GeoGebra - Odkrywanie twierdzeń i prawidłowości

Przeznaczenie kursu

Kurs prowadzony będzie metodą e-learningową i przeznaczony jest dla nauczycieli matematyki uczących w szkole podstawowej i gimnazjum. Do udziału zapraszamy także innych nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjno-komputerowej (TIK) w pracy uczniami. Kurs stanowi kontynuację i rozszerzenie szkolenia na poziomie średniozaawansowanym.

Cele kursu

 • Poszerzenie wiadomości i umiejętności związanych z obsługa programu GeoGebra, poprzez poznanie nowych narzędzi i sposobu ich wykorzystania.

 • Nabycie praktycznych umiejętności związanych z planowaniem, przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć z wykorzystaniem programu GeoGebra, polegających na przygotowaniu ucznia do zauważania prawidłowości i kształceniu umiejętności uogólniania.

 • Poznanie bardziej zaawansowanych funkcji GeoGebry, dzięki czemu po zakończeniu kursu uczestnicy będą potrafili sami tworzyć szereg materiałów dydaktycznych wspomagających pracę z uczniami.

Praca na kursie

Kurs podzielony jest na moduły. Na realizację każdego z nich przeznaczony jest tydzień czasu. W każdym module do wykonania będą dwa zadania obowiązkowe i jedno zadanie nadobowiązkowe. Kurs trwa 10 tygodni (60 godzin) i prowadzony jest w całości metodą e-learningową (przez Internet), dlatego do uczestniczenia w kursie niezbędny jest dostęp do Internetu.

Tematyka poszczególnych modułów

 1. Liczby naturalne i ich własności

 2. Średnia arytmetyczna, NWD, NWW

 3. Ułamki zwykłe i dziesiętne

 4. Suma liczb parzystych i nieparzystych

 5. Przekątne, kąty w wielokątach

 6. Wielokąty, koła, okręgi

 7. Bryły

 8. Liczby trójkątne i liczby piramidalne

 9. Obliczenia w geometri

 10. Zadania egzaminacyjne