GeoGebra dla nauczycieli szkół podstawowych klas 4-6

Niedostępny w edycji wakacyjnej

Przeznaczenie kursu

Kurs skierowany jest do nauczycieli matematyki szkół podstawowych, którzy posiadają już umiejętności w wykorzystaniu narzędzi GeoGebry (np. absolwentów kursu średniozaawansowanego organizowanego przez Warszawskie Centrum GeoGebry) i pragną wzbogacić swój warsztat pracy o dynamiczne materiały edukacyjne.

Cele kursu

 • poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi programu GeoGebra,
 • wzbogacenie warsztatu pracy o dynamiczne materiały edukacyjne z zakresu szkoły podstawowej,
 • pogłębienie umiejętności samodzielnego wykonywania przykładów w programie GeoGebra mających na celu wspomaganie procesu nauczania matematyki.

Praca na kursie

Kurs podzielony jest na moduły. Na realizację każdego z nich przeznaczony jest tydzień czasu. W każdym module do wykonania będą dwa zadania obowiązkowe i jedno zadanie nadobowiązkowe.

Uczestnik kursu ma możliwość uzyskania dodatkowo Certyfikatu Użytkownika GeoGebry wydanego przez Warszawskie Centrum GeoGebry, zgodnie z międzynarodowymi kryteriami. W tym celu oprócz ukończenia kursu dla nauczycieli szkół podstawowych należy zaplanować i udokumentować przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem GeoGebry w szkole - przesłać scenariusz, sprawozdanie z zajęć i wypracowane do tych zajęć (lub na nich) materiały - zadania znajdują się w module CERTYFIKAT.

Tematyka poszczególnych modułów

 1. Liczby naturalne
 2. Działania na liczbach naturalnych
 3. Ułamki zwykłe i dziesiętne
 4. Elementy algebry
 5. Proste i odcinki
 6. Kąty
 7. Wielokąty, koła, okręgi
 8. Obliczenia w geometrii
 9. Bryły
 10. Elementy statystyki opisowej