GeoGebra - Widok Grafiki 3D

Przeznaczenie kursu

Kurs prowadzony będzie metodą e-learningową i przeznaczony jest zasadniczo dla nauczycieli matematyki. Do udziału zapraszamy także innych nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjno-komputerowej (TIK) w pracy uczniami. Kurs wymaga dobrej znajomości programu GeoGebra. Przed uczestnictwem w nim sugerujemy ukończenie kursu na poziomie średniozaawansowanym i jednego z kursów przeznaczonego dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów albo szkół ponadgimnazjalnych.

Cele kursu

Poszerzenie wiadomości i umiejętności związanych z obsługą programu GeoGebra z wykorzystaniem Widoku 3D, w tym:
 • podstawy teoretyczne tworzenia rysunków trójwymiarowych,
 • rysowanie wielościanów foremnych, graniastosłupów, ostrosłupów, brył obrotowych oraz ich kombinacji,
 • wyznaczanie przekrojów w wielościanach, walcach i stożkach,
 • zastosowanie narzędzia do tworzenia animowanych siatek wielościanów
 • zadania optymalizacyjne ze stereometrii,
 • zastosowanie GeoGebraScript w Widoku 3D
 • zastosowanie poleceń do rysowania powierzchni i krzywych trójwymiarowych.  

Praca na kursie

Kurs podzielony jest na moduły. Na realizację każdego z nich przeznaczony jest tydzień. W pierwszym module do wykonania jest jedno zadanie obowiązkowe. W każdym kolejnym module do wykonania będą trzy zadania obowiązkowe i jedno zadanie nadobowiązkowe.

Tematyka poszczególnych modułów

 1. Wstęp teoretyczny. Sześcian i prostopadłościan
 2. Graniastosłupy i ostrosłupy
 3. Ostrosłupy nieprawidłowe
 4. Walec i stożek
 5. Siatki wielościanów
 6. Przekroje
 7. Kula
 8. Wielościany foremne
 9. Zadania optymalizacyjne
 10. Krzywe i powierzchnie trójwymiarowe