GeoGebra dla początkujących

Przeznaczenie kursu

GeoGebra to darmowy program dla nauczycieli matematyki i innych przedmiotów przyrodniczych, którzy podchodzą innowacyjnie do procesu nauczania, chcą osiągać lepsze wyniki oraz wyeliminować u uczniów wyuczoną bezradność intelektualną. Program służy do budowania dynamicznych modeli matematycznych oraz pozwala odkrywać zależności, jak również stawiać i weryfikować hipotezy, co wzbogaca lekcje matematyki, a także pomaga uczniom w samodzielnym rozwiązywaniu zadań. Kurs GeoGebry dla początkujących daje podstawowe umiejętności potrzebne do wykorzystania tej aplikacji w nauczaniu od poziomu szkoły podstawowej po szkoły średnie.

*  Uczestnicy kursu GeoGebra dla początkujących otrzymają gratisowo książkę pt. ABC GeoGebry. Poradnik dla początkujących.
Więcej o poradniku na stronie: www.pazdro.com.pl

Wysyłka będzie realizowana przez Oficynę Edukacyjną * Krzysztof Pazdro


Cele kursu
 • Nabycie wiadomości i umiejętności związanych z obsługą programu GeoGebra.
 • Nabycie praktycznych umiejętności do samodzielnego tworzenia apletów mających na celu wspomaganie procesu nauczania.
 • Innowacyjne podejście na nauczania.
 • Walka z wyuczoną bezradnością intelektualną u uczniów.

Praca na kursie

Kurs podzielony jest na moduły. Na realizację każdego z nich przeznaczony jest tydzień czasu. W każdym module do wykonania będą dwa zadania obowiązkowe i jedno zadanie nadobowiązkowe.

Tematyka poszczególnych modułów

 1. Organizacja pracy na kursie. Instalowanie i uruchamianie programu GeoGebra. Rysowanie figur. Formatowanie obiektów
 2. Tworzenie prostych konstrukcji geometrycznych - część I
 3. Tworzenie prostych konstrukcji geometrycznych - część II
 4. Używanie suwaków do dynamicznej zmiany parametrów obiektów
 5. Przekształcenia geometryczne figur - symetrie
 6. Przekształcenia geometryczne figur - obrót, translacja
 7. Wstawianie statycznych i dynamicznych tekstów w Widoku Grafiki - część I
 8. Wstawianie statycznych i dynamicznych tekstów w Widoku Grafiki - część II
 9. Konstrukcje geometryczne
 10. Wizualizacje pól czworokątów