Chmura Google w pracy nauczyciela

Niedostępny w edycji wakacyjnej

Przeznaczenie kursu

Proponujemy autorskie szkolenie oparte o doświadczenie autorów kursu wraz z ćwiczeniami praktycznymi z zastosowania chmury obliczeniowej (ang. cloud computing) w pracy nauczyciela. Kurs prowadzony będzie metodą e-learningową i przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy w swoich szkołach chcą stosować chmurę w pracy z uczniami oraz innymi nauczycielami. Warto również podkreślić, że nabyte podczas kursu doświadczenie oraz umiejętności mogą być wykorzystane nie tylko w pracy nauczyciela. Na kursie wykorzystywana będzie chmura Google. Do udziału zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności z zakresu posługiwania się i praktycznego wykorzystania możliwości chmury.

Cele kursu

 • Poszerzenie wiadomości i umiejętności związanych z założeniem i pracą w chmurze Google.
 • Nabycie praktycznych umiejętności związanych z: udostępnianiem i współpracą nad dokumentami (wykorzystanie chmury do pracy grupowej).
 • Nabycie umiejętności instalowania i stosowania dodatkowych aplikacji dostępnych w chmurze.

Organizacja kursu

Kurs składa się z 10 modułów obowiązkowych, które będą realizowane w postaci szkolenia e-learningowego – praca metodą on-line. Każdy uczestnik kursu zobowiązany będzie do założenia (jeżeli jeszcze nie posiada) konta pocztowego w domenie gmail.com. W każdym tygodniu kursu uczestnicy realizują temat zawarty w jednym module. Moduł składa się z materiałów szkoleniowych oraz zadań do wykonania, które są następnie sprawdzane przez instruktorów i odsyłane wraz z komentarzem i oceną.

Tematyka poszczególnych modułów

 1. Moduł organizacyjny - zapoznanie z platformą Moodle - miejscem naszej pracy
 2. Praca z kontem Gmail
 3. Praca z edytorem tekstu w chmurze. Udostępnianie oraz osadzanie dokumentów. Instalowanie dodatków do aplikacji. 
 4. Arkusz kalkulacyjny w chmurze
 5. Formularz Google jako narzędzie tworzenia ankiet, formularzy zapisów itp. Usługa goo.gl do skracania adresów 
 6. Podłączanie dodatkowych aplikacji do Dysku Google. Obróbka zdjęć w programie PixlrEditor
 7. Prezentacja multimedialna - praca grupowa
 8. Obróbka video w chmurze w programie WeVideo oraz w serwisie YouTube.
 9. Tablica interaktywna w chmurze Google - praca z aplikacją RealTime Board.
 10. Tworzenie map myśli (Mind Maps) z wykorzystaniem aplikacji w chmurze