GeoGebra - Animacje i prezentacje

Przeznaczenie kursu

Kurs skierowany jest głównie do nauczycieli matematyki wszystkich poziomów edukacyjnych, którzy posiadają już umiejętności w wykorzystaniu podstawowych i średniozaawansowanych narzędzi GeoGebry (np. absolwentów kursu podstawowego i średniozaawansowanego organizowanych przez Warszawskie Centrum GeoGebry). Do udziału w nim zapraszamy również nauczycieli innych przedmiotów pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjno-komputerowej w pracy z uczniami.

Uczestnicy kursu poznają techniki tworzenia i przykłady zastosowań animacji i prezentacji, które wspomogą proces nauczania matematyki, informatyki czy grafiki komputerowej oraz znajdą zastosowanie na zajęciach kół zainteresowań

Cele kursu

  • Poszerzenie wiadomości i umiejętności związanych z obsługą programu GeoGebry
  • Poznanie nowych narzędzi GeoGebry, związanych z tworzeniem animacji i prezentacji oraz sposobów ich zastosowania
  • Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowe, dynamiczne, atrakcyjne graficznie pomoce dydaktyczne
  • Pogłębienie umiejętności samodzielnego wykonywania przykładów w programie GeoGebra, mających na celu wspomaganie procesu nauczania

Praca na kursie

Praca na kursie polega na zapoznawaniu się z materiałami szkoleniowymi i wykonywaniu zadań na ich podstawie. W każdym module są zadania obowiązkowe oraz zadania dla chętnych (ch). Zadania dla chętnych stanowią rozszerzoną propozycję wykorzystywania narzędzi GeoGebry i dają uczestnikom możliwość samodzielnego wykonywania apletów na podstawie poznanych wcześniej technik. Przez cały czas funkcjonować będzie na kursie Pomoc w postaci forum technicznego, na którym uczestnicy komunikują się z prowadzącym. Wykonane zadania przesyłane są na platformę do oceny.

Tematyka poszczególnych modułów

  1. Kolorowe animacje
  2. Animowane ilustrowanie pojęć matematycznych
  3. Animowane dowody matematyczne
  4. Animowane ilustrowanie zadań matematycznych
  5. Tworzenie prezentacji z elementami animacji w GeoGebrze