Podstawy tworzenia kursu - cz. 1 (Strona HTML, Uczestnicy)
 4. Tworzenie własnego kursu - cz. 2 (Zadania, odnośniki)
 5. Tworzenie własnego kursu - cz. 3 (Testy)
 6. Tworzenie własnego kursu - cz. 4 (Lekcja)
 7. Tworzenie własnego kursu - cz. 5 (Forum, głosowanie, czat)
 8. Tworzenie własnego kursu - cz. 6 (Słownik)
 9. „Własne eksperymenty”
 10. Zakończenie kursu
Przykładowa Lekcja

Przykładowy Quiz